Strategiske målsætninger og milepæle

Strategiske målsætninger og milepæle frem mod 2019 skal sikre fremdrift i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL.

For at sikre gennemsigtighed om resultater og fremdrift i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL skal der løbende følges op på udbredelsen ud fra en række strategiske målsætninger og milepæle.

Det tre overordnede strategiske målsætninger for udbredelsen er som følger:

  • Borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, oplever med telemedicinsk behandling færre indlæggelser og færre ambulatoriebesøg.
  • Borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, skal opleve øget behandlingskvalitet, mere fleksibilitet og tryghed i hverdagen samt øget sygdomsmestring.
  • Det skal være nemt for borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, og relevante medarbejdere at anvende de telemedicinske løsninger.

De strategiske målsætninger er operationaliseret i en række gevinstindikatorer, som der følges op på i forbindelse med udbredelsen.

Milepæle for fremdrift

Der er opstillet milepæle for landsdelsprogrammerne, så der kan følges op på fremdriften i udbredelsen: