Evaluering af Handlingsplan 2017

Hvert år evalueres Handlingsplan for kommunikation og hjælp. Evalueringen godkendes af den fællesoffentlige arbejdsgruppe bag initiativet om kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder.

Handlingsplan 2017 for initiativet om kommunikation og hjælp indeholder indsatsområder i forhold til både borgere og virksomheder.

For borgerne har handlingsplanen i 2017 haft to overordnede indsatsområder om henholdsvis Digital Post og informationssikkerhed. De overordnede indsatsområder er essentielle i forhold til borgernes digitale kommunikation med offentlige myndigheder. Endvidere er borgernes tillid til sikkerheden ved anvendelse af digital kommunikation af afgørende betydning for, at den digitale kommunikation anvendes, og at andelen af digitale borgere fastholdes.

For virksomhederne har fokus været på opkvalificering af digitale kontaktpersoner på bibliotekerne. Undervisningen bidrager til, at it-udfodrede virksomhedsejere fortsat kan få den fornødne hjælp ved henvendelse på biblioteket. Endvidere har Erhvervsstyrelsen har udviklet digitale wizards (klikbare online guides), som hjælp til virksomhedsejere, der er udfordrede i forhold til at læse og forstå vejledningerne på virksomhedsområdet. 

Handlingsplanen indeholder en række konkrete handlinger, der skal understøtte disse indsatsområder. 

Hent evalueringen af handlingsplan 2017