Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)

Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har ansvar for at gennemføre de fælles udbud af telemedicinske løsninger på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

I regi af FUT gennemføres der to udbud. Et udbud af en fælles telemedicinsk infrastruktur og et samlet udbud for telemedicinske løsninger for henholdsvis medarbejdere og borgere.

Udbuddene resulterer i en række rammeaftaler for henholdsvis telemedicinsk infrastruktur, medarbejderløsninger og borgerløsninger, som kommuner og regioner kan benytte. 

Baggrunden er den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, der er aftalt i økonomiaftalerne 2016 mellem staten, kommuner og regioner.

Udbud af telemedicinsk infrastruktur

Den 26. januar 2018 blev de tre leverandører, der får mulighed for at afgive tilbud på en landsdækkende telemedicinsk infrastruktur, udvalgt. Otte virksomheder har ansøgt om prækvalifikation, og fristen for at søge udløb den 8. januar 2018.

De prækvalificerede leverandører er:

 • Systematic med Trifork & Netic
 • Imatis
 • KMD med OpenTeleHealth & Siemens & ITH

Hent pressemeddelelsen med offentliggørelsen af de prækvalificerede leverandører

Læs udbudsmaterialet

Udbud af telemedicinske løsninger

Udover udbuddet for infrastruktur er de 5 regioner og 98 kommuner også gået sammen om en ny teknologisk løsning til telemedicin. Den 19. februar 2018 blev de fem henholdsvis otte leverandører, der får mulighed for at afgive tilbud på telemedicinske løsninger, udvalgt. I alt 10 virksomheder har ansøgt om prækvalifikation, og fristen for at søge udløb den 22. januar 2018.

De 5 prækvalificerede leverandører til medarbejderløsninger:

 • CGI
 • Dansk Telemedicin
 • EWII Telecare
 • KMD
 • Systematic

De 8 prækvalificerede leverandører til de borgerrettede løsninger:

 • Appinux
 • CGI
 • EWII Telecare
 • Imatis
 • KMD
 • Liva Healthcare
 • MedWare
 • Tunstall

Hent pressemeddelelsen med offentliggørelsen af de prækvalificerede leverandører

Læs mere om udbudsmaterialet på eu.eu-supply.com

I forbindelse med offentliggørelsen af de to udbud blev der afholdt et informationsmøde for potentielle leverandører mandag den 4. december 2017.

Hent materiale fra mødet

Principper for telemedicin

Udbudsorganisationen arbejder med afsæt i principper for telemedicin, som er godkendt af porteføljestyregruppen for den landsdækkende udbredelse af telemedicin.

Læs om principperne for telemedicin

Styregruppemedlemmer

 • Mette Harbo, digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (kommunal formand)
 • Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland (regional formand)
 • Arne Nikolajsen, direktør, sundhed og omsorg, Esbjerg Kommune
 • Per Buchwaldt, it-direktør, Region Sjælland
 • Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen (observatør)
 • Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO (observatør)