Forudsætningsprojekt vedrørende service-, support- og logistikfunktioner

Et tværgående forudsætningsprojekt, som sikrer etablering af en model for service-, support- og logistikfunktioner i landsdelsprogrammerne. Borgeren skal opleve god service, og de sundhedsfaglige medarbejdere skal ikke bruge unødig tid på teknik.

I forbindelse med udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL er der afsat 2,7 mio. kr. til et fællesregionalt/kommunalt forudsætningsprojekt vedrørende service-, support- og logistikfunktioner.

Forudsætningsprojektet har til formål at etablere en model for professionel understøttelse af service, support og logistik i landsdelsprogrammerne.

Læs mere om landsdelsprogrammerne

Modellen for professionel understøttelse af service, support og logistik skal sikre:

  • at borgeren oplever god service med nem og hurtig hjælp til tekniske problemer, samt at der opnås stordriftsfordele.
  • at de sundhedsfaglige medarbejdere ikke skal bruge tid på teknisk og praktisk håndtering af udstyr, men fokusere på den sundhedsfaglige kerneopgave.

Eftersom alle regioner og flere kommuner allerede har arbejdet med service- og logistikfunktioner i forbindelse med telemedicinsk behandling, tager udarbejdelsen af modellen udgangspunkt i eksisterende erfaringer.

I Region Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland er der blandt andet gjort erfaringer vedrørende jura, økonomi, organisering samt en række tekniske grundkomponenter.

Processen for forudsætningsprojektet

Udarbejdelsen af modellen for service-, support- og logistikfunktioner er inddelt i tre faser.

Fase 1: Foranalyse vedr. opsamling af eksisterende erfaringer

Med udgangspunkt i eksisterende erfaringer laves en opsamling af service-, support og logistikfunktioner. På baggrund af erfaringsopsamlingen har en fællesregional/kommunal arbejdsgruppe udarbejdet et analyseoplæg til fase 2.

Fase 2: Uddybende analyser og fælles leverancer

På baggrund af erfaringsopsamlingen har porteføljestyregruppen prioriteret ressourcer til de elementer, der skulle analyseres yderligere til det videre arbejde med etablering af modellen. Der er blevet udarbejdet en analyse med anbefalinger til hvordan og hvilke service-, support og logistikfunktioner, der med fordel kan etableres på tværs af landsdelsprogrammerne. Analysen er udarbejdet af Pa Consulting Group og fremgår i boksen til højre.

Fase 3: Implementeringsplaner for landsdelsprogrammerne

Med afsæt i de fremlagte analyser udarbejder hvert landsdelsprogram en implementeringsplan for service-, support og logistikfunktionen i den pågældende landsdel. Herunder hvilke scenarier og komponenter, der vil tages i brug samt de økonomiske konsekvenser.