Digital dannelse

For hovedparten af danske børn og unge er internettet en central del af deres hverdag, herunder til læring, leg og sociale relationer. Når unge fylder 15 år, får de desuden eget NemID og Digital Post. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 omfatter blandt andre et initiativ om digital dannelse, hvor børn og unge skal lære om teknologiforståelse, digital kommunikation og sikkerhed.

Grundlæggende digitale kompetencer er en forudsætning for at indfri potentialerne ved digitalisering af samfundet. For at understøtte børn og unges digitale kompetencer sættes fokus på digital dannelse, så børn og unge bliver bevidste og målrettede i deres brug af teknologi samt bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk og produktivt i den digitale virkelighed.

Unge skal fra de fylder 15 år kommunikere digitalt med det offentlige, herunder benytte Digital Post, NemID og borger.dk. Derfor skal de unge oplyses om, hvordan de griber kommunikationen med det offentlige an, herunder hvilke indgange de kan anvende.

Mere end digital kommunikation med det offentlige

Men digital dannelse handler om mere end digital kommunikation med det offentlige. Det handler om at have en grundlæggende teknologiforståelse og kendskab til, hvordan man færdes sikkert på internettet, hvordan man omgås hinanden på sociale medier, og hvad det betyder at efterlade digitale fodspor.

Frem mod udgangen af 2017 er der derfor gennemført en række initiativer om digital dannelse for børn og unge i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse. Det sker blandt andet i form af informationskampagner og undervisningsforløb målrettet børn og unge, pædagoger og lærere samt forældre og ledere i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. I februar 2017 blev inspirationsmateriale til pædagogisk personale og forældre til børn i dagtilbud lanceret.

Læs mere om og hent materialet på Danmarks læringsportal emu.dk

Initiativet er gennemført i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet samt KL.

Læs mere om initiativ 9.1