Evaluering af Handlingsplan 2017

Tryghed og tillid skal i centrum. Det er et af de strategiske mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. En række initiativer iværksættes for at understøtte denne målsætning, herunder initiativ 9.2 om kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder.

Baggrund

Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har i april 2017 godkendt en strategi for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder.

Nedenfor følger en evaluering af den handlingsplan for 2017, der er vedtaget af den tværoffentlige arbejdsgruppe for initiativ 9.2 pr. 1. juni 2017. Handlingsplanen skal udmønte den ovennævnte strategi for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder. Handlingsplanen bygger oven på de erfaringer med hjælp og kommunikation, som i tidligere digitaliseringsstrategier har vist sig at have god effekt.

Formål 

Det fremgår af strategien for initiativ 9.2, at man med strategien bl.a. ønsker, at andelen af de borgere, som allerede kommunikerer digitalt med den offentlige sektor, skal fastholdes. Endvidere skal borgerne være trygge ved introduktion til ny it-teknologi. Det skal også sikres, at de relevante borgere bliver fritaget for Digital Post og undtaget fra digitale selvbetjeningsløsninger. Borgere og virksomheder skal – uanset udgangspunkt og kompetencer – opleve, at de kan få hjælp til de offentlige digitale løsninger. Disse formål skal handlingsplanen understøtte med sine indsatsområder.

Handlingsplanen er opdelt i to dele - en plan for borgere og en plan for virksomheder. Evalueringen er derfor også opdelt i en del om borgere og en del om virksomheder.