Afprøvning af telemedicin på nye patientgrupper

For at sikre fremdrift i den nationale udbredelse af telemedicin er der behov for et solidt vidensgrundlag. Derfor er der i 2015 i regi af Strategi for digital velfærd ydet 22 mio. kr. i tilskud til gennemførelse og evaluering af fem telemedicinske afprøvningsprojekter.

Telemedicinske løsninger gør det muligt at levere sundhedsydelser til borgerne på nye og mere effektive måder til gavn for både patienter og samfundsøkonomi.

Der er under initiativ 1.1a Afprøvning af telemedicin til nye patientgrupper i Strategi for digital velfærd blevet tildelt i alt 22 mio. kr. til fem telemedicinske projekter, der blev igangsat i 2015. Målet for initiativ 1.1a er at sikre gennemførelse og evaluering af telemedicinske storskalaprojekter på nye modne områder for at sikre fremdrift i den nationale udbredelse af telemedicin.