Strategisk indsats

Borgere og virksomheder, der har svært ved at anvende de digitale løsninger, skal have hjælp til at kommunikere med offentlige myndigheder.

Digital inklusion har været et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. På grund af COVID-19 er der endnu ikke forhandlet en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi på plads. Derfor forlænges indsatsen for de it-udfordrede borgere ind i 2021, indtil det videre forløb er endelig afklaret.

På de underliggende sider kan du følge med i de seneste handlingsplaner, der understøtter initiativet.