Strategisk indsats

Borgere, der har svært ved at anvende de digitale løsninger, skal have hjælp til at kommunikere med offentlige myndigheder.

Et af pejlemærkerne i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi handler derfor om, at ’alle skal med’. 

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 underbygges pejlemærket med initiativer, der sikrer, at den offentlige sektor i Danmark er for alle – også dem, der er udfordrede af det digitale.

Det skal sikres, at de digitalt udfordrede borgere får den nødvendige hjælp. Støttepersoner skal tilbydes den rette understøttelse. Brugervenlighed skal være kernen i både udviklingen af nye digitale løsninger og forbedringer af de eksisterende. De skal i højere grad imødekomme behovene hos de borgere, der har svært ved at være digitalt selvhjulpne. 

Læs mere om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi på digst.dk her