Digital velfærd

Digital velfærd

Digitale velfærdsløsninger kan øge livskvaliteten hos borgerne samt styrke kvaliteten og effektiviteten i det offentlige.

Ved at bruge de muligheder, teknologien giver os, kan vi være med til at sikre fremtidens velfærd.

Se analyser af digitale velfærdsløsninger

Afprøvningsprojekter

Digitaliseringsstyrelsen yder tilskud til gennemførelse og evaluering af en række telemedicinske og velfærdsteknologiske afprøvningsprojekter.

Læs mere om vores afprøvningsprojekter

Digital dannelse

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 omfatter et initiativ om digital dannelse, hvor børn og unge skal opnå teknologiforståelse og lære om digital kommunikation med det offentlige og god og sikker adfærd på nettet.

Læs mere om digital dannelse