Hent undervisningsmateriale til Digital Ung

Digital Ung er et dialogbaseret undervisningsmateriale, som er udarbejdet til folkeskolens ældste klasser. Her kan du hente materialer, som du kan bruge til undervisning.

Modul 1 - Digitalt Samfund

Digitalt Samfund sætter fokus på samfundets digitale udvikling gennem temaer som dataetik, internettets forretningsmodeller og det offentlige digitale Danmark.

Gennem en historisk kontekst vil de unge få en forståelse af, hvorfor det er vigtigt at reflektere kritisk over internettet og få lavet et NemID.

Hent materialer

Modul 2 - Digital Hverdag

Digital Hverdag sætter fokus på den kultur, vi sammen er i gang med at skabe online. Der sættes fokus på billeddeling, mobilvaner og adfærdsdesign hos internetgiganter som Facebook og Google.

De unge vil træne kritisk tænkning i forhold til de digitale redskaber og platforme, som de bruger, og de vil reflektere over deres egen digitale hverdag.

Hent materialer

Kildehenvisninger

Kildehenvisningerne kan bruges til at gå mere i dybden med materialets temaer.

Der henvises både til materialer udarbejdet af relevante aktører og artikler, der beskriver de eksempler, der bruges i materialet. Vi håber, det kan bruges til yderligere inspiration.

Se kildehenvisninger og få inspiration til, hvad du kan bruge og vise i din undervisning