Strategisk indsats

De borgere og virksomheder, der har svært ved at anvende de digitale løsninger og kommunikere digitalt med myndighederne, skal få den hjælp og vejledning, de har behov for.

Initiativ 9.2, i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, om kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder sikrer, at der løbende igangsættes initiativer rettet mod særlige målgrupper, herunder for eksempel unge, ældre, ikke-vestlige indvandrer samt mindre it-parate virksomheder, således at flest muligt får glæde af de digitale muligheder.

På denne side kan du følge med i de handlingsplaner, der understøtter initiativ 9.2.