Handlingsplan for kommunikation og hjælp 2018

Initiativ 9.2 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har fokus på kommunikation og hjælp til de it-udfordrede borgere og virksomheder.

Hvert år opdaterer en tværoffentlige arbejdsgruppe for initiativ 9.2 handlingsplanen for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder.

Pr. 1. marts 2018 er den nye handlingsplan for initiativ 9.2 trådt i kraft.

Hent handlingsplan 2018 i pdf-format