Find it-hjælp som borger

Her finder du en oversigt over steder og hjemmesider, der tilbyder hjælp og it-kurser for borgere.

Læringsmiljøet på demo.borger.dk

Har du ikke oprettet NemID eller en digital postkasse, men overvejer at gøre det? I Demomiljøet kan du prøve at logge på med NemID og oprette Digital Post uden at bruge dit eget NemID. På den måde kan du få et indtryk af, hvordan løsningerne fungerer.

Find Demomiljøet på demo.borger.dk

Biblioteker og borgerservice

Mange biblioteker tilbyder begynderkurser i it og internet, og i borgerservicecentrene kan du få vejledning i de offentlige selvbetjeningsløsninger.

Biblioteker

Du kan ofte se på dit biblioteks hjemmeside, hvornår der afholdes kurser. Du kan også ringe eller sende en mail til dit bibliotek og få mere information. 

Se oversigt over alle landets biblioteker på biblioteksvejviseren på bibliotek.dk (kig under Kalender, Arrangementer eller Det sker)

Borgerservice

De kommunale borgerservicecentre tilbyder vejledning i brug af de offentlige selvbetjeningsløsninger, såsom NemID, Digital Post og borger.dk.

Ældreorganisationer

Danske Seniorer

Danske Seniorer har datastuer over hele landet, hvor borgere over 60 år kan lære at bruge it og internet.

Find den nærmeste datastue på datastue.dk

Telecenter Danmark

Telecenter Danmark har datastuer over hele landet, hvor borgere over 60 år kan lære at bruge it og internet.
Ring 2091 4808 og få oplyst, hvor den nærmeste datastue er.

Ældre Sagen

Ældre Sagen tilbyder kurser til alle over 18 år.

Læs mere om kurser på aeldresagen.dk

LO Faglige Seniorer

LO Faglige seniorer har datastuer over hele landet. 

Læs mere om gratis rådgivning på fagligsenior.dk

Oplysningsforbund

Vil du have en grundig undervisning, tilbyder oplysningsforbundene it-kurser til alle borgere - dog mod betaling. Nærmere oplysninger om oplysningsforbundenes lokalafdelinger og kursustilbud kan ses på deres hjemmesider:

Læs mere om AOF på aof.dk

Læs mere om DOF på danskoplysning.dk

Læs mere om FOF på fof.dk

Læs mere om LOF på lof.dk

Læs mere om NETOP på fora.dk