Opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 13. april 2018

Her finder du information og opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 13. april 2018.

Velkomst og præsentationsrunde

Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen til netværkets medlemmer og indledte med at fortælle om dagens program. Roskilde Bibliotek lagde denne gang rammer til mødet, der særligt havde it-sikkerhed og den nye handlingsplan for hjælp og kommunikation i fokus.

Handlingsplan 2018 for hjælp og kommunikation

Michala Høg Daimar præsenterede den opdaterede handlingsplan for hjælp og kommunikation, der gælder for 2018. Handlingsplanen er en udmøntning af den overordnede strategi for initiativ 9.2 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Netværket for digital inklusion har bidraget med input til handlingsplanen, og derigennem hvordan vi bedst når målene med strategien for hjælp og kommunikation. Blandt hovedelementerne i handlingsplanen for 2018 er:

Teknisk tilgængelighed

Teknisk tilgængelighed er et emne der umiddelbart har højest relevans for forskellige grupper af handicappede. Men Digitaliseringsstyrelsen ser også på, om man kan tilgodese teknisk tilgængelighed i bredere forstand og på flere niveauer.

I foråret forventes Folketinget at vedtage en ny lov om tilgængelighed, der skal træde i kraft i september. Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for at implementere loven, og arbejder lige nu at klæde myndighederne klædt godt på til at overholde de nye tilgængelighedskrav.

For at styrke tilgængeligheden af sit eget vejledningsmateriale vil Digitaliseringsstyrelsen desuden konkret arbejde på at få alle styrelsens vejledninger indenfor digital inklusion tegnsprogstolket i 2018.

NemID

Netværket for digital inklusion har – ligesom de kommunale borgerservicecentre – efterspurgt en gentagelse af budskaberne om sikker brug af NemID. Digitaliseringsstyrelsen planlægger derfor at udbrede animationsfilm, vejledninger og lignende kommunikationsmateriale på området.

Databeskyttelsesforordningen

De nye regler om beskyttelse af persondata træder i kraft i maj 2018. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en pjece, der redegør for borgernes rettigheder med de nye regler. Digitaliseringsstyrelsen håber, at Netværket for digital inklusion vil bidrage til at videreformidle pjecen.

It-sikkerhed

Hovedindsatsen i årets handlingsplan vedrører sikkerhedsområdet. Der er fokus på sikkerhed i forhold til borgernes oplysninger, der er en ny cyber- og informationssikkerhedsstrategi på vej, og der er borgernes egen sikkerhed på Internettet.

Ikke-vestlige indvandrere

Ligesom i handlingsplanen for 2017 har den nye handlingsplan fokus på indsatsen over for målgruppen ikke-vestlige indvandrere. De øvrige særlige målgrupper, der er nævnt i strategien, er unge, ældre og kortuddannede. Digitaliseringsstyrelsen er indgået i et partnerskab med Bydelsmødrene, der er et netværk af ikke-vestlige indvandrerkvinder. Digitaliseringsstyrelsen anvender samarbejdet til at give kvinderne tryghed ved de offentlige it-løsninger. Bydelsmødrene underviser derfor deres egne konsulenter i at uddanne organisationens medlemmer i offentlig digitalisering.

Efter oplægget kom netværksdeltagerne med forslag til, hvordan handlingsplanen for 2018 bedst kan omsættes til handling og nå målgrupperne.

Ny nøgleapp til NemID

Elin Maria Claesson fra Digitaliseringsstyrelsen, der blandt andet arbejder med den nye app til NemID, præsenterede NemID Nøgleapp og hvordan den kommer til at fungere, når den lanceres i maj 2018. Appen er ikke en erstatning af nøglekortet, men et supplement.

Flere af Netværk for digital inklusions medlemmer har testet appen sammen med Digitaliseringsstyrelsen.

It-/informationssikkerhed

Eskil Sørensen arbejder til dagligt i Digitaliseringsstyrelsen med blandt andet kampagner for informations-sikkerhed. Han holdt et oplæg om cyber- og it-sikkerhed og om de mange tiltag, der for tiden er på sikkerhedsområdet. Eskil kunne blandt andet fortælle, at regeringens nye Cyber- og informationssikkerhedsstrategi forventes at blive offentliggjort i foråret 2018.

Efter Eskils oplæg kom netværksdeltagerne med forslag til, hvordan viden, information og kommunikationsmateriale bedst muligt kan nå ud til de borgergrupper, som medlemmerne repræsenterer. Netværket fik også tilbud et webinar om sikkerhed. Webinaret er for it-undervisere, der vil lære andre videre om sikkerhed. Det tilhørende materiale er også tilgængeligt for netværksmedlemmerne. Tilbuddet er efterfølgende mailet ud til netværkets medlemmer.

Orientering fra netværksdag

Digitaliseringsstyrelsen inviterede i december 2017 medlemmerne af Netværk for digital inklusion til en kursusdag om, hvordan man arbejder med netværk i praksis. På netværksdagen hørte deltagerne fra tre forskellige erfarne ”hverdagsaktivister”, der på hver deres måde skabte deres resultater ved brug af netværk. Dagen resulterede i, at deltagerne sammen formulerede fem dogmer for netværksarbejde.

Tak for i dag

Digitaliseringsstyrelsen takkede Roskilde Bibliotek for at lægge lokaler til netværksmødet og deltagerne for endnu et udbytterigt møde.

Medlemmerne blev også opfordret til at fortælle eller efterfølgende skrive, hvis der er emner, som netværket ønsker drøftet på næste møde. (Næste møde bliver den 9. oktober. Slots- og Kulturstyrelsen har tilbudt at lægge lokaler til).

Nyttige links

Læs mere om Netværk for digital inklusion 

Læs mere om cyber- og informationssikkerhed 

Læs handlingsplan for digital inklusion 2018

Henvis jeres undervisere og it-formidlere til informationssiden om hjælp til it-undervisning

Find demomiljøet til blandt andet NemID og Digital Post på demo.borger.dk 
Der er i april 2018 kommet nye mappe- og læseadgangsfunktioner i demomiljøet.

Kontaktinformationer

  • Elin Maria Claesson: