Handlingsplan for kommunikation og hjælp 2020

Initiativ 9.2 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har fokus på kommunikation og hjælp til de it-udfordrede borgere og virksomheder.

Indledning

Et af målene i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er, at borgernes tryghed og tillid skal være centrale i udviklingen af den offentlige sektor. En række fællesoffentlige initiativer understøtter denne målsætning, herunder initiativ 9.2 Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder.

Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi godkendte i april 2017 en strategi for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder. Handlingsplan 2020 er en udmøntning af denne strategi.

Der bliver løbende i strategiperioden iværksat initiativer, der udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Ansvaret for kommunikationen af disse initiativer vil i stort omfang være en del af det enkelte initiativ. Men der kan være behov for ekstra kommunikations- eller hjælpeindsatser til it-udfordrede borgere og virksomheder. Derfor vil handlingsplanen årligt blive opdateret med nye indsatser, så den dækker de aktuelle behov, som udspringer af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

I 2020 er der afsat 1,0 mio. kr. til initiativ 9.2. Midlerne fordeles ligeligt mellem borger- og erhvervsindsatsen.