Nyt digitaliseringsnetværk: "Netværket for digital inklusion"

Hvilke aktiviteter kan bedst tage hånd om de målgrupper, som fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige? Den 17. august 2015 afholdt Digitaliseringsstyrelsen et netværksmøde for et bredt udvalg af organisationer, som drøftede dette.

I alt 25 forskellige organisationer deltog i arrangementet og repræsenterede personer med funktionsnedsættelse, unge, ældre, social udsatte og indvandrere. Blandt de deltagende organisationer var Danske Ældreråd, Settlementet på Vesterbro, Foreningen Danske DøvBlinde og Kulturstyrelsen.

Forud for mødet havde netværkets medlemmer stemt om, hvilket navn netværket skulle have. Forslaget ’Netværket for digital inklusion’ fra Trine Bendix, Dansk Folkeoplysnings Samråd, fik flest stemmer, og er dermed netværkets nye navn.

Læs mere om Netværket for digital inklusion

Hent referat fra netværksmødet

Hent præsentation fra netværksmødet

Baggrund for netværket

I foråret 2015 etablerede Digitaliseringsstyrelsen et landsdækkende digitaliseringsnetværk, der har til formål at understøtte og forbedre indsatsen overfor de målgrupper, der fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige.

Netværket vil fremadrettet være et godt forum til at diskutere fælles udfordringer og løsningsinitiativer, der går på tværs af de forskellige målgrupper, fx hjælp til at organisere frivillige. Netværket bidrager derudover med vigtige input om deres medlemmers udfordringer med digitalisering.

Læs om netværkets etablering i foråret

Kontakt Digitaliseringsstyrelsen på  hvis du har spørgsmål eller input til netværket