Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) i Danmark

Det fælles udbud for telemedicin er gennemført, og udviklingen af den telemedicinske infrastruktur og de telemedicinske borger- og medarbejderløsninger til landets 98 kommuner og 5 regioner er i gang.

Som afslutning på det fælles udbud af telemedicin blev der ved årsskiftet 2018/19 indgået en række rammeaftaler med leverandører af henholdsvis boger- og medarbejderløsninger og for den telemedicinske infrastruktur. Det er første gang i historien, at landets regioner og kommuner er gået sammen om et landsdækkende udbud af telemedicin. Som afslutning på udbudsfasen blev der ved årsskiftet indgået en række rammeaftaler med leverandører af henholdsvis. borger- og medarbejderløsninger og for den telemedicinske infrastruktur. Kommuner og regioner har nu gennemført evalueringer på rammeaftalen og foretaget de første bestillinger. 

Status på projektet

FUT afgav inden jul 2018 en bestilling på den telemedicinske infrastruktur for alle kommuner og regioner. I februar måned blev der afgivet bestillinger på den telemedicinske medarbejderløsning på rammeaftalerne fra to indkøbsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, og i starten af juli måned har regioner og kommuner netop afgivet bestilling på de telemedicinske borgerløsninger.

Samtidig har projektet netop gennemført en vigtig milepæl, integrationsprøven. Milepælen betyder, at der nu er ”hul igennem” fra medarbejderløsningen og infrastrukturen samt fra borgerløsningerne og infrastrukturen. Fire ud af de leverandører på rammeaftalen for borgerløsninger har netop gennemført og bestået integrationsprøven og er dermed parate til at sende data mellem løsninger og infrastrukturen. Det gælder både de aktuelle KOL-løsninger og fremtidige telemedicinske løsninger.

Den telemedicinske infrastruktur og borger- og medarbejderløsninger er klar til pilotafprøvning og drift i 2020, hvor telemedicinsk hjemmemonitorering bliver et tilbud til borgere med KOL i hele landet.

FUT-organisationen

Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har ansvar for at gennemføre udbud, udvikling og levering af telemedicinske løsninger og infrastruktur vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

Medlemmer i FUT-styregruppen:

  • Mette Harbo, digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (kommunal formand)
  • Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland (regional formand)
  • Anders Kjærulff, direktør, beskæftigelse, social og sundhed og omsorg, Silkeborg Kommune
  • Per Buchwaldt, it-direktør, Region Sjælland
  • Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen (observatør)
  • Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO (observatør)

Baggrunden for FUT

FUT blev etableret som følge af økonomiaftalerne for 2016 mellem staten, kommunerne og regionerne om national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. På tværs af samtlige 98 kommuner og 5 regioner besluttede man at lave et fælles udbud af telemedicin.

Målet er, at borgerne vil opleve større tryghed og fleksibilitet i behandlingen, færre indlæggelser – og en øget livskvalitet. I første omgang er løsningerne målrettet borgere med svær KOL, men på sigt skal også andre sygdomsområder kobles på.