Projekter under Strategi for digital velfærd

Her findes information og materiale til projekter, der modtager tilskud fra Fonden for Velfærdsteknologi.

For at modtage tilskud fra Fonden for Velfærdsteknologi skal projektet leve op til standardvilkår samt regnskabsinstruks og revisionsinstruks, jf. Bekendtgørelse for Fonden for Velfærdsteknologi.

Der udmøntes på nuværende tidspunkt ikke støtte til projekter fra Fonden for Velfærdsteknologi.

Et projekt, der modtager tilskud, skal ved sin afslutning udarbejde en evalueringsrapport for at dokumentere de opnåede resultater og erfaringer samt udarbejde en business case.

Dette fremgår af evalueringskonceptet, som kan hentes i boksen Hent materiale. Standardvilkår samt regnskabsinstruks og revisionsinstruks for projekttilskud ydet fra Fonden for Velfærdsteknologi kan også hentes i boksen Hent materiale.

Derudover findes dokumenter til brug for projekters afrapportering til Digitaliseringsstyrelsen ligeledes i boksen Hent materiale.