Kontaktoplysninger

Her finder du kontaktoplysninger til medlemmer af den fællesoffentlige porteføljestyregruppe samt medarbejdere i porteføljesekretariatet.

Formandskab for den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for udbredelse af telemedicin

Formand Eva Sejersdal Knudsen, Direktør for Patientforløb i Region Nordjylland

2462 9363

Næstformand Dorrit Guttman, Sundhedschef i Vordingborg Kommune

5153 9399

Porteføljesekretariatet

Peter Munch Jensen, Sundhedsdatastyrelsen

3268 9153

Morten Wiese, Sundhedsdatastyrelsen

2072 1849

Poul Erik Kristensen, KL

3370 3156

Ea Busch-Petersen, Danske Regioner

2399 5335

Rasmus Lundgaard Nielsen, Digitaliseringsstyrelsen
2015 5217

Mathias Boberg Christensen, Sundheds- og Ældreministeriet
 
7226 9628

Kommunale og regionale repræsentanter i porteføljestyregruppen

Landsdelsprogram Nordjylland

Anne Krøjer, Direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Vesthimmerlands kommune

Eva Sejersdal Knudsen, Direktør for Patientforløb i Region Nordjylland

Landsdelsprogram Syddanmark

René Lorenz, Chef for politik, strategi og udvikling i Odense Kommune

Peder Jest, Direktør for Odense Universitetshospital

Landsdelsprogram Midtjylland

Anders Kjærulff, Koncerndirektør i Region Midtjylland
  

Claus W. Kofoed, it-direktør i Region Midtjylland

Landsdelsprogram Hovedstaden

Mette Harbo, Digitaliseringschef i sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Anne Skriver, Direktør for Region Hovedstadens Center for Sundhed

Landsdelsprogram Sjælland

Dorrit Guttman, Sundhedschef i Vordingborg Kommune

Anne Øster Hjortshøj, Enhedschef i Region Sjælland

Centrale parter i porteføljestyregruppen

Laura Glavind, Teamleder i Danske Regioner

Hanne Agerbak, Kontorchef i Social og Sundhed i KL

Nanna Skovgaard, Kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet