Evaluering af handlingsplan 2018

Hvert år bliver handlingsplanen for kommunikation og hjælp evalueret. Evalueringen bliver godkendt af den fællesoffentlige arbejdsgruppe bag initiativet om kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder.

Baggrund

Tryghed og tillid skal i centrum. Det er et af de strategiske mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. En række initiativer er iværksat for at understøtte denne målsætning, herunder den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiativ 9.2 om kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder.

Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi godkendte i april 2017 en strategi for initiativ 9.2.

Nedenfor følger en evaluering af handlingsplanen for 2018, der blev vedtaget af den tværoffentlige arbejdsgruppe for initiativ 9.2 den 1. marts 2018. Handlingsplanen bygger oven på de erfaringer med kommunikation og hjælp, som i tidligere digitaliseringsstrategier har vist sig at have god effekt.

Handlingsplanen er opdelt i to dele for henholdsvis borgere og virksomheder. Evalueringen er derfor også opdelt i en del om borgere og en del om virksomheder.