Opsamling fra møde i Netværk for digital inklusion den 1. oktober 2019

Her finder du information og opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 1. oktober.

""

Velkomst

Digitaliseringsstyrelsen og Ældre Sagen bød velkommen til netværksmødet, der denne gang fandt sted hos Ældre Sagen.

Siden sidst – oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen

Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen indledte dagens program med en status for handlingsplanen 2019 og andre nyheder af relevans for inklusionsindsatsen.

Nyt samarbejde om de ikke-digitale borgere

I efteråret tager Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer hul på et nyt samarbejde om borgere, der ikke er digitale eller som ikke er digitale længere. Den indsats er fortsat i opstartsfasen og blev forsinket på grund af valgudskrivelse.

Initiativer for unge

Digital inklusion for unge er et særligt fokus i 2019. Derfor er der iværksat flere initiativer for unge.

 • I samarbejde med Frederiksberg Kommune er der udviklet undervisningsmateriale til udskolingen.
  Hent materialet til Digital Ung

 • Sammen med Center for Social Dannelse har Digitaliseringsstyrelsen udviklet et online læringsværktøj til unge, der blandt andet bruger quizspørgsmål.
  Læs mere om Digital Start

 • Unge, der skal i gang med NemID og Digital Post, møder nu nye og målrettede breve og sider på borger.dk, der skal hjælpe de unge godt i gang med digital kommunikation med det offentlige.
  Læs mere om brugerrejsen Bliv digital borger

Og endelig udarbejder Digitaliseringsstyrelsen sammen med Ligeværd en samtalesalon til unge om digital økonomi. Samtalesalonen, der er et værktøj til at rammesætte samtale, færdiggøres i efteråret 2019.

""

NemID Nøgleapp

Digitaliseringsstyrelsen har fået tegnsprogstolket alle vejledninger på inklusionsområdet – og også vejledningsfolderen om NemID Nøgleapp er nu tegnsprogstolket. Folderen er desuden netop blevet genoptrykt på grund af stor efterspørgsel, og netværket opfordres både til at gøre opmærksom på behov for andre vejledninger og at hjælpe med at udbrede de eksisterende.

Find alle vejledningerne på inklusionsområdet

Informationssikkerhed

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med netværket opdateret kursusmaterialet til ældre om informationssikkerhed. I 2019 er Digitaliseringsstyrelsen også begyndt at udsende særlige temanyhedsbreve om informationssikkerhed, og netværket opfordres til at videreformidle de dele heri, der er relevante for deres medlemmer.

Nyt brugerpanel i Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har for nylig oprettet et brugerpanel, der skal inddrage borgerne i højere grad end hidtil. Det kan fx være input til den kommende kørekort-app eller forbedringer af Digital Post og NemID. Men det kan også være offentlige hjemmesider som borger.dk eller sikkerdigital.dk. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer netværkets medlemmer til at udbrede kendskabet til brugerpanelet, da medlemmernes input er værdifuldt i Digitaliseringsstyrelsens arbejde.

Læs mere om det nye brugerpanel

Brugerrejsen At miste en pårørende – oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen

Andreas Meyer-Juhlin og Kasper Krog Pedersen fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte om arbejdet med den nye digitale brugerrejse, der skal hjælpe borgere igennem de gøremål, der følger med, når man mister en pårørende.

Læs mere om arbejdet med at skabe bedre digitale brugerrejser

Samtidig blev interesserede også inviteret til kaffemøde om emnet den 21. november. Man kan stadigvæk nå at tilmelde sig (se deres mailadresse nederst).

Inklusion på Frederiksberg Bibliotek – oplæg ved Frederiksberg Kommune

Vibeke Munch Kofoed gav et oplæg om, hvordan Frederiksberg Bibliotekerne arbejder med digital inklusion og fremtidens borgerservice på biblioteket. Herunder specifikt projektet Digital Ung, der med undervisningsmateriale introducerer unge til deres digitale medborgerskab.

Hent materialet til Digital Ung

""

Ny handlingsplan for kommunikation og hjælp 2020 - workshop

Handlingsplanen for kommunikation og hjælp skal opdateres til 2020. Netværket for digital inklusion gav på dagens workshop input til, hvilke elementer handlingsplanen skal indeholde.

Mange gode emner blev bragt på banen på workshoppen, men nogle gik i særlig grad igen:

 • Indsats for borgere, der ikke (længere) er digitale
 • Hjælp til pårørende til borgere, der ikke er digitale
 • Bedre brugervenlighed – herunder tilgængelighed og bedre kommunikation og vejledning

""

Resultaterne fra workshoppen vil blive spillet ind i det videre arbejde om handlingsplanen for 2020. Den fællesoffentlige arbejdsgruppe for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder bliver forelagt netværkets input, når der skal vedtages ny handlingsplan.

Projekt med Bydelsmødrene – oplæg v/ Bydelsmødrene

Shazia Mughal og Ida Krohn fra Fonden for Socialt Ansvar fortalte om Bydelsmødrenes arbejde og om projektet i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, der underviste Bydelsmødrenes konsulenter i blandt andet brugen af NemID og Digital Post. Bydelsmødrene fortalte bl.a., at bydelsmødrene havde taget meget godt imod tilbudet, og at de var meget glade for især øvemiljøet demo.borger.dk og de animationsfilm, der er udarbejdet om digital kommunikation. Projektet er nu afsluttet.

Kunstig intelligens – Oplæg v/ Digitaliseringsstyrelsen

Emil la Cour og Hans Prytz Henriksen fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte om arbejdet med kunstig intelligens i det offentlige. Blandt andet om de signaturprojekter, der skal indsamle konkrete erfaringer om brugen af kunstig intelligens i kommuner og regioner. Det er en teknologi, der i stigende grad anvendes i blandt andet velfærdsteknologiske hjælpemidler. På næste møde i netværket taler vi om den etiske dimension af kunstig intelligens. Afslutningsvis debatterede netværket spørgsmål om hvor kunstig intelligens kan gøre en forskel, og hvilke krav vi skal stille til teknologien og dens anvendelse.

Temashopping

Resten af mødet var sat af til temashopping, hvor deltagerne kunne vælge mellem tre oplæg. Anja Byriel Kronborg fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte om seneste nyt om det kommende MitID og Rikke Liebst fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte om efterårets indsats for informationssikkerhed og det opdaterede materiale på området til ældre borgere. Mette Davidsen fra Ligeværd demonstrerede et brætspil om identitetstyveri, udviklet af Ligeværd.

""

Næste møde i netværket

Næste møde i Netværk for digital inklusion afholdes den 24. marts 2020 i Rentekammersalen i Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K. Husk, at du kan tilmelde dig på .

Nyttige links

Læs om Digital inklusion

Læs om arbejdet med cyber- og informationssikkerhed

Læs om den nationale strategi for kunstig intelligens

Hvis du ikke allerede abonnerer på nyhedsbrevet om digital inklusion, så tilmeld dig nyhedsbrevet.

Kontaktinformationer

Hans Prytz Henriksen
Emil la Cour
Rikke Liebst
Anja Byriel Kronborg
Andreas Meyer-Juhlin
Kaspar Krog Pedersen Michala Høg Daimar