Et borgerperspektiv

Resultater fra TeleCare Nord viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL har positive borgernære effekter. Lungeforeningen ser da også frem til, at telemedicin til borgere med KOL bliver et tilbud i hele landet. Der er nemlig flere kræfter til banko og gåture i KOL-patienters liv, når de udmattende ture på sygehuset bliver færre.

Som led i storskalaprojektet TeleCare Nord har et forskningsprojekt belyst de borgernære effekter ved telemedicin samt brugervenligheden af den telemedicinske løsning. Forskningsprojektet bygger blandt andet på spørgeskemaundersøgelser blandt borgere med KOL og viser overordnet, at der er en række positive borgernære effekter ved telemedicin.

Øget tryghed, fleksibilitet og kontrol med egen sygdom

Telemedicin muliggør, at borgere med KOL kan måle sine værdier i eget hjem og videresende data til en kommunal sundhedsperson, der monitorerer udviklingen i sygdomstilstanden. Resultater fra TeleCare Nord viser, at hele 71 pct. af borgerne oplever større tryghed med telemedicin, og 26 pct. fortæller, at de oplever en højere grad af frihed, da de selv kan foretage målingerne. Resultaterne viser desuden, at telemedicin bidrager til borgernes forståelse og mestring af egen sygdom. 61 pct. svarer, at de oplever øget kontrol med deres sygdom, da telemedicinen gør dem i stand til at reagere på sygdomsforværringer, og de bliver mere opmærksomme på symptomer.

Lungeforeningen ser telemedicin som en velkommen løsning for de KOL-patienter, der oplever mange indlæggelser, og hvor sygdommen er en daglig udfordring.

Direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, siger: 

”Borgere med en kronisk lungesygdom oplever en enorm utryghed og angst for ikke at kunne få luft. De har svært ved at klare hverdagen og har ikke kræfter til ret meget, fordi luften mangler. Når de skal transportere sig fra hjemmet til sygehuset for kontrol, eller når de har det skidt, kan turen derhen derfor være meget udmattende. Når sundhedsvæsenet kommer tættere på borgeren med telemedicinske løsninger hjemme hos dem selv, giver det ikke kun tryghed men også energi til mere.” 

Anne Brandt fortæller også, at den ekstra energi giver borgerne bedre mulighed for at holde fast i social og fysisk aktivitet, som er godt for dem. Det kan fx være at komme ud at gå en tur eller komme til banko.

Livskvalitet

KOL er en kronisk sygdom, og borgere med KOL oplever desværre ofte, at de mister livskvalitet i takt med, at deres sygdom forværres. Forskningsresultaterne viser, at det også gør sig gældende for borgerne i TeleCare Nord-projektet, men at livskvaliteten falder mindre hos de borgere, der modtager telemedicinsk behandling.

Connie Winther Staffe, 73 år og fra Aalborg, har været en del af TeleCare Nord-projektet og er glad for den telemedicinske løsning. Hun undgår indlæggelser og føler sig tryg, fortæller hun:

”Hver mandag formiddag tager jeg mit Telekit frem og måler blodtryk, iltmætning og puls, og jeg bliver vejet. Så får jeg lavet nogle øvelser. Er der noget med tallene, så ved jeg, at min hjemmesygeplejerske Birthe eller en af de andre søde sygeplejersker ringer lige med det samme. Og er der noget med medicinen, der skal ændres, tager jeg en snak med lægen. Forkølelser og den slags griber vi i opløbet, så jeg slipper for at blive indlagt,” siger Connie og fortsætter:

”Jeg er rigtig glad for, at jeg har fået lov til at beholde Telekittet – det giver tryghed, og det er vigtigt!”

Brugervenlighed

Når der tilbydes telemedicinske løsninger, er det centralt, at brugervenligheden er god, og forskningsprojektet har derfor testet dette ved hjælp af bruger- og eksperttests. Resultaterne viser, at 88 pct. af borgerne synes, at det er nemt at bruge den telemedicinske løsning, og de er generelt positive og tilfredse med løsningen.

Læs mere om forskningsprojektet fra TeleCare Nord hos Region Nordjylland