Forudsætningsprojekt vedrørende service-, support- og logistikfunktioner

Et tværgående forudsætningsprojekt, som sikrer etablering af en model for service-, support- og logistikfunktioner i landsdelsprogrammerne. Borgeren skal opleve god service, og de sundhedsfaglige medarbejdere skal ikke bruge unødig tid på teknik.

I forbindelse med udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL er der afsat 2,7 mio. kr. til et fællesregionalt/kommunalt forudsætningsprojekt vedrørende service-, support- og logistikfunktioner.

Forudsætningsprojektet har til formål at etablere en model for professionel understøttelse af service, support og logistik i landsdelsprogrammerne.

Læs mere om landsdelsprogrammerne

Modellen for professionel understøttelse af service, support og logistik skal sikre:

  • at borgeren oplever god service med nem og hurtig hjælp til tekniske problemer, samt at der opnås stordriftsfordele.
  • at de sundhedsfaglige medarbejdere ikke skal bruge tid på teknisk og praktisk håndtering af udstyr, men fokusere på den sundhedsfaglige kerneopgave.

Eftersom alle regioner og flere kommuner allerede har arbejdet med service- og logistikfunktioner i forbindelse med telemedicinsk behandling, tager udarbejdelsen af modellen udgangspunkt i eksisterende erfaringer.

I Region Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland er der blandt andet gjort erfaringer vedrørende jura, økonomi, organisering samt en række tekniske grundkomponenter.