Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)

Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har ansvar for at gennemføre de fælles udbud af telemedicinske løsninger på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

I regi af FUT gennemføres der to udbud. Et udbud af en fælles telemedicinsk infrastruktur og et samlet udbud for telemedicinske løsninger for henholdsvis medarbejdere og borgere.

Udbuddene resulterer i en række rammeaftaler for henholdsvis telemedicinsk infrastruktur, medarbejderløsninger og borgerløsninger, som kommuner og regioner kan benytte. 

Baggrunden er den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, der er aftalt i økonomiaftalerne 2016 mellem staten, kommuner og regioner.

Offentliggørelse af leverandør udskydes til 1. december

I sidste måned meddelte FUT, at leverandørvalget til Danmarks første nationale telemedicinske infrastruktur blev udskudt i forhold til den oprindelige plan. Der er fortsat behov for politisk mandatafklaring i det regionale og kommunale bagland, hvilket medfører, at leverandørvalget af den telemedicinske infrastruktur først forventes at kunne offentliggøres den 1. december 2018.

Hent pressemeddelelsen om udskydelse af leverandørvalg

Udbud af telemedicinsk infrastruktur

Tre leverandører er blevet udvalgt til at afgive tilbud på en landsdækkende telemedicinsk infrastruktur. De prækvalificerede leverandører er:

 • Systematic med Trifork & Netic
 • Imatis
 • KMD med OpenTeleHealth & Siemens & ITH

Det endelige udbudsmateriale for udbud vedr. den telemedicinske infrastruktur er netop udsendt. 

Ultimo juli 2018 bliver der indgået kontrakt med en leverandør om en rammeaftale vedrørende den telemedicinske infrastruktur.

Hent pressemeddelelsen med offentliggørelsen af de prækvalificerede leverandører

Læs udbudsmaterialet på eu.eu-supply.com

Udbud af telemedicinske løsninger

Udover udbuddet af infrastruktur er de 5 regioner og 98 kommuner også gået sammen om udbud af telemedicinske it-løsninger til hhv. borgere og medarbejdere. Fem leverandører af medarbejderløsninger og otte leverandører af borgerløsninger blev prækvalificeret til at afgive tilbud på telemedicinske løsninger.

De 5 prækvalificerede leverandører til medarbejderløsninger:

 • CGI
 • Dansk Telemedicin
 • EWII Telecare
 • KMD
 • Systematic

De 8 prækvalificerede leverandører til de borgerrettede løsninger:

 • Appinux
 • CGI
 • EWII Telecare
 • Imatis
 • KMD
 • Liva Healthcare
 • MedWare
 • Tunstall

Der indgås kontrakter om rammeaftaler for den telemedicinske medarbejderløsning med op til 3 leverandører primo september 2018 og med op til 5 leverandører af telemedicinske borgerløsning primo 2019.

Hent pressemeddelelsen med offentliggørelsen af de prækvalificerede leverandører

Læs mere om udbudsmaterialet på eu.eu-supply.com

Principper for telemedicin

Udbudsorganisationen arbejder med afsæt i principper for telemedicin, som er godkendt af porteføljestyregruppen for den landsdækkende udbredelse af telemedicin.

Hent notat om principperne for telemedicin

Styregruppemedlemmer

 • Mette Harbo, digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (kommunal formand)
 • Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland (regional formand)
 • Arne Nikolajsen, direktør, sundhed og omsorg, Esbjerg Kommune
 • Per Buchwaldt, it-direktør, Region Sjælland
 • Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen (observatør)
 • Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO (observatør)