Evaluering af handlingsplan 2019

Hvert år bliver handlingsplanen for kommunikation og hjælp evalueret. Evalueringen bliver godkendt af den fællesoffentlige arbejdsgruppe bag initiativet om kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder.

Baggrund

Tryghed og tillid skal i centrum. Det er et af de strategiske mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. En række initiativer er iværksat for at understøtte denne målsætning, herunder den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiativ 9.2 om kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder.

Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi godkendte i april 2017 en strategi for initiativ 9.2. Med baggrund i strategien for initiativ 9.2 er der vedtaget en handlingsplan for initiativ 9.2, som opdateres årligt.

Nedenfor følger en evaluering af handlingsplanen for 2019. Handlingsplanen blev vedtaget af den tværoffentlige arbejdsgruppe for FODS initiativ 9.2 i februar marts 2019.

I efteråret 2019 er der kommet ny governance for styring af initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvorfor evaluering af handlingsplanen for 2019 godkendes af Styregruppen for digital kommunikation.

Handlingsplanen for 2019 er opdelt i to dele for henholdsvis borgere og virksomheder. Evalueringen er derfor også opdelt i en del om borgere og en del om virksomheder.