Strategisk indsats

De borgere og virksomheder, der har svært ved at bruge de digitale løsninger og kommunikere digitalt med myndighederne, skal få den hjælp og vejledning, de har behov for.

Initiativ 9.2, i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, om kommunikations og hjælp til borgere og virksomheder sikrer, at der løbende igangsættes initiativer rettet mod særlige målgrupper (fx unge, ældre, mennesker fra ikke-vestlige lande og mindre it-parate virksomheder), så flest muligt får glæde af de digitale muligheder.

På denne side kan du følge med i de handlingsplaner, der understøtter initiativ 9.2.