Opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 14. september 2016

Her finder du information og opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 14. september 2016.

Velkomst og præsentationsrunde

Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen og indledte med en kort præsentations-runde blandt alle netværkets medlemmer.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Michala Høg Daimar, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede den fællesoffentlige digitalisringsstrategi 2016-2020. Strategien består af 3 overordnede strategiske målsætninger, herunder 9 fokusom-råder med pt. 33 konkrete understøttende initiativer.

Især Initiativ 9.2, ’Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder’, er særligt interessant for Netværket for digital inklusion, fordi initiativet sigter mod at hjælpe de borgere, som er it-udfordrede og/eller utrygge ved at kommunikere digitalt med myndigheder. Netværket er en vigtig kilde til information om digital inklusion for disse borgere.

Læs mere om den nye digitaliseringsstrategi

Læs mere om initiativ 9.2

Workshop om de kommende kommunikations- og hjælpeindsatser

Omkring bordene blev der diskuteret, hvordan vi med konkrete kommunikations- og hjælpeinitiativer kan bidrage til digital inklusion af it-udfordrede og utrygge borgere. Digitaliseringsstyrelsen vil tage de mange forslag til efterretning ved udarbejdelse af en kommende kommunikations- og hjælpeplan for 2017.

Digital Post – Næste generation er på vej

Digitaliseringsstyrelsen informerede om høringsperioden for Næste generation af Digital Post, som løber fra den 9. september til den 12. oktober 2016. Netværket for digital inklusion blev opfordret til at rette henvendelse til , hvis man har kommentarer vedr. Næste generation af Digital Post.

Læs mere om Næste generation af Digital Post

Temashopping

5 deltagere præsenterede egne projekter og erfaringer i en temashopping:

  1. Mette Davidsen fra Ligeværd fortalte om udviklingsprocessen for spillet DigiSafe, som et læringsværktøj til unge med særlige behov for NemID Handel på internettet, sociale medier og E-boks. 
    Læs mere på www.ligeværd.dk

  2. Morten Michaelsen fra SKAT indbød til erfaringsudveksling om kommunikation med fremmedsprogede og om den digitale vejledningsopgave.

  3. Trine Bendix Knudsen fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DSF) præsenterede et nordisk projekt ’Inkludere Flere’, som omhandler de nationale strategier for digital inklusion i de enkelte nordiske lande.

  4. Hans Rasmussen fra Dansk Blindesamfund og Bitten Rasch fra Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) demonstrerede, hvordan borgere med forskellige handicaps anvender digitale services.

  5. Anja Byriel Kronborg fra Digitaliseringsstyrelsen demonstrerede nye funktionaliteter i demomiljøet til Digital Post, NemSMS og NemID. Hent det vedhæftede faktaark om videreudviklingen af demo.borger.dk

Nyttige links for netværket:

Læs mere om Netværk for digital inklusion her

Læs mere om hjælp til it-undervisning her (for it-undervisere og formidlere)

Læs mere om materialer til digital kommunikation med borgeren på borger.dk