Opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 3. oktober 2017

Her finder du information og opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 3. oktober 2017.

Velkomst og præsentationsrunde

Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen og indledte med at fortælle om programmet for dagen. Mødet foregik denne gang hos Digitaliseringsstyrelsen, og i den anledning kom styrelsens nye direktør, Rikke Zeberg, forbi og hilste på netværket og takkede for indsatsen.

Strategien, handlingsplanen og status for arbejdet

Digitaliseringsstyrelsen præsenterede strategien for initiativ 9.2 i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der blev godkendt i foråret. Derefter orienterede Digitaliseringsstyrelsen om handlingsplanen for 2017 og status for arbejdet. Flere af elementerne fra handlingsplan 2017 kunne præsenteres:

 • Nye vejledninger til digitale fuldmagter, læseadgang til Digital Post og sikker brug af NemID
 • Animationsfilmene om Digital Post, NemID og NemSMS er oversat til 6 sprog
 • Nye introduktionsvideoer om demo.borger.dk og ny mappe-funktion i demomiljøet
 • Materiale samles i digitalt oplysningskit, der bliver tilgængeligt på
  digst.dk

Disse færdiggøres i løbet af 2017.

Workshop om handlingsplan 2018

Netværksdeltagerne kom med forslag til, hvad handlingsplan 2018 kan indeholde. Forslagene centrerede sig især om 3 områder:

 • Informationssikkerhed
 • Tilgængelighed
 • Persondataforordningen

Digitaliseringsstyrelsen tager de mange gode input med ind i det kommende arbejde med udfærdigelsen af handlingsplan 2018.

Oplæg af Daniel Axelsen, AOF om GoJoin.dk

Daniel Axelsen fortalte om nogle af de udfordringer, AOF møder med hensyn til at samle deres brugere på traditionelle måder. På den baggrund præsenterede Daniel app og webplatformen GoJoin, hvor man kan finde forskellige arrangementer i nærheden af hvor man er. AOF bruger selv platformen til at kommunikere deres arrangementer, men andre organisationer og privatpersoner er også velkomne til at bruge den.

Tema om netværk

Oplæg af Mai-Britt Haugaard Jeppesen og Shazia Mughal om Bydelsmødrene

Mai-Britt og Shazia fortalte om Bydelsmødrenes arbejde, og deres måde at organisere sig på. Bydelsmødrene er et landsdækkende initiativ under Fonden for Socialt Ansvar. Bydelsmødrene er frivillige, lokale kvinder – primært med etnisk minoritetsbaggrund ligesom mange af de kvinder, de hjælper. De formidler vigtige informationer, der kan bygge bro mellem kvinden og (lokal-)samfundet – herunder hjælper de blandt andet med at lære de digitale offentlige løsninger at kende.

Mai-Britt fortalte om hvordan netværket af bydelsmødre gør det muligt at få kontakt til og hjælpe de isolerede eller sårbare kvinder, som det etablerede system har svært ved at nå ud til. Shazia er selv bydelsmor på Frederiksberg og kunne fortælle om sine egne erfaringer, både som gæst i Bydelsmødrenes lokale klub og senere som bydelsmor.

Lær mere om Bydelsmødrene på www.bydelsmor.dk 

Se Bydelsmødrenes youtubekanal på youtube.com

Workshop om netværk

Dagens anden workshop omhandlede udnyttelsen af netværk – Netværk for digital inklusion og lignende formelle netværk, men også mere uformelle former for netværk. 

Der blev delt mange gode betragtninger om hvad, der virker og hvad, der er svært, når det kommer til arbejde med og i netværk. Digitaliseringsstyrelsen fortalte, at de ville indkalde til en netværksdag (red.: det bliver den 7.12.17).

Spørgetime

På baggrund af fremsendte spørgsmål fra netværket havde Digitaliseringsstyrelsen inviteret et panel af medarbejdere, der kunne svare Henriette Eskelund holdt et kort oplæg om status for Næste generation Digital Post. Hun kom siden ind på, at Digitaliseringsstyrelsen er enig i, at det bedst, hvis interessenter bliver involveret tidligt i processen. I udbudsmaterialet er der også lagt op til en ambitiøs teststrategi, der indeholder et ønske om at inkludere de relevante brugergrupper.

Herefter fortalte Elin Maria Claesson om fuldmagtsløsninger. Elin fortalte både om de tidligere løsninger og de nye muligheder, der er kommet som følge af digitaliseringsstrategien. På nogle af de efterfølgende spørgsmål svarede Elin blandt andet, at sygehusene kan have nogle andre beføjelser, så fuldmagt ikke er nødvendigt i forhold til eksempelvis sygejournal. På et spørgsmål om flere fuldmagter på socialområdet svarede Elin, at der kommer flere og flere myndigheder og løsninger med i fuldmagtsløsningen. Det er bestemt et mål at være så dækkende som muligt, også på socialområdet. Herefter gav Maja Bjerregaard Have en status for arbejdet med om den kommende afløser til NemID – MitID.

Endelig fortalte Jeanne Dragheim om det kommende fællesoffentlige kontaktregister for borgere. Netværksmedlemmerne blev opfordret til at bidrage med overvejelser etc.

Opsamling og tak for i dag

Digitaliseringsstyrelsen takkede for et udbytterigt møde.

Læs mere om Netværk for digital inklusion

Læs mere om hjælp til it-undervisning (for it-undervisere og formidlere) 

Læs mere om demomiljøet til Digital Post på demo.borger.dk (Introduktionen af mappe-funktionaliteten forventes online ultimo oktober 2017)

Læs mere om materialer til digital kommunikation med borgeren på borger.dk

 Kontaktinformationer

 • Elin Maria Claesson, , tlf. 4178 2154
 • Maja Bjerregaard Have, , tlf. 3392 6048
 • Jeanne Dragheim, , tlf. 4178 2013