Hent undervisningsmateriale til Digital Ung

Digital Ung er et dialogbaseret undervisningsmateriale, som er udarbejdet til folkeskolens ældste klasser. Her kan du hente materialer, som du kan bruge til undervisning.

Modul 1 - Digitalt Samfund

Digitalt Samfund sætter fokus på samfundets digitale udvikling gennem temaer som dataetik, internettets forretningsmodeller og det offentlige digitale Danmark.

Gennem en historisk kontekst vil de unge få en forståelse af, hvorfor og hvordan samfundet er blevet så digitalt som det er, samt hvorfor det er vigtigt at få sig et NemID.

Hent materialer

Hent drejebog til modul 1 (overblik over modulets temaer og fordeling af tid)

Hent PowerPoint-præsentation til modul 1

Hent guide til dialog til modul 1

Hent borgerskema

Modul 2 - Digital Hverdag

Digital Hverdag sætter fokus på den kultur, vi sammen er i gang med at skabe online. Der sættes fokus på hvordan grænsen mellem der offentlige og private rum er blevet mere flydende, på billeddeling og på adfærdsdesign.

De unge vil træne kritisk tænkning i forhold til de digitale redskaber og platforme, som de bruger, og de vil reflektere over deres egen digitale hverdag.

Hent materialer

Hent PowerPoint-præsentation til modul 2

Modul 3 - Digital Selvforsvar

Digital Selvforsvar sætter fokus på digital sikkerhed gennem temaer som værdien af digitale data, og hvordan vi undgår internetsvindel.

Gennem dialog og refleksion inviteres de unge til at tale om, hvad god og sikker digital dannelse er. De vil forholde sig til, hvad data egentlig er værd og gennem privatindstillinger på de unges egen telefon, vil de lære at tage aktiv stilling. Yderligere vil de unge lære at forholde sig kritisk til digitale fælder på nettet.

Hent materialer

Hent drejebog til modul 3 (overblik over modulets temaer og fordeling af tid)

Hent PowerPoint-præsentation til modul 3

Hent arbejdsark til øvelsen egosurfing

Som supplement til drejebogen har Biblioteket Frederiksberg lavet en video, som klæder nye undervisere på til at anvende materialet. Videoen er udarbejdet med henblik på at forstå tilgangen bedre. 

Se introduktionsvideo til modulet Digital selvforsvar

Kildehenvisninger

Kildehenvisningerne kan bruges til at gå mere i dybden med materialets temaer.

Der henvises både til materialer udarbejdet af relevante aktører og artikler, der beskriver de eksempler, der bruges i materialet. Vi håber, det kan bruges til yderligere inspiration.

Se kildehenvisninger og få inspiration til, hvad du kan bruge og vise i din undervisning