Materiale fra Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)

Materiale vedrørende FUT offentliggøres løbende her på siden.

Pressemeddelelser

FUT indgår i dag rammeaftaler med fem leverandører af telemedicinske borgerløsninger og tre leverandører af telemedicinske medarbejderløsninger. Leverandørerne sikrer landets 98 kommuner og fem regioner et bredt udvalg af løsninger, der skal understøtte den nationale udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.

I dag indgår FUT rammeaftaler med en række leverandører af telemedicinske borger- og medarbejderløsninger. De telemedicinske løsninger til borgere og medarbejdere skal sammen med den fælles telemedicinske infrastruktur understøtte udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i kommuner og regioner.

Høje krav til løsningerne

I 2017 modtog FUT i alt 27 ansøgninger fra kvalificerede leverandører til medarbejder- og borgerløsningerne, hvorefter feltet i februar 2018 blev indsnævret til 10 prækvalificerede
leverandører. Fem leverandører af borgerløsninger er nu blevet endeligt udvalgt, hvoraf de tre også er blevet udvalgt som leverandør af medarbejderløsninger.

Formålet med udbuddet har været at etablere en række rammeaftaler med forskellige leverandører af telemedicinske løsninger. Det har været vigtigt at understøtte en flerleverandørstrategi, både for at undgå monopollignende tilstande, men også for at sikre kommuner og regioner mulighed for selv at vælge mellem forskellige løsninger.

”Det er med stor glæde, at vi i dag indgår otte rammeaftaler med fem forskellige leverandører. Kommuner og regioner har forskellige behov og ambitioner, og med rammeaftalerne har de mulighed for at vælge blandt et fleksibelt udvalg, der kan sikre lokalt tilpassede løsninger,” siger den ene halvdel af formandskabet for Fælles Udbud af Telemedicin, Mette Harbo.

”De fem leverandører er nøje udvalgt efter omhyggelig bedømmelse af de indkomne tilbud på baggrund af de opstillede kriterier. Udover tidligere erfaring med sundhedsløsninger har det haft stor betydning, at leverandørerne også har kunne demonstrere, hvordan løsningerne på sigt kan skaleres til øvrige sygdomsområder,” siger Claus Wegener Kofoed, der udgør den anden halvdel af formandskabet for FUT.

De udvalgte leverandører er:

Telemedicinske medarbejderløsningerTelemedicinske borgerløsninger
CGI CGI
EWII Telecare EWII Telecare
KMD KMD
  MedWare
  Tunstall

Aftalen med de fem leverandører er alle rammeaftaler, der foreløbigt strækker sig over fire år og forventes at være klar til drift medio 2020.

”Med rammeaftalerne er der tale om et paradigmeskifte inden for udviklingen af telemedicinske løsninger i den offentlige sektor. Vi går fra mange små pilotafprøvninger til skalerbarhed og ensartethed på tværs af sundhedsvæsnet, som bliver til glæde og gavn for både borgere og sundhedsfaglige medarbejdere i hele Danmark,” siger Mette Harbo.

Hvad skal løsningerne kunne?

Målet med en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering er, at borgere med KOL kommer til at opleve større tryghed og fleksibilitet i behandlingen, færre indlæggelser – og en øget livskvalitet.

De telemedicinske borgerløsninger gør det nemmere for borgere med KOL selv at tage aktiv del i behandlingen og håndtere deres sygdom. Løsningerne gør det muligt for borgeren at foretage målinger, for eksempel af puls, vægt og iltmætning i eget hjem. Det giver mere tryghed, færre sygehusbesøg og større sygdomsindsigt.

De telemedicinske medarbejderløsninger er et redskab til de sundhedsfaglige medarbejdere, så de løbende kan monitorere borgere med KOL. Ved hjælp af it-løsningerne kan den sundhedsfaglige kommunikere med borgeren og nemt og sikkert få adgang til borgerens målinger og svar på spørgeskemaer.

Løsningerne kobles til den fælles telemedicinske infrastruktur, hvor alle telemedicinske data vil være tilgængelige for relevant sundhedspersonale. Det vil styrke sammenhængen og samarbejdet på tværs af hele sundhedsvæsenet.

I 2020 går de udvalgte leverandører i gang med en test- og pilotfase, så alle får mulighed for at øve sig og forbedre løsningerne, inden infrastrukturen og løsningerne skal være klar til fuld drift i midten af 2020.

Yderligere oplysninger

Claus Wegener Kofoed:

It-direktør i Region Midtjylland og regional formand for FUT

Telefon: 2112 5905

E-mail:

Mette Harbo:

Digitaliseringschef, Københavns Kommune og kommunal formand for FUT

Telefon: 5124 0898

E-mail:

Om FUT

FUT står for Fælles Udbud af Telemedicin og er den organisation, der har ansvaret for at gennemføre de fælles udbud af telemedicinsk infrastruktur og løsninger til KOL-borgere på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner. Forventningen er, at den telemedicinske infrastruktur og de telemedicinske løsninger er klar til drift medio 2020.

På vegne af landets 98 kommuner og fem regioner offentliggør organisationen FUT nu leverandøren af den første landsdækkende telemedicinske infrastruktur til borgere med KOL. Valget er faldet på softwareudviklingsvirksomheden Systematic, som skal levere ydelsen i samarbejde med Trifork & Netic.

Den nationale telemedicinske infrastruktur skal være med til at give borgere med KOL mere tryghed i behandlingen, forøget livskvalitet, større fleksibilitet og færre indlæggelser. Samtidig styrkes sammenhængen og samarbejdet på tværs af sundhedssektoren i hele landet. I første omgang er infrastrukturen målrettet teleløsninger til borgere med svær KOL, men på sigt er det planen, at den telemedicinske infrastruktur også skal bruges til andre sygdomsområder.

Et stærkt felt

Den 26. januar blev de tre prækvalificerede leverandører til infrastrukturen udvalgt og i dag – den 30. november 2018 – kan FUT (Fælles udbud og udvikling af telemedicin) så endeligt offentliggøre, at det er Systematic, der har vundet udbudsprocessen.

Offentliggørelsen af tildelingen er blevet udskudt i løbet af 2018, inden valg af leverandør kunne tildeles den udvalgte leverandør. Første gang da de prækvalificerede leverandører anmodede om mere tid til at udarbejde deres tilbud, og dernæst da det politiske mandat skulle genbekræftes blandt de 98 kommuner og fem regioner i løbet af efteråret 2018, da de samlede projektomkostninger viste sig at blive højere end først estimeret.

”Valget af Systematic er truffet på baggrund af en grundig bedømmelse baseret på de annoncerede kriterier. Systematic leverede et overbevisende tilbud, som vi er sikre på, kan drive en effektiv infrastruktur,” siger denne ene halvdel af formandskabet for FUT, Mette Harbo.

Aftalen med Systematic er en rammeaftale, der foreløbigt strækker sig over fire år og forventes at være klar til drift medio 2020.

”Med Systematic er vi nået en stor milepæl i arbejdet med den telemedicinske infrastruktur. Vi bliver de første i verden, der udruller et så omfattende landsdækkende projekt, som kommer til at skabe fundamentet for fremtidens telemedicinske løsninger. Det gør os til at foregangsland på det her område,” siger Claus Wegener Kofoed, der udgør den anden halvdel af formandskabet for FUT.

De valgte leverandører til borger- og medarbejderløsninger offentliggøres i uge 49.

Yderligere oplysninger

Claus Wegener Kofoed:

It-Direktør i Region Midtjylland og regional formand for FUT

Telefon: 2112 5905

E-mail:

Meddelelsen om leverandørvalg til Danmarks første nationale telemedicinske infrastruktur er blevet udskudt i forhold til den oprindelige plan. FUT forventer at kunne offentliggøre valg af leverandør i slutningen af september 2018.

Evalueringen af de modtagne tilbud på den telemedicinske infrastruktur er afsluttet, og prisen på de samlede projektomkostninger viser sig at være højere end tidligere estimeret. FUT skal derfor have genbekræftet mandatet i baglandet, inden valg af leverandør kan meddeles, og kontrakten underskrives.

FUT er i gang med at vurdere forsinkelsens samlede konsekvenser for tidsplanen for implementering af den fælles telemedicinske infrastruktur og for borger- og medarbejderløsningerne.

Forventningen er, at den telemedicinske infrastruktur og løsningerne er klar til drift i begyndelsen af 2020. Næste skridt er offentliggørelsen af den valgte leverandør af den telemedicinske infrastruktur, hvorefter leverandørerne til borger- og medarbejderløsninger skal udpeges.

Yderligere oplysninger

Christian Boel:

Koncerndirektør i Region Midtjylland og regional formand for FUT

Telefon: 2374 9162

E-mail:

Mette Harbo:

Digitaliseringschef, Københavns Kommune og kommunal formand for FUT

Telefon: 5124 0898

E-mail:

Om FUT

FUT står for Fælles Udbud af Telemedicin og er den organisation, der har ansvaret for at gennemføre to fælles udbud af telemedicinske løsninger til KOL-borgere på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner. Forventningen er, at den telemedicinske infrastruktur og de telemedicinske løsninger er klar til drift i begyndelsen af 2020.

Tre leverandører er prækvalificeret til Danmarks første nationale telemedicinske infrastruktur De tre leverandører, der får mulighed for at afgive tilbud på en landsdækkende telemedicinsk infrastruktur, er nu udvalgt. Løsningen forventes i drift i midten af 2019.

Landets 98 kommuner og 5 regioner er repræsenteret ved organisationen FUT – Fælles Udbud af Telemedicin – som er i gang med at gennemføre to udbud af henholdsvis telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger til KOL-borgere og medarbejdere på tværs af landet. Formålet med den nationale udbredelse af telemedicin er, at borgere med KOL skal opleve tryghed i behandlingen, få forøget livskvalitet, større fleksibilitet og frihed i hverdagen samt færre indlæggelser.

Godt ansøgerfelt

Otte virksomheder har ansøgt om prækvalifikation, hvor fristen udløb den 8. januar 2018. I dag offentliggør organisationen FUT de tre udvalgte virksomheder, der nu inviteres videre til tilbudsfasens dialoger. Det er sket på baggrund af de annoncerede kriterier og en grundig evaluering af de modtagne ansøgninger. 

”Alle ansøgere har udvist stor indsigt og relevant erfaring. Blandt de indsendte referencer var der både nationale og udenlandske – fra Danmark, Norge, Sverige og Finland til England, Holland, Spanien og Canada. Det har været et godt ansøgerfelt med hård konkurrence,” siger den ene halvdel af formandskabet for Fælles Udbud af Telemedicin, Mette Harbo.

De prækvalificerede leverandører er:

 • Systematic med Trifork & Netic
 • Imatis
 • KMD med OpenTeleHealth & Siemens & ITH

”Vi vurderer, at op mod 10.000 KOL-patienter kan få gavn af telemedicin i Danmark. Med dette udbud sætter vi alle sejl for at skabe en landsdækkende og brugervenlig løsning – i første omgang for alle lungepatienter med svær KOL, men på sigt er det planen, at den telemedicinske infrastruktur også skal bruges til andre sygdomsområder. Vi er derfor rigtig glade for at være kommet et vigtigt skridt videre i udbudsprocessen,” siger Christian Boel, der udgør den anden halvdel af formandskabet for FUT.

Næste milepæl

De 5 regioner og 98 kommuner er for første gang i historien gået sammen om en ny teknologisk løsning til telemedicin. Forventningen er, at den telemedicinske infrastruktur og de telemedicinske løsninger er klar til drift i midten af 2019. Næste skridt er offentliggørelsen af prækvalifikation for udbud af de telemedicinske løsninger til både borgere og medarbejdere. Deadline er netop passeret, og 27 virksomheder har søgt. Offentliggørelsen af prækvalificeringen forventes 16. februar 2018.

Yderligere oplysninger

Christian Boel:

Koncerndirektør i Region Midtjylland og regional formand for FUT

Telefon: 2374 9162

E-mail:

Mette Harbo:

Digitaliseringschef, Københavns Kommune og kommunal formand for FUT

Telefon: 5124 0898

E-mail:

Om FUT

FUT står for Fælles Udbud af Telemedicin og er den organisation, der har ansvaret for at gennemføre to fælles udbud af telemedicinske løsninger til KOL-borgere på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner. Forventningen er, at den telemedicinske infrastruktur og de telemedicinske løsninger er klar til drift i midten af 2019.

10 forskellige leverandører får nu mulighed for at afgive tilbud på telemedicinske løsninger til hele Danmark. Det kan blive nøglen til at åbne døren til fremtidens sundhedsydelser – og i første omgang til landets KOL-patienter.

Allerede fra efteråret 2019 vil det være muligt for borgere med KOL at modtage telemedicinsk hjemmemonitorering. I går offentliggjorde FUT hvilke udvalgte leverandører, der inviteres videre til tilbudsfasen om telemedicinske it-løsninger til alle landets kommuner og regioner.

For at tilgodese de mange forskellige behov i landets kommuner og regioner er flere leverandører udvalgt til at byde ind med løsninger rettet mod henholdsvis borgere og medarbejdere.

”Vi har modtaget i alt 27 ansøgninger fra kvalificerede leverandører. Vi er virkelig glade for den store interesse, som har betydet, at konkurrencen har været benhård. Nu har vi skåret feltet ned til 13 ansøgninger fra 10 forskellige leverandører, der er udvalgt på baggrund af deres tidligere erfaringer med at levere telemedicinske løsninger,” siger den ene halvdel af formandskabet for Fælles Udbud af Telemedicin, Mette Harbo.

Udbuddet er todelt og omfatter både en medarbejder- og borgerløsning. Størsteparten af leverandørerne har således ansøgt om at blive prækvalificeret både til borger- og medarbejderløsningen.

Et kvantespring for telemedicin

”Gennem det sidste årti har vi set mange lokale telemedicinske projekter skyde op. Med dette udbud er vi for første gang i historien ved at skabe et fælles fundament for fremtidens telemedicin på tværs af landet. Og i dag har vi taget et vigtigt skridt i den retning,” siger Christian Boel, der udgør den anden halvdel af formandskabet for FUT.

Det er en af de første gange, at alle 98 kommuner og 5 regioner går sammen om et fælles udbud og indkøb af it. Ideen med rammeaftalerne er, at kommunerne og regionerne har mulighed for at købe ind på fælles it-løsninger og infrastruktur, som skal sikre, at man kan indsamle data på en måde, der er kompatibel med de forskellige kommunale og regionale systemer til glæde for borgerne.

De prækvalificerede leverandører er følgende for de telemedicinske medarbejder- henholdsvis borgerløsninger.

Telemedicinske medarbejderløsninger:

 • CGI
 • Dansk Telemedicin
 • EWII Telecare
 • KMD

Telemedicinske borgerløsninger:

 • Appinux
 • CGI
 • EWII Telecare
 • Imatis
 • KMD
 • Liva Healthcare
 • MedWare
 • Tunstall

Fakta om de telemedicinske løsninger

En medarbejderløsning er en it-løsning til sundhedsfaglige medarbejdere i regioner og kommuner, der skal arbejde med telemedicin, mens en borgerløsning er en it-løsning til borgere, der har fået diagnosticeret KOL, og derfor har brug for at kunne foretage helbredstjek og målinger fra hjemmet og sende til sundhedsfagligt personale.

Yderligere oplysninger

Christian Boel:

Koncerndirektør i Region Midtjylland og regional formand for FUT

Telefon: 2374 9162

E-mail:

Mette Harbo:

Digitaliseringschef, Københavns Kommune og kommunal formand for FUT

Telefon: 5124 0898

E-mail:

Om FUT

FUT står for Fælles Udbud af Telemedicin og er den organisation, der har ansvaret for at gennemføre to fælles udbud af telemedicinske løsninger til KOL-borgere på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner. Forventningen er, at den telemedicinske infrastruktur og de telemedicinske løsninger er klar til drift i midten af 2019.

Nyhedsbreve

Kære alle

Vi håber, at I har nydt sommeren og er kommet godt i gang igen med de lokale forberedelser.  

I dette nyhedsbrev kan I læse om projektets aktuelle aktiviteter, udviklingsplaner og test af løsningerne, samt kommende fællesaktiviteter for FUT og landsdelsprogrammerne.   

Herudover orienterer vi om de nærmere detaljer for den forsinkelse, som vi meldte ud inden sommerferien, og hvad den betyder for jeres implementeringsplanlægning.

Tidsplan skudt med 2 måneder

Som vi skrev i nyhedsbrevet i juli måned, har vi været nødt til at forlænge projektet, fordi den telemedicinske infrastruktur ikke kan gøre brug af en public cloud-løsning til blandt andet opbevaring af de telemedicinske data. I stedet bygges et driftsmiljø og det betyder, at projektet forlænges med ca. to måneder.
 
Ændringen i planen betyder også, at tidsperioden for pilot nu er planlagt fra d. 4. maj- 26. juni 2020, og pr. 1. juli er løsningerne og infrastrukturen klar til drift. Endelige datoer og aktiviteter koordineres med programledelserne.
 
Set fra den positive side, giver forlængelsen leverandørerne længere tid til udvikling. Det betyder, at vi får en mere robust udviklingsplan, som leverandørerne har udtrykt tilfredshed med.

Workshop vedr. brugerstyring

Alle landsdelsprogramledelser er inviteret til en workshop d. 25. september 2019, hvor brugerstyring er på dagsordenen. 
 
Brugerstyring handler om hvordan en organisation kan styre medarbejdernes adgang og rettigheder til it-løsninger. Planen er, at det er de enkelte kommuner / regioner, der skal styre deres egne medarbejderes adgange til medarbejderløsningen. 
 
Efter workshoppen udsender FUT en vejledning, der beskriver hvad den enkelte organisation skal iværksætte for at FUT-løsningerne kan integreres til den lokale brugerstyring.

Borgerløsning valgt

Indkøbsmyndighed Øst- og Vestdanmark har nu underskrevet kontrakter med CGI om levering af borgerløsninger. Afklaringsfasen, der er den indledende fase for samarbejdet, hvor eventuelle uklarheder i kontrakten, tilpasninger mv. identificeres og aftales, er gennemført i et samarbejde mellem landsdelsprogrammerne, FUT-projektet og CGI. Afklaringsfasen gav ikke anledning til store justeringer og udviklingsarbejdet af borgerløsningen er nu godt i gang.

Læs mere

På FUTs hjemmeside under Digitaliseringsstyrelsen kan du finde mere information og genlæse tidligere nyhedsbreve og pressemeddelelser. 

Mange venlige hilsner

Styregruppen for FUT, Mette Harbo, Claus Kofoed, Anders Kjærulff og Per Buchwaldt

Nyhedsbrev #12, d. 7. juli 2019

Kære alle

Sommerferien er ved at være over os, og det er tid til en status fra FUT. Vi samler op på projektet, som blandt andet tæller bestillinger af borgerløsning og en vellykket integrationstest.

Gennemførelsesprojektet har indtil nu fulgt den aftalte tidsplan, men vi er løbet ind i en mindre forsinkelse, som vi allerede nu gerne vil orientere jer om. Dette på trods af, at de endelige detaljer og konsekvenser for jer endnu ikke er helt klarlagte.

Der er hul igennem

FUT har gennemført en af de helt store milepæle, nemlig integrationsprøven. Milepælen betyder, at der nu er ”hul igennem” fra medarbejderløsningen og infrastrukturen samt fra borgerløsningerne og infrastrukturen.

4 af de 5 leverandører på rammeaftalen for borgerløsningen, der har valgt at gennemføre integrationsleverancen, Tunstall, (og tidligere Ewii), CGI og MedWare, har alle bestået integrationsprøven med rigtig gode resultater. Med andre ord, har vi nu bevist, at borgerens monitoreringsdata kan nås fra borgerløsningerne, via infrastrukturen og vises i medarbejderløsningerne. Dermed er noget af den mest grundlæggende og væsentligste funktionalitet på plads.

Borgerløsninger er bestilt

De to bestillerorganisationer i Øst- og Vestdanmark har endnu en gang gennemført en evalueringsproces – denne gang for de telemedicinske borgerløsninger på FUT-rammeaftalerne. 

Til trods for to uafhængige evalueringer, er det leverandøren CGI der får tildelt leveranceaftalen med begge landsdele. Leverandøren har fået besked, og kontrakten underskrives i starten af august.

Justering af tidsplan og budget

Den telemedicinske infrastruktur, der skal sikre ensartethed og sammenhæng og opbevare de monitoreringsdata, der opsamles og vises via de telemedicinske løsninger til medarbejdere og borgere, kommer ikke til at gøre brug af public cloud, som der har været planer om.

I stedet benyttes optionen i kontrakten med leverandøren, således at der etableres et driftsmiljø (on premise). Den ændrede driftsløsning får konsekvenser for projektets samlede tidsplan og økonomi.

Projektet er aktuelt i gang med at vurdere de samlede konsekvenser og melder det ud, så snart disse er endeligt kendte. Det forventes, at landsdelene orienteres herom i august.

Status for medarbejderløsningen

CGI er i fuld gang med at udvikle den telemedicinske medarbejderløsning.

Se en kort video på vimeo.com om CGIs eksisterende standardløsning til medarbejdere, som FUT-løsningen tager afsæt i

Det skal dog understreges, at den endelige medarbejderløsning til KOL vil blive udviklet yderligere og derfor se lidt anderledes ud, når den idriftsættes.

Databehandleraftaler

Den enkelte kommune eller region, der har monitoreringsansvaret for en borger i det telemedicinske tilbud, har også dataansvaret.

Region Midtjylland skal varetage den fælles systemforvaltning for den telemedicinske infrastruktur og for borger- og medarbejderløsninger. Derfor skal der indgås databehandleraftaler mellem hver kommune / region og Region Midtjylland.

Der tages afsæt i den fællesoffentlige databehandleraftale-skabelon og FUT forventer at udsende aftalen – via de fem landsdelsprogrammer – til samtlige kommuner og regioner i oktober / november 2019.

Workshop med landsdelene

I september måned afholder FUT og landsdelsprogramledelserne en workshop om de tekniske forberedelser lokalt, forud for implementeringen i den enkelte kommune og region.

Det drejer sig blandt andet om mulighederne for automatisk brugerstyring og logning. Landsdelsprogrammerne har ansvaret for at videreformidle relevant information til kommuner og regioner.

Leverandørmøde

I slutningen af april afholdt FUT et åbent leverandørmøde i samarbejde med Welfare Tech.

Der var stor interesse for mødet og særligt fra de leverandører, der ikke er omfattet af FUT-rammeaftalerne, var der et ønske om at få indblik i snitfladerne for infrastrukturen, så de kan designe deres løsninger rigtigt fra start til fx andre sygdomsråder end KOL.

Systematic, der er leverandør af den telemedicinske infrastruktur, har efterfølgende givet mulighed for læseadgang til leverandører. Der kommer mere information herom på FUTs sider.

Gå til FUTs sider

Rigtig god sommerferie.

Styregruppen for FUT,

Mette Harbo, Claus Kofoed, Anders Kjærulff og Per Buchwaldt

Nyhedsbrev #11, d. 7. marts 2019

Kære alle

Endnu en vigtig milepæl er nået: Rammeaftalerne for medarbejderløsningerne er nu taget i brug og landsdelene har netop underskrevet kontrakter med leverandøren CGI er om udvikling og levering af de telemedicinske medarbejderløsninger.

I dette nyhedsbrev samler vi op på projektet og fortæller om de næste milepæle, der har betydning for jer.

Udviklingsarbejdet er i gang

Landsdelene i Øst- og Vestdanmark har gennemført en tildelingsproces, der har resulteret i, at de to bestillerorganisationer har indgået leveranceaftaler med leverandøren CGI. Bestillingerne i de to landsdele omfatter tilsammen samtlige 98 kommuner og 5 regioner. Tildelingen er foregået efter en fast procedure, hvor der er fastlagt individuelle kriterier og vurderinger af de tilbudte løsninger. FUT er allerede i dialog med CGI om den indledende afklaringsfase, der bl.a. har til formål at gennemgå og præcisere leverandørens løsningsforslag. Landsdelsprogrammerne er inviteret til at deltage i dele af afklaringsfasen.

To nye samarbejdsorganisationer 

De to bestillerorganisationer har i forbindelse med bestillingerne af medarbejderløsningerne indgået samarbejdsaftaler med de deltagende kommuner og regioner.

Samarbejdsaftalerne skal har til formål at regulere det samarbejde, som ligger bag ved en fælles it-løsning i henholdsvis Øst og Vest-danmark. Eksempelvis vilkår for videreudvikling, betaling, udtrædelse med videre. Samarbejdsorganisationerne bliver herudover kommunerne og regionernes indgang til FUT gennemførelsesprojektet og på sigt den fælles systemforvaltning.

Status på infrastrukturen

Udviklingen af den telemedicinske infrastruktur kører efter planen og projektets første milepæl forventes gennemført den 7. marts. Det omfatter godkendelse af beskrivelser og dokumentation af de snitflader, borger- og medarbejderløsninger skal anvende. En vigtig leverance, da snitfladerne sørger for, at løsningerne kan tale sammen.

Workshop nærmer sig 

Den 1. april 2019 afholder FUT og programledelserne i landsdelene en fælles workshop vedrørende pilotafprøvning, herunder drøftelse af scope og deltagelse i pilotafprøvningen. Workshoppen afholdes i Århus og invitationerne er sendt ud.

Nyt medlem i styregruppen 

Der har været udskiftning i FUT-styregruppen. Arne Nicolajsen, Esbjerg Kommune. FUT takker for indsatsen og byder i stedet velkommen til Anders Kjærulff fra Silkeborg Kommune.

Næste skridt 

Næste skridt for landsdelsprogrammerne er bestilling af borgerløsninger. Bestillingen skal foretages omkring 1. juli. Yderligere information om processen følger.

Fire ud af de fem leverandører på rammeaftalen for borgerløsninger udvikler snitfladen til infrastrukturen allerede nu. For landsdelene betyder det, at der ikke er nogen separat omkostning til integration, ved bestilling af en borgerløsning der allerede har en integration til infrastrukturen.

Bedste hilsner

Styregruppen for FUT,

Mette Harbo, Claus Kofoed, Anders Kjærulff og Per Buchwaldt

Nyhedsbrev #10, d. 20. december 2018

Kære alle

Det har været et begivenhedsrigt år – og ikke mindst afslutningen på det. Leverandørerne af de telemedicinske løsninger og infrastrukturen er nu udpeget, og vi går ind i en ny projektfase: Gennemførsel.

I dette nyhedsbrev samler vi op på udbudsprojektet og fortæller om de næste milepæle, der har betydning for landsdelsprogrammerne.

Det står skrevet med blæk 

De fælles udbud af telemedicin er nu afsluttet og leverandørerne på rammeaftalerne for henholdsvis de telemedicinske løsninger og infrastrukturen er offentliggjort.

I det nye år, når bestillingerne er gennemført, igangsættes udvikling, test og levering af den telemedicinske infrastruktur og løsninger.

Fra pause til play

Der er to forhold, som har forsinket den oprindelige tidsplan for udbuddene. Først bad de prækvalificerede infrastruktur-leverandører om mere tid til at udarbejde tilbud. Det lyttede vi til, så vi kunne få nogle gode, kvalificerede tilbud.

Det andet forhold var, at tilbuddene på infrastrukturen blev dyrere end estimeret. Derfor skulle vi sikre os, at vi fortsat havde den fornødne politiske opbakning i regioner og kommuner, selvom økonomien ændrede sig.

De politiske mandater er nu i hus og i starten af december kunne vi endelig lave tildelingen til de vindende leverandører.

Tid til bestilling 

Det er nu tid til, at I kan begynde forberedelserne til tildeling og bestilling af medarbejderløsninger. For at bestille på rammeaftalerne, skal I lave en evaluering ved hjælp af det tildelingsværktøj, som er udarbejdet af FUT.

Inden jul modtager landsdelsprogrammerne en opdateret version af tildelingsværktøjet. Her vil I også få adgang til de tre tilbud for medarbejderløsningerne, som I skal bruge til at lave evalueringen.

Deadline for bestillinger er:

 • 14. februar 2019: Deadline for bestilling af medarbejderløsninger.
 • 6. juni 2019: Deadline for bestilling af borgerløsninger.

FUT står for en fælles bestilling af den telemedicinske infrastruktur.

Workshop i marts

I det nye år får I en invitation til en fælles workshop for landsdelene. Temaet forventes at blive planlægning af tests og pilot med brugerne.

God jul 

Året er ved at gå på hæld, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres opbakning til udbudsprojektet. Vi ser frem til det videre samarbejde!

Rigtig god jul og godt nytår.

Styregruppen for FUT,

Mette Harbo, Claus Kofoed, Arne Nikolajsen og Per Buchwaldt

Nyhedsbrev #9, 24.10.2018

Kære alle

I dette nyhedsbrev kan I læse om udskydelsen af FUT-gennemførselsprojektet, som også får betydning for, hvornår kommuner og regioner kan påbegynde implementeringen.

I den nye tidsplan for gennemførelsesprojektet fremgår blandt andet de væsentligste datoer for landsdelsprogrammerne. Hvis I ønsker at få fremsendt tidsplanen, bedes I kontakte projektleder, Lone Hallgren ().

Dette er det sidste nyhedsbrev fra FUT frem mod 1. december 2018, hvor vi står klar i startboksen til at forsætte arbejdet.

Behov for politisk mandatafklaring 

Som I nok allerede er bekendte med, bliver FUT-gennemførelsesprojektet udskudt.

I forbindelse med evalueringen af tilbud fra leverandører af den telemedicinske infrastruktur står det klart, at de samlede projektomkostninger bliver højere end forventet.

Både fra regional og kommunal side har der derfor været et behov for at få genbekræftet det politiske mandat, inden projektet forsætter.

Konkret betyder det, at tildeling og kontraktindgåelse med leverandøren af den telemedicinske infrastruktur udskydes. FUT-styregruppen har derfor besluttet at pausere FUT-gennemførelsesprojektet frem mod 1. december 2018, hvor kontrakten med den kommende leverandør af infrastrukturen forventeligt kan underskrives.

For kommuner og regioner er konsekvensen, at den organisatoriske implementering udskydes tilsvarende (se punkt om ny tidsplan).

Udbud 2 fortsætter

Udbuddet af de telemedicinske borger- og medarbejderløsninger gennemføres som planlagt og lige nu evalueres de indkomne tilbud. Tildeling og kontraktindgåelse med leverandører af løsningerne er dog ligeledes udskudt til december 2018.

Ny tidsplan for FUT

Den nye tidsplan for FUT ligger nu klar. Tidsplanen tager afsæt i, at de nødvendige politiske mandater er til stede, så projektet kan starte igen 1. december 2018.

De væsentligste datoer for landsdelsprogrammerne er:

 • 14. februar 2019: Deadline for bestilling af medarbejderløsninger
 • 6. juni 2019: Deadline for bestilling af borgerløsninger
 • Ultimo november 2019: Pilottest for op til 100 brugere går i gang
 • Primo marts 2020: Pilot på op til 1.000 brugere går i gang
 • Ultimo april 2020: Fuld skalering

Landsdelene kan starte forberedelserne til tildeling og bestilling af løsninger efter rammeaftaler er underskrevet. Dette forventes at ske d. 19. december 2018.

Den planlagte FUT-workshop vedrørende bestillinger afholdes den 20. november på initiativ af Landsdelsprogrammet i Midtjylland.

De bedste hilsner

Styregruppen for FUT,

Mette Harbo, Christian Boel, Arne Nikolajsen og Per Buchwaldt

Nyhedsbrev #8, 5.7.2018

Dette er det sidste nyhedsbrev fra FUT, inden sommerferien for alvor rammer.

Først og fremmest er vi meget stolte over at kunne fortælle, at alle kommuner og regioner – på nær én, der udestår – nu har givet bindende tilsagn til at være med i den fælles bestilling af én telemedicinsk infrastruktur!

I nyhedsbrevet kan du også læse om den justerede tidsplan, og hvad den betyder for landsdelsprogrammerne og implementeringen af løsningerne.

Til sidst får du en status på det fælles gennemførelsesprojekt, som starter i september.

Tilslutning til fælles infrastruktur 

Alle kommuner og regioner – på nær én enkelt kommune, der forventer at give tilsagn efter sommerferien – har nu givet endeligt tilsagn til at være med i den fælles bestilling af den telemedicinske infrastruktur.

Det er vi – i FUT – naturligvis meget glade for!

Den fælles bestilling af en telemedicinsk infrastruktur gennemføres, så snart leverandøren af infrastruktur er valgt ultimo august.

FUT-sekretariatet sørger for at sende kopier af de underskrevne tilslutningsaftaler retur til landsdelsprogrammerne i løbet af august måned. Herefter har landsdelsprogrammerne ansvar for at sende aftalerne retur til de respektive regioner og kommuner.

Bestilling af løsninger 

FUT har nu haft dialogmøder med de prækvalificerede leverandører af medarbejderløsninger.

Her blev det klart, at der ikke er nogen afhængighed mellem kommunale og regionale fagsystemer og koordineringen af bestillinger af medarbejderløsninger. Det betyder i bund og grund, at der ikke er nogen fordele ved, at for eksempel kommuner med det samme fagsystem går sammen om en medarbejderløsning.

På den baggrund lægges der op til, at:

 • Hvert landsdelsprogram har ansvaret for at koordinere anskaffelser af henholdsvis borger- og medarbejderløsninger
 • Forud for endelig afgivelse af bestilling, koordinerer landsdelsprogrammerne på tværs med henblik på færrest mulige bestillinger samlet set.

Alle landsdelsprogrammer har givet tilsagn om, at der bestilles en medarbejderløsning per landsdel.

Ny tidsplan 

De tre prækvalificerede leverandører af infrastrukturen har uafhængigt tilkendegivet, at tidsfristen for tilbudsgivning er stram. De har efterspurgt mere tid til at udarbejde et tilfredsstillende tilbud, der opfylder de opstillede krav.

FUT-styregruppen har valgt at imødekomme leverandørernes ønske ud fra en vurdering af, at der var stor risiko for, at leverandørerne ikke ville byde på opgaven, hvis tidsfristen var for stram.

FUT har derfor truffet beslutning om at forlænge tilbudsfristen med 4 uger. Herudover er leveringstiden for løsningerne forlænget 8 uger.

Bestilling af medarbejderløsninger kan derfor tidligst ske fra den 6. november 2018, og bestilling af borgerløsning kan tidligst ske fra den 25. februar 2019. Hurtig bestilling af løsninger er en forudsætning for, at de samlede tidsplaner kan overholdes af FUT.

Den nye tidsplan betyder, at landsdelsprogrammerne først kan gå i gang med at implementere de nye løsninger i januar 2020. Den organisatoriske pilotafprøvning går i gang omkring september 2019 og afsluttes december 2019.

For udlevering af justeret tidsplan for FUT bedes I rette henvendelse til projektleder, Lone Hallgren ()

Gennemførelsesprojekt går i gang 

Gennemførelsesprojektet, der efterfølger udbudsprojektet og skal varetage udvikling, test og levering af infrastrukturen og løsninger på rammeaftalerne, går officielt i gang den 1. september 2018.

Etableringen af projektet er allerede i fuld gang. Blandt andet er udpegningen af ressourcer i kommuner og regioner godt i gang, for eksempel de tekniske og kliniske kompetencer, der skal indgå i projektet.

Så vidt det er muligt, vil projektdeltagerne fra udbudsfasen også deltage i gennemførelsesprojektet for at sikre størst mulig kontinuitet.

Samarbejdet mellem gennemførelsesprojektet i FUT og landsdelsprogrammerne har stor betydning for projektet. Det er vigtigt, at FUT og landsdelsprogrammerne er i tæt dialog gennem hele projektperioden. FUT er derfor i dialog med de enkelte landsdelsprogrammer om et indledende møde efter ferien om rammerne for det kommende samarbejde.

Vejledning på vej 

Landsdelene har efterspurgt hjælp fra FUT til den kommende evaluering af løsninger på rammeaftalerne, inden de skal afgive bestillinger.

FUT udarbejder derfor en vejledning med forslag til proces og med en beskrivelse af, hvad landsdelene bør overveje i forbindelse med deres bestilling.

Vejledningen udsendes til landsdelsprogrammerne i slutningen af august.

De bedste hilsner

Styregruppen for FUT,

Mette Harbo, Christian Boel, Arne Nikolajsen og Per Buchwaldt

Nyhedsbrev #7, 4.5.2018

Her – i det syvende nyhedsbrev fra FUT – kan I blandt andet læse om de afholdte dialog-runder med leverandører til infrastrukturen og om anbefalinger til bestilling af løsninger.

Derudover skal vi i FUT-projektledelsen på tur rundt i landet for at møde regioner og kommuner fra de forskellige landsdelsprogrammer – vi ser frem til at møde jer.

Sidst men ikke mindst husk, at der er deadline på de underskrevne tilslutningsaftaler 22. juni.

På rundtur i landet 

På opfordring fra landsdelsprogrammerne kommer FUT-projektledelsen på tur i landsdelene den 8. og 9. maj.

Mere præcist arrangeres et møde i Østdanmark, for landsdelsprogrammerne i Hovedstaden og Sjælland, og et i Vestdanmark, for landsdelsprogrammerne Nord-, Syd- og Midtjylland.

Landsdelene står selv for de praktiske forberedelser, herunder at invitere kommuner og regioner. FUT er i løbende dialog om indholdet for de to informationsdage.

Status på udbud 1: Infrastruktur 

FUT har afholdt to dialogrunder med hver af de tre udpegede dialogdeltagere. Dialogrunderne er gået rigtigt godt. I den første runde fokuserede vi på at få markedsinput til kravspecifikationen, FUT skal udarbejde.

FUT havde forinden møderne udsendt et overordnet udkast og skal nu færdiggøre kravspecifikationen på baggrund af input. Den anden dialogrunde fokuserede på at få markedsinput til leverancevilkårene. Det vil sige, blandt andet kontraktform, tidsplaner, prøver og modellen for leverandørens betaling. FUT skal nu gøre kontrakt og bilag færdige på baggrund af input.

Status på udbud 2: Løsninger 

FUT har modtaget de indledende tilbud fra de tilbudsgivere, der blev prækvalificeret i februar 2018 (Nyhedsbrev #6).

Netop nu læser FUT alle tilbuddene igennem og holder forhandlingsmøder med de enkelte leverandører i maj 2018. Efter forhandlingsmøderne skal tilbudsgiverne ajourføre deres tilbud og afgive endelige tilbud i starten af juli 2018.

Tilslutningsaftale infrastruktur 

Udbuddet af infrastruktur er nu så langt, at der skal gives endeligt tilsagn fra kommuner og regioner om deltagelse i den fælles bestilling af den telemedicinske infrastruktur.

Med tilslutningsaftalen giver kommuner og regioner bindende tilsagn til, at Region Midtjylland som udbudsførende organisation kan indgå leveranceaftale om levering af infrastrukturen. Leveranceaftalen indgås, efter at leverandøren af infrastrukturen er valgt i juli.

Samtidig forpligter man sig til at anvende infrastrukturen, ud fra de vilkår, der er beskrevet i tilslutningsaftalen, herunder de økonomiske vilkår. 

Landsdelsprogrammerne har ansvaret for at videreformidle tilslutningsaftalen til kommuner og regionen samt at indhente underskrevne tilslutningsaftaler.

FUT skal have de underskrevne tilslutningsaftaler i hænde senest 22. juni 2018.

Anbefalinger til bestilling 

Mens FUT står for en samlet bestilling af én fæles telemedicinsk infrastruktur, er det anbefalingen fra FUT-styregruppen, at landsdelsprogrammerne koordinerer bestillinger af borgerløsninger.

Det er således op til de enkelte landsdelsprogrammer at afklare, om regionen og kommunerne i landsdelen skal gå efter et fælles indkøb af en borgerløsning.

Hvad angår bestilling af medarbejderløsninger afventes dialogmøder med leverandører i starten af maj, for anbefalinger til den mest hensigtsmæssige koordination og bestilling af medarbejderløsninger.

Det er forventningen, at FUT kan orientere mere herom på informationsmøderne.

Fra udbud til gennemførsel

FUT udbudsprojektet afsluttes i september 2018, når der er indgået rammeaftaler med leverandører af infrastruktur, medarbejderløsninger og borgerløsninger. 

Selvom FUT står for Fælles Udbud af Telemedicin, er vi blevet rigtig glade for navnet. Derfor bruger vi navnet i den næste projektfase – gennemførelsesfasen, nu som Fælles Udviklingsprojekt af Telemedicin.

Udviklingsprojektet skal varetage udvikling og leverance af den fælles infrastruktur samt de telemedicinske løsninger, der bestilles til KOL over rammekontrakterne.

Organiseringen og ansvarsfordelingen for projektet er under afklaring. Det er dog besluttet, at styregruppen for FUT fortsætter uændret. Landsdelsprogrammerne orienteres når organiseringen og ansvarsfordelingen er endeligt fastlagt.

Pixi om FUT

FUT har på opfordring fra landsdelsprogrammerne udarbejdet en pixi-bog om FUT, der giver en introduktion til FUT, infrastrukturen og medarbejder- og borgerløsningerne. Hvis I ønsker at få pixi-bogen udleveret, bedes I kontakte projektleder, Lone Hallberg ().

De bedste hilsner

Styregruppen for FUT,

Mette Harbo, Christian Boel, Arne Nikolajsen og Per Buchwaldt

Nyhedsbrev #6, d. 26.02.2018

Velkommen til det sjette nyhedsbrev fra FUT. Her kan du læse om den sidste måneds arbejde, hvor vi med stolthed i stemmen kan sige, at vi har modtaget og gennemlæst rigtig mange gode ansøgninger fra leverandører til prækvalificering på de to udbud.

Nu er en række virksomheder valgt, og forude venter møder med de udvalgte leverandører frem mod, at vi modtager de endelige tilbud.

Tiden er også kommet til, at landsdelsprogrammerne skal i gang med forberedelserne til bestilling af infrastruktur og løsninger. Det kan I læse mere om her.

Flot ansøgerfelt

Prækvalificeringen til begge udbud er netop afsluttet. FUT har udvalgt tre leverandører til infrastrukturen, fem til medarbejderløsningerne og otte til borgerløsningerne. Via pressemeddelelserne på vores hjemmeside kan du blive klogere på prækvalifikationerne, og hvem der er gået videre.

Nu skal der holdes møder 

De næste tre måneder afholder FUT møder med alle de udvalgte leverandører. Formålet med møderne om infrastrukturen er at sikre, at FUT stiller krav, der svarer til markedets evner. Formålet med møderne om løsningerne er at optimere tilbuddene. I begge tilfælde sker det, før de endelige tilbud fremsendes. Der er deadline for de endelige tilbud i henholdsvis juni og juli måned.

Frist for tilsagn til infrastruktur 

Kommuner og regioner skal inden medio juni 2018 have givet bindende tilsagn til, om de vil være med i den fælles bestilling af infrastruktur. FUT anser primært tilslutningen som en formalitet, der dog skal i hus i god tid. Mere information om selve bestillingsprocessen og landsdelsprogrammernes rolle i den forbindelse følger i næste nyhedsbrev.

Klædt på til at træffe beslutning

Flere landsdelsprogrammer har efterspurgt materiale om udbuddene, der kan deles bredt med beslutningstagere. Vi arbejder derfor på en pixibog med en kort introduktion til FUT, udbuddene og bestillingsprocessen. Pixibogen forventes færdig og rundsendt i løbet af marts. Indtil da henviser vi til FUTs hjemmeside

Velkommen til Lone Hallgreen 

De næste måneder tid kører Christian Callsen og Lone Hallgreen parløb i overgangsfasen fra prækvalificering til gennemførselsprojektet. I løbet af sommeren udvælges leverandørerne, hvorefter Lone overtager som projektleder på selve gennemførselsprojektet.

Erfaren sundheds-it-profil 

Flere af jer kender muligvis allerede Lone Hallgreen. Med mere end 15 års erfaring fra regionale og kommunale sundheds-it-projekter ved hun, hvad det handler om. I øjeblikket arbejder Lone på implementeringen af omsorgssystemet Cura i Københavns Kommune og har før det arbejdet 10 år i Region Hovedstaden – blandt andet på Sundhedsjournalen – et RSI-samarbejde på tværs af fem regioner.

Christian vil over de næste uger tage en snak med hver af landsdelene, og sammen lægge en plan for forårets proces for tildelingskriterier, deadlines og forberedelser.

Informationsmøde afholdt 

Den 8. februar 2018 afholdt FUT et informationsmøde for landsdelsprogrammerne i Aarhus.

Informationsmødet havde særligt fokus på indholdet i borger- og medarbejderløsningerne, samt de forberedende aktiviteter, som landsdelsprogrammerne skal håndtere forud for og i forbindelse med bestilling af infrastruktur og løsninger.

Tak til alle, der deltog – og for jeres input, spørgsmål og den gode dialog.

Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev udsendes i marts. På FUTs hjemmeside under Digitaliseringsstyrelsen kan du genfinde alle nyhedsbreve og finde mere information om udbuddene.

De bedste hilsner

Formandskabet for FUT,

Mette Harbo og Christian Boel

Nyhedsbrev #5, d. 05.01.2018

Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. I dette femte nyhedsbrev kan I læse om FUT-projektets fremgang og anden store milepæl – udbud 2 som vi offentliggjorde, lige inden julen satte ind for alvor.

Udbud af løsninger 

I slutningen af november blev udbuddet af en landsdækkende infrastruktur til telemedicinsk hjemmemonitorering offentliggjort. Den 22. december kom turen til de telemedicinske løsninger målrettet borgere og medarbejdere.

De nye løsninger skal sikre øget tryghed, brugervenlighed og være med til at skabe smartere behandling og bedre sammenhæng mellem sundhedsvæsenets sektorer.

Fristen for prækvalifikation til udbud 1 er den 8. januar 2018, til udbud 2 den 22. januar 2018.

Opmærksomhed fra leverandører

I begyndelsen af december måned afholdt FUT et leverandørmøde, hvor vi fortalte om ønsker og krav til udbuddene. Her oplevede vi en bred opmærksomhed fra leverandørmarkedet med over 100 deltagere.

Kom til dialogmøde d. 8. februar

Alle landsdelsprogrammer inviteres til et dialogmøde den 8. februar 2018 i Aarhus N på Koldkærgård.

Formålet med mødet er at drøfte snitfladerne mellem FUT og landsdelsprogrammerne for på den måde at give jer det bedste afsæt for de tekniske forberedelser, som allerede nu bør igangsættes lokalt – blandt andet proces for bestilling af løsninger.

Programledelserne i alle landsdelsprogrammer vil modtage en invitation fra FUT-sekretariatet.

Når udbuddene er overstået 

Telemedicin forudsætter, at sundhedsvæsenet kan arbejde på tværs af sektorer, og at vi formår at nedbryde siloer, hvis vi for alvor skal høste gevinsterne og sikre et sammenhængende patientforløb.

Det kræver ikke blot et fælles udbud af infrastruktur og løsninger – skal vi lykkes med implementeringen er det altafgørende, at udbuddene bliver efterfulgt af en vellykket udviklingsfase, og at vi får udarbejdet en fleksibel og effektiv governance-model, der kan medvirke til at samle og styre udbuddene for alle landets fem regioner og 98 kommuner.

I løbet af foråret kommer I til at høre mere om, hvordan udviklingsfasen og styringsmodellen for de fælles løsninger tiltænkes.

Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev udsendes i slutningen af januar.

FUTs hjemmeside under Digitaliseringsstyrelsen kan du genfinde alle nyhedsbreve og finde mere information om udbuddene.

De bedste hilsner

Formandskabet for FUT,

Mette Harbo og Christian Boel

Nyhedsbrev #4, 30.11.2017

Velkommen til fjerde nyhedsbrev, hvor projektet netop har nået en væsentlig milepæl – det første udbud er offentliggjort!

Udbud af infrastruktur 

Den 29. november 2017 blev udbud 1 for telemedicinsk infrastruktur gjort offentligt tilgængeligt.

Det er en meget vigtig milepæl for FUT-projektet – nu ruller processen, og vi er selvfølgelig spændte på reaktionerne fra leverandørmarkedet og ikke mindst på, hvor mange tilbud, vi får. Fristen for prækvalifikation er den 25. januar
2018.

I forbindelse med offentliggørelsen er potentielle leverandører inviteret til et informationsmøde den 4. december 2017. Og vi oplever allerede nu en stor opbakning.

Udbud af løsninger 

Udbuddet af de telemedicinske løsninger forventes bekendtgjort cirka den 18. december 2017.

Dialogmøde for landsdelsprogrammerne 

FUT inviterer landsdelsprogrammer til et dialogmøde i januar 2018. Mere information om tid og sted følger snarest.

Formålet er at drøfte snitfladerne mellem FUT og landsdelsprogrammerne for på den måde at give jer det bedste afsæt for de tekniske forberedelser, som allerede nu bør igangsættes lokalt – blandt andet proces for bestilling af løsninger.

Programledelserne i alle landsdelsprogrammer vil modtage en invitation fra FUT-sekretariatet.

Spørgsmål siden sidst 

Hvis I har spørgsmål til udbuddet, eller hvis der er andre emner fra nyhedsbrevet, I savner mere information om, kan I skrive til projektleder Christian Callsen (). Så samler vi op på spørgsmålene i næste måneds nyhedsbrev.

To skarpe 

 1. Hvilke sygdomsområder er omfavnet af FUT? Fra flere sider er der efterspurgt at infrastruktur og løsninger kan benyttes af flere fagområder. I første omgang dækker FUTs to udbud kun telemedicin, der skal understøtte behandlingen af patienter med svær KOL, men målet er at rulle løsningen ud til andre sygdomsområder efterfølgende.
 2. Hvordan sikrer I inddragelse af klinikerne? FUT har blandt andet afholdt informationsworkshop for klinikere i oktober. Her var repræsentanter for alle regioner, flere fagområder og professioner inviteret til en faglig diskussion og vurdering af indholdet i udbuddet om løsningerne. Input er taget med i udbudsmaterialet.

Næste nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev udsendes inden juleferien.

På FUTs sider under Digitaliseringsstyrelsen kan du genfinde alle nyhedsbreve og finde mere information om udbuddene.

Gå til FUTs sider 

De bedste hilsner

Formandskabet for FUT,

Mette Harbo og Christian Boel

Nyhedsbrev #3, 29.09.2017

Kære Landsdelsprogrammer

Tak for den store opbakning til informationsmødet for landsdelsprogrammerne den 6. september og ikke mindst for den gode dialog, hvor både forventninger og bekymringer blev vendt.

Der er fuld tilslutning til udbuddet!

Vi har modtaget tilkendegivelser fra samtlige kommuner og regioner til udbuddene! Dermed kan alle landets 98 kommuner og 5 regioner udnytte udbuddene til anskaffelse af telemedicinske løsninger baseret på en fælles telemedicinsk infrastruktur. Vi er meget glade for den store opbakning fra jer.

Justering af udbuddets tidsplan 

FUT har justeret tidsplanen for de to udbud. Udbuddet af den telemedicinske infrastruktur bekendtgøres nu den 27. november 2017, og udbuddet af de telemedicinske løsninger bekendtgøres den 18. december 2017. Det betyder, at tidspunktet for bestilling af løsninger udskydes til senere i 2018. Der udsendes en detaljeret tidsplan i næste nyhedsbrev.

Fælles teknisk forberedelse 

På informationsmødet var der opbakning fra alle landsdelsprogrammer til at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der skal have fokus på teknisk forberedelse. Første møde bliver 25. oktober 2017, med deltagelse fra alle landsdelsprogrammer.

Fagpersoner tages med på råd 

For at sikre at de telemedicinske løsninger, der udvikles, tilgodeser sundhedsfaglige behov, har FUT håndplukket en række dygtige sundhedsfaglige medarbejdere fra kommuner og regioner i hele landet, til at kvalificere kravspecifikationen. Fagpersonerne skal give vigtige input til brugerrejser og er med til at kvalificere udbudsmaterialet.

Spørgsmål siden sidst 

Hvis I har spørgsmål til FUT, eller hvis der er emner, I savner mere information om, kan I skrive til projektleder Christian Callsen (). Skriv SPØRGSMÅL i emnelinjen. Så samler vi op på spørgsmålene i en Q&A (spørgsmål & svar) i næste måneds nyhedsbrev.

Q: Kan vi bruge de telemedicinske løsninger, som vi allerede har indkøbt?

A: Som udgangspunkt kan alle løsninger benyttes fremover – dog vil det kræve, at leverandøren integrerer løsningen til infrastrukturen, hvis det skal kunne dele borgerrelaterede oplysninger nationalt. Løsninger, der er helt selvstændige og dermed ikke skal dele oplysninger med andre systemer, bør kunne fortsætte som hidtil – for eksempel løsninger til selvhjælp eller forebyggelse. Dog vil det være en fordel for det samlede overblik, at alle løsninger integreres til den telemedicinske infrastruktur på længere sigt.

Q: Hvilke krav stiller Økonomiaftalen 2016 til integrationen af fagsystemer?

A: Der er i økonomiaftalen ikke stillet noget krav om, at kommuner og regioner skal integrere deres fagsystemer til hverken national infrastruktur eller den telemedicinske infrastruktur, som vi er i gang med at bygge. En integration vil dog oftest være til stor gavn
for de sundhedsfaglige, der skal varetage den telemedicinske behandling.

Q: Hvem varetager systemforvaltningen af den telemedicinske infrastruktur?

A: Det er besluttet, at Region Midtjylland skal varetage systemforvaltningsopgaven. Det kommer til at betyde, at Region Midtjylland efter idriftsættelsen er ansvarlig for at sikre god drift og den videre styring på vegne af alle kommuner og regioner.

Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev modtager du i oktober. Genfind tidligere nyhedsbreve på FUTs hjemmeside.

De bedste hilsner

Formandskabet for FUT,

Mette Harbo og Christian Boel

Nyhedsbrev #2, 18.08.2017

Sommeren er veloverstået, og vi er i fuld gang med gøre klar til de forestående udbud. Vi offentliggør informationer ultimo august 2017.

Sæt X: Informationsmøde 6. september 2017 i København fra kl. 10.00-14.00

Som annonceret afholder vi et fælles informationsmøde primært for landsdelsprogrammerne i forbindelse med offentliggørelsen af udbuddet. På mødet der være en introduktion til udbudsorganisationen FUT, en gennemgang af det forventede indhold af de to udbud, med efterfølgende dialog med landsdelsprogrammerne.

Reminder: Har vi modtaget jeres underskrift?

Som vi nævnte i sidste nyhedsbrev er det afgørende, at kommuner og regioner skriver under på den tilslutningsaftale, som vi har udsendt via landsdelsprogrammerne, for at deltage i udbuddet og for efterfølgende at kunne anvende rammeaftalerne.

Udbuddet er det første fælles regionale og kommunale udbud. Med gennemførsel af udbuddet får regioner og kommuner mulighed for fælles løsninger på tværs af Danmark. Udbuddet vil resultere i nye muligheder for at dele data på tværs – både geografisk og sektorielt. Når alle kommuner og regioner går sammen, skaber vi samtidigt en meget stærk og attraktiv spiller over for leverandørerne.

Deadline

Deadline for at sende de sidste underskrifter ind er den 15. september 2017. Indhentningen og fremsendelsen af tilslutningsaftalerne fra de enkelte kommuner og regioner koordineres via de fem landsdelsprogrammer.

Har I spørgsmål i den forbindelse, er I velkomne til at kontakte projektet v/Christian Callsen ().

Implementering kan forbedres nu 

Der er en række forberedende aktiviteter, som med fordel allerede nu kan påbegyndes, for at de lokale implementeringsorganisationer, kommuner og regioner, bliver klar til at underskrive rammeaftaler i sommeren 2018, og efterfølgende gennemføre den tekniske implementering.

De forberedende aktiviteter handler for eksempel om at forberede de lokale it-afdelinger og en overvejelse af lokale tilvalg af optioner. På informationsmødet præsenteres et oplæg til dette forberedende arbejde, og der lægges op til en dialog mellem landsdelsprogrammerne om et muligt samarbejde.

Invitation i mødekalenderen 

Der er udsendt en elektronisk mødeindkaldelse til alle landsdelsprogrammer via programlederne. Accepterer I denne, er I automatisk tilmeldt arrangementet, der foregår hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på Sjællandsgade i København.

Spørgsmål siden sidst: Q&A

Hvis I har spørgsmål til udbuddet, eller hvis der er andre emner fra nyhedsbrevet, I savner mere information om, kan I skrive tilbage på denne mail. Skriv SPØRGSMÅL i emnelinjen. Så samler vi op på spørgsmålene i en Q&A (Question & Answers) i næste måneds nyhedsbrev.

Q: Når en kommune/region underskriver tilslutningsaftalen, hvad forpligter de sig så til?

A: Ved underskrift af tilslutningsaftalen giver man den udbudsansvarlige organisation (Region Midtjylland) ret til på kommunen/regionens vegne at gennemføre et EU-udbud (tilslutningsaftalens punkt 4.1) og indgå en rammeaftale med de tildelte leverandører (tilslutningsaftalens punkt 5.1).

En rammeaftale indeholder i sig selv ikke en konkret bestilling, men giver mulighed for det. Kommunen/regionen er således ikke forpligtet til at afgive en bestilling via rammeaftalen (tilslutningsaftalens punkt 4.2). Kommunen/regionen kan derfor selv anskaffe de ønskede leverancer/ydelser (tilslutningsaftalens punkt 4.2), hvis man måtte ønske dette.

Selve udbudsprocessen er finansieret via midler, der er afsat i forbindelse med regionernes og kommunernes økonomiaftaler. Der kommer således ikke en regning for gennemførelsen af selve udbuddet, hvis man tilslutter sig udbuddet.

Q: Er det reelt en forudsætning, at man indgår i udbuddet, for at man som kommune og region kan opfylde økonomiaftalen for 2018?

A: Det er vores vurdering, at det vil være vanskeligt – men dog ikke umuligt – at opfylde kravet, der er forbundet med ØA18-aftalen om en fælles, generisk og fleksibel telemedicinsk løsning, der bygger på den nationale infrastruktur, og som også kan anvendes til andre patientgrupper, uden at medvirke i udbuddet.

I praksis vil det dog formentligt kræve, at man gennemfører et udbud af en infrastruktur, svarende til det vi er ved at lave i fællesskab. Formelt er det derfor ikke en reel forudsætning, men man vil ende med at duplikere arbejdet med sit eget udbud.

Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev modtager du efter informationsmødet den 6. september. 

FUT’s hjemmeside hos Digitaliseringsstyrelsen kan du genfinde alle nyhedsbreve samt mere information om udbuddene.

De bedste hilsener fra FUT,

Christian Callsen

Projektleder for Fælles Udbud af Telemedicin

Nyhedsbrev #1, 4/7-2017

Velkommen 

Dette er det første af en række nyhedsbreve fra Fælles Udbud af Telemedicin (FUT).

FUT

FUT er organisationen, der gennemfører processen for det fælles udbud af telemedicinske løsninger, der har afsæt i Økonomiaftalerne 2018 mellem staten, kommuner og regioner. I dette og kommende nyhedsbreve vil vi informere om de seneste beslutninger og deadlines samt fremdrift i forhold til udbudsprocessen.

Introduktion til fælles udbud af telemedicin 

Staten, kommuner og regioner har aftalt at udrulle telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL senest ved udgangen af 2019. FUT hjælper landsdelsprogrammerne med at anskaffe fælles it-løsninger, som gør det lettere for borgere og sundhedsfaglige at bruge telemedicin – også på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.

FUT er et vigtigt fælles initiativ, taget af landets kommuner og regioner, for at forbedre borgernes velfærd – i første omgang for landets borgere med KOL. Det er forventningen, at andre sygdomsområder kan gøre brug af de fælles løsninger, i takt med at brugen af telemedicin udvides til flere målgrupper.

Sådan ser udbudsorganisationen ud 

Etableringen af udbudsorganisationen FUT er nu på plads. Der er nedsat en styregruppe med 6 deltagere og en udbudsgruppe med 6 deltagere fra henholdsvis kommuner, regioner, PLO og staten. Der nedsættes desuden en brugergruppe med sundhedsfaglige, der har kendskab til telemedicin.

Udbudsprocessen ledes af en ekstern projektleder, Christian Callsen. Christian kommer fra OptimumIT og har solid erfaring fra tidligere udbudsprocesser og udvikling af it-løsninger. Udbudsorganisationens opgave er at specificere og gennemføre et udbud baseret på det forarbejde, der er udført i 1. halvår 2017.

Scope for udbuddet 

Udbuddet består af tre dele: en borgerdel og en medarbejderdel (betegnet telemedicinske løsninger), og en del, der omfatter en fælles infrastruktur. Med udbuddet etableres rammeaftaler for alle tre dele, der efterfølgende blandt andet kan benyttes til at realisere tilbuddet om hjemmemonitorering til borgere med KOL. Den fælles infrastruktur er fælles byggeklodser, som alle telemedicinske løsninger kan benytte sig af på tværs af sektorer mellem sundhedsfaglige. Byggeklodserne bliver ikke kun udviklet til at understøtte udrulning af hjemmemonitorering til borgere med KOL, men også andre sygdomsområder.

Tidsplan for udbuddet 

Udbredelsen af en telemedicinsk løsning til borgere med KOL skal allerede være fuldt implementeret ved udgangen af 2019. Derfor har vi en ambitiøs plan foran os. For at sikre udbudsmaterialets kvalitet og at selve udbudsprocessen forløber bedst muligt, er tidspunktet for offentliggørelse af udbuddene udskudt med 3 måneder, i forhold til de datoer, der tidligere er udmeldt.

Offentliggørelsen af udbuddet af den telemedicinske infrastruktur sker primo oktober. Udbuddet af de telemedicinske løsninger offentliggøres til november 2017. Vi forventer, at der kan indgås rammeaftaler i henholdsvis juni 2018 og juli 2018.

Efter udbuddets gennemførsel vil der være en udviklings- og tilpasningsperiode, samt en kort pilotperiode til afprøvning. Primo juli 2019 forventer vi at have driftsklare løsninger, der er klar til fuld opskalering. I løbet af august 2017 konsolideres denne foreløbige tidsplan for udbuddene og det videre forløb.

Informationsmøde på trapperne 

Vi afholder et informationsmøde for landsdelsprogrammerne i forbindelse med offentliggørelsen af udbuddet. Her præsenteres indholdet og rammerne for udbuddene. Invitation og dato for informationsmødet følger efter sommerferien.

Vigtigt: Indsamling af underskrifter 

Alle kommuner og regioner skal skrive under på deltagelsen i udbuddet for efterfølgende at kunne indgå og anvende rammeaftalerne. Landsdelsprogrammerne får ansvaret for at sikre underskrifterne fra de enkelte organisationer. Der udsendes tilslutningsaftale og følgebrev udsendes til regioner og kommuner i juli 2017. Landsdelsprogrammerne orienteres i forbindelse med udsendelsen af tilslutningsaftale og følgebrev.

Alle underskrifter skal være udbudsorganisationen i hænde senest medio september 2017.

Lokal forberedelse og snitflader til udbuddet 

Sidst men ikke mindst, kan vi fortælle, at vi planlægger en proces til efteråret, hvor udbudsorganisationen i samarbejde med landsdelsprogrammerne præciserer snittet mellem udbuddet og den lokale forberedelse og forankring. Herunder behovet for lokal organisering, afklaring af optioner mv. Vi forventer desuden konkret at bistå med en præcisering af, hvilke opgaver I med fordel kan igangsætte lokalt parallelt med udbuddet.

Rigtig god sommer,

Christian Callsen

Projektleder for Fælles Udbud af Telemedicin

Information om andre sygdomsområder end KOL

Alle landets kommuner og regioner står over for at implementere telemedicin til borgere med KOL. I den forbindelse har man valgt at udvikle en generisk telemedicinsk infrastruktur, der skal fungere som en fælles platform til opsamling og deling af telemedicinske data, der genereres i forbindelse med den telemedicinske behandling. 
 
Det har fra starten været en klar strategi, at den telemedicinske infrastruktur skulle være generisk – det vil sige, at infrastrukturen skal kunne anvendes til alle telemedicinske indsats- og sygdomsområder, eksempelvis diabetes, hjertesvigt mv. Leverandører af telemedicinske løsninger, der ikke er på de eksisterende FUT-rammeaftaler vil således også have mulighed for at få løsninger tilkoblet den telemedicinske infrastruktur.

Fordele ved at komme på den telemedicinske infrastruktur

Infrastrukturen simplificerer på mange måder hele opgaven omkring udvikling og drift af telemedicinske løsninger. Bl.a. skal løsninger på infrastrukturen ikke selv stå for sikkerhed, opbevare borgerdata og levere serverdrift. Derudover kan data deles på en standardiseret måde via infrastrukturen, så borgernes målinger nemmere kan bruges på tværs af løsninger.

Infrastrukturen sørger også for integrationer til nationale services som fx NemLog-In og KIH – lokalt anvendte løsninger skal ikke integrere til andet end den telemedicinske infrastruktur, som så sørger for den videre integration.

Lidt om proces og principper

Når leverandører, løsningsejere mv. ønsker at få telemedicinske løsninger koblet på den telemedicinske infrastruktur, er der en række principper, som skal være opfyldt:

 1. Nye løsninger prioriteres og godkendes af FUT-styregruppen
 2. Der etableres i udgangspunktet separate test- og udviklingsmiljøer til hver ny løsning eller som minimum til hver separat leverandør
 3. Eksisterende driftshensyn vejer tungere end nye initiativer
 4. Idriftsættelse af nye løsninger eller funktioner/ komponenter prioriteres tidsmæssigt af systemforvalteren
 5. Nye initiativer screenes i en proces, der nøje kortlægger hvordan de teknisk vil influere på infrastruktur og øvrige løsninger

Principperne skal bl.a. sikre, at nye løsninger opfylder en række minimumskrav, ligesom det giver FUT mulighed for at foretage en eventuel prioritering, under hensyntagen til driftsstabiliteten for de telemedicinske løsninger, der allerede er på infrastrukturen.

Tidsperspektiv og omkostninger

Det er forventningen, at nye telemedicinske løsninger kan tilkobles den telemedicinske infrastruktur fra medio 2021. En forudsætning herfor er, at de telemedicinske KOL-løsninger er i stabil drift.  Priserne for etablering af nye løsninger på infrastrukturen afhænger bl.a. af hvor stor (antal borgere, datamængde mv). og hvor kompleks løsningen er. Der forventes bla. at være omkostninger forbundet med følgende:

 • Etablering af et dedikeret testmiljø: Oprettelse og installation, samt en månedlig udgift
 • Alle løsninger skal tilkobles Produktionsmiljøet, når de er klar til at overgå til produktion. Her er der en tilslutningsudgift, licensudgifter (afhænger af størrelse af løsning), forvaltningsudgift, samt evt. tilkøb af kapacitet

Dertil kommer evt. udgifter til ydelser, deltagelse og bistand fra infrastrukturleverandør eller systemforvaltning.

Kontakt og mere information

FUT-systemforvalter Ingrid Munk, .dk - Kan kontaktes for yderligere oplysninger. Her kan også bookes et afklaringsmøde til konkret drøftelse af løsning/sygdomsområde.

FUT-projektleder Lone Hallgreen, - Kan kontaktes mhp. at få læseadgang til infrastrukturens WIKI (snitfladebeskrivelser).