Handlingsplan for kommunikation og hjælp 2017

Initiativ 9.2 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har fokus på kommunikation og hjælp til de it-udfordrede borgere og virksomheder.

Hvordan skal kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udmøntes i 2017?

Handlingsplanen beskriver de indsatser, der iværksættes for at understøtte de it-udfordrede borger og virksomheder.

Hent handlingsplanen 2017