Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) i Danmark

Det fælles udbud for telemedicin er gennemført, og der er nu afgivet bestillinger både på den fælles infrastruktur og nu også de telemedicinske medarbejderløsninger på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

Det er første gang i historien, at landets regioner og kommuner er gået sammen om et landsdækkende udbud af telemedicin. Som afslutning på udbudsfasen blev der ved årsskiftet indgået en række rammeaftaler med leverandører af hhv. borger- og medarbejderløsninger og for den telemedicinske infrastruktur.

Status på projektet

FUT afgav inden jul 2018 en bestilling på den telemedicinske infrastruktur for alle kommuner og regioner, samtidig med at der blevet lavet en rammeaftale for telemedicinske løsninger, som kommuner og regioner kan købe ind på. I de forskellige landsdele er man gået sammen og har nu afgivet bestilling på medarbejderløsninger på rammeaftalen.

Udviklingsarbejdet kan dermed gå i gang. Næste vigtige milepæl er bestilling af borgerløsninger i juni måned. Inden da skal leverandørerne på rammeaftalen for borgerløsningerne gennemføre en integration på infrastrukturen.

Den telemedicinske infrastruktur og borger- og medarbejderløsninger er efter planen klar til pilotafprøvning i marts 2020 og overgår til drift i maj 2020, hvor telemedicinsk hjemmemonitorering bliver et tilbud til udvalgte borgere med KOL i hele landet.

FUT-organisationen

Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har ansvar for at gennemføre udbud, udvikling og levering af telemedicinske løsninger og infrastruktur vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

Medlemmer i FUT-styregruppen:

  • Mette Harbo, digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (kommunal formand)
  • Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland (regional formand)
  • Anders Kjærulff, direktør, beskæftigelse, social og sundhed og omsorg, Silkeborg Kommune
  • Per Buchwaldt, it-direktør, Region Sjælland
  • Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen (observatør)
  • Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO (observatør)

Baggrunden for FUT

FUT blev etableret som følge af økonomiaftalerne for 2016 mellem staten, kommunerne og regionerne om national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. På tværs af samtlige 98 kommuner og 5 regioner besluttede man at lave et fælles udbud af telemedicin.

Målet er, at borgerne vil opleve større tryghed og fleksibilitet i behandlingen, færre indlæggelser – og en øget livskvalitet. I første omgang er løsningerne målrettet borgere med svær KOL, men på sigt skal også andre sygdomsområder kobles på.