Rapporter og analyser

Digital inklusion er et forholdsvist nyt begreb, der i løbet af de seneste år er kommet større fokus på. Der er derfor behov for at samle relevant viden om emnet.

Vi har samlet et overblik over aktuelle rapporter og analyser, der belyser forskellige aspekter af digital inklusion.

Analyse om digital inklusion

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL udarbejdet analysen Digital inklusion i det digitaliserede samfund. Analysen tegner et billede af de syv største barrierer for de digitalt udfordrede borgere i et digitaliseret samfund samt præsenterer fem fokuspunkter, der kan benyttes som afsæt i det videre fællesoffentlige arbejde med digital inklusion. 

Læs mere i analysen Digital inklusion i det digitaliserede samfund her (PDF)

Læs mere i analysen Digital inklusion i det digitaliserede samfund her (Word)