3.3 Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

For at sikre fremdrift i den nationale udbredelse af velfærdsteknologi på socialområdet er der behov for solide evalueringer, så kommuner og regioner er i stand til at dele erfaring og lære af hinanden. Derfor er der i 2014, 2015 og 2016 i regi af Strategi for digital velfærd ydet 11,2 mio. kr. i tilskud til gennemførelse og evaluering af otte velfærdteknologiske løsninger.

Velfærdsteknologiske løsninger gør det muligt at levere sociale ydelser til borgerne på nye og mere effektive måder til gavn for både patienter og samfundsøkonomi.

Der er under initiativ 3.3 Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger i Strategi for digital velfærd tildelt i alt 11,2 mio. kr. til otte velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2015, 2016 og 2017. Målet for initiativ 3.3 er at sikre et solidt og ensartet grundlag for kommunernes og regionernes beslutning om at investere i velfærdsteknologi.

Frem mod 2020 skal den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd sikre, at innovative og effektive digitale løsninger indgår som en selvfølge i kernevelfærden på sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

To projekter blev tildelt midler i 2016

Projektet er afsluttet.

Læs om projektet og hent evalueringsrapporten

Kontakt

Mick Bundgaard Dige,

Projektet ’Afprøvning og evaluering af teknologier til medicinhåndtering’ har til formål at undersøge, om der er kvalitative og økonomiske effekter forbundet med teknologiske løsninger til medicinhåndtering.

Projektet afprøver fem allerede eksisterende produkter fra smartphone apps til intelligente pilleæsker med henblik på at identificere, hvilke produkter der bedst anvendes på hvilke borgergrupper. Brugen af medicinhåndteringsprodukter forventes at reducere behovet for besøg hos de enkelte borgere, hvilket vil frigøre ressourcer til andre borgernære opgaver.

Projektet løber over to år og forventes afsluttet ultimo 2018. I alt otte kommuner fra både Jylland, Fyn og Sjælland deltager i projekter.

Information om projektet

  • Projektet begynder 1. december 2016 og afsluttes 1. december 2018.
  • Projektet har samlet fået tilskud på 1.500.000 kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi.
  • Projektdeltagere: Næstved Kommune, Horsens Kommune, Kolding Kommune, Odense Kommune, Odsherred Kommune, Svendborg Kommune

Kontakt

Mick Bundgaard Dige, 

Tre projekter blev tildelt midler i 2015

Den demografiske udvikling betyder, at der i fremtiden vil være mindre sundhedspersonale til at tage sig af borgerne. Vendesystemer kan være én måde at imødekomme denne udfordring på.

Et vendesystem er et eldrevet vendelagen, som gør det lettere og mere hensigtsmæssigt at vende en sengeliggende borger. Vendelagnet gør det muligt at reducere antallet af medarbejdere, som er nødvendige i vendingen. Teknologien hjælper også til at forebygge arbejdsskader hos medarbejderen og tryksår hos borgeren.

Da teknologien er allerede i brug på de involverede plejecentre, søger projektet at indsamle sammenhængende dokumentation for vendesystemers mulige effekter. Blandt andet er der fokus på om borgerne selv kan deltage mere, når de skal vendes, og om der er positive økonomiske effekter ved teknologien.

Dokumentationen skal danne grundlag for udvikling af nationale guidelines og beskrivelse af nødvendige forudsætninger for en vellykket implementering af vendesystemer.

Information om projektet

  • Projektet begyndte 4. januar 2016 og afsluttes 1. marts 2018.
  • Projektet har samlet fået tilskud på 1.500.000 kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi.
  • Projektdeltagere: Aabenraa Kommune, Københavns Kommune, Ishøj Kommune og Viborg Kommune.

Kontakt

Mick Bundgaard Dige, 

Tre projekter blev tildelt midler i 2014

  • Online bostøtte
  • Sensorgulve på plejecentre
  • Velfærdsteknologi i plejebolig i Aarhus Kommune

Læs mere om projekterne online bostøtte, sensorgulve på plejecentre og velfærdsteknologi i plejebolig