3.3 Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

For at sikre fremdrift i den nationale udbredelse af velfærdsteknologi på socialområdet er der behov for solide evalueringer, så kommuner og regioner er i stand til at dele erfaring og lære af hinanden. Derfor er der i 2014, 2015 og 2016 i regi af Strategi for digital velfærd ydet 11,2 mio. kr. i tilskud til gennemførelse og evaluering af otte velfærdteknologiske løsninger.

Velfærdsteknologiske løsninger gør det muligt at levere sociale ydelser til borgerne på nye og mere effektive måder til gavn for både patienter og samfundsøkonomi.

Der er under initiativ 3.3 Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger i Strategi for digital velfærd tildelt i alt 11,2 mio. kr. til otte velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2015, 2016 og 2017. Målet for initiativ 3.3 er at sikre et solidt og ensartet grundlag for kommunernes og regionernes beslutning om at investere i velfærdsteknologi.

Frem mod 2020 skal den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd sikre, at innovative og effektive digitale løsninger indgår som en selvfølge i kernevelfærden på sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.