Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT)

De fælles udbud af telemedicin er nu gennemført. Efter jul igangsættes udvikling, test og levering af den telemedicinske infrastruktur og løsninger til borgere og medarbejdere.

De to udbud under FUT er nu gennemført. Udbuddene er mundet ud i en række rammeaftaler for henholdsvis telemedicinsk infrastruktur, medarbejderløsninger og borgerløsninger, som kommuner og regioner kan benytte.

Baggrunden er den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, der er aftalt i økonomiaftalerne 2016 mellem staten, kommuner og regioner.

Primo 2019 igangsættes udvikling, test og levering af den telemedicinske infrastruktur og borger- og medarbejderløsninger.

Offentliggørelse af leverandør af telemedicinsk infrastruktur

Udbuddet af den telemedicinske infrastruktur er nu afsluttet, og leverandøren af den telemedicinske infrastruktur er valgt. Det bliver softwareudviklingsvirksomheden Systematic, som skal levere ydelsen i samarbejde med Trifork & Netic. Udviklingen går i gang i januar 2019 med henblik på drift medio 2020.

Hent pressemeddelelsen om leverandør af telemedicinsk infrastruktur

Offentliggørelse af leverandører af telemedicinske løsninger

Udbuddet af telemedicinske løsninger til borgere og medarbejdere er nu afsluttet, og FUT indgår rammeaftaler med en række leverandører af telemedicinske borger- og medarbejderløsninger. De telemedicinske løsninger til borgere og medarbejdere skal sammen med den fælles telemedicinske infrastruktur understøtte udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i kommuner og regioner.

Hent pressemeddelelsen om leverandører af telemedicinske løsninger

FUT organisationen

Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har ansvar for at gennemføre udbud, udvikling og levering af telemedicinske løsninger og infrastruktur vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

Medlemmer i FUT-styregruppen:

  • Mette Harbo, digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (kommunal formand)
  • Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland (regional formand)
  • Arne Nikolajsen, direktør, sundhed og omsorg, Esbjerg Kommune
  • Per Buchwaldt, it-direktør, Region Sjælland
  • Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen (observatør)
  • Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO (observatør)

Principper for telemedicin

Udbudsorganisationen arbejder med afsæt i principper for telemedicin, som er godkendt af porteføljestyregruppen for den landsdækkende udbredelse af telemedicin.

Hent notat om principperne for telemedicin