Strategiske målsætninger og milepæle

Strategiske målsætninger og milepæle frem mod 2019 skal sikre fremdrift i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL.

For at sikre gennemsigtighed om resultater og fremdrift i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL skal der løbende følges op på udbredelsen ud fra en række strategiske målsætninger og milepæle.

Det tre overordnede strategiske målsætninger for udbredelsen er som følger:

 • Borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, oplever med telemedicinsk behandling færre indlæggelser og færre ambulatoriebesøg.
 • Borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, skal opleve øget behandlingskvalitet, mere fleksibilitet og tryghed i hverdagen samt øget sygdomsmestring.
 • Det skal være nemt for borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, og relevante medarbejdere at anvende de telemedicinske løsninger.

De strategiske målsætninger er operationaliseret i en række gevinstindikatorer, som der følges op på i forbindelse med udbredelsen.

Milepæle for fremdrift

Der er opstillet milepæle for landsdelsprogrammerne, så der kan følges op på fremdriften i udbredelsen:

Milepæle for fremdrift i landsdelsprogrammerne

Afklaringsfase

 • Milepæl 1.1: Etablering af styregruppe, herunder udpegning af projektleder samt evt. sekretariat.
 • Milepæl 2.1: Første version af programgrundlag godkendt (projektplan opdateres løbende)
 • Milepæl 3.1: Behandlingstilbud inden for landsdelen godkendt (sundhedsfagligt indhold, organisering og målgruppe)
 • Milepæl 4.1: Behandlingstilbud indskrevet i Sundhedsaftalen
 • Milepæl 4.2: Behandlingstilbud godkendt i Praksisplanen
 • Milepæl 4.3: Behandlingstilbud indskrevet i Forløbsprogrammet
 • Milepæl 5.1: Fastlagt koncept for SSL
 • Milepæl 5.2: Udbud og tildeling/kontraktindgåelse gennemført
 • Milepæl 5.3: SSL i drift
 • Milepæl 6.1A: Bekendtgørelse af udbud af telemedicinsk infrastruktur
 • Milepæl 6.2A: Bekendtgørelse af udbud af telemedicinske løsninger
 • Milepæl 6.1B: Tildeling af leverandør på telemedicinsk infrastruktur og afslutning af udbuddet
 • Milepæl 6.2B: Tildeling af leverandører på telemedicinske løsninger og afslutning af udbuddet
 • Milepæl 6.3: Landsdelsprogram har indgået aftale med leverandør på rammeaftale
 • Milepæl 6.4: Telemedicinsk infrastruktur og løsninger er idriftsat til national drift
 • Milepæl 6.5: Landsdelsspecifikke optioner og medarbejdervendt løsning sat i drift
 • Milepæl 6.6: Anskaffelsesstrategi for udstyr til borgere fastlagt
 • Milepæl 6.7: Udstyr til borgere sat i drift
 • Milepæl 8.1: Koncept, plan og materiale for uddannelse af sundhedsfaglige personale er klart
 • Milepæl 8.2: Koncept, plan og materiale for uddannelse af borgere er klart
 • Milepæl 8.3: Uddannelsestilbud til borgere og sundhedsfaglige er sat i drift
 • Milepæl 9.1: Snitfladekoncept og muligheder afklaret og informeret til lokale beslutningstagere
 • Milepæl 9.2: Lokale (region, kommuner og almen praksis) beslutninger om snitflader truffet
 • Milepæl 9.3: Integrationer sat i drift (data kan ses i fagsystemer)
 • Milepæl 10.1: Fastlægge rammer for driftsorganisation (governance, systemforvaltning og sundhedsfagligt indhold)
 • Milepæl 10.2: Pilot 1 gennemført
 • Milepæl 10.3: Pilot 2 (Teknisk og organisatorisk afprøvning i produktionsmiljø)

Udbredelsesfase

 • Milepæl 11.1: Implementeringsplan fastlagt og godkendt
 • Milepæl 11.2: x pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram
 • Milepæl 11.3: x pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram
 • Milepæl 11.4: Mindst 95 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram

Note: Såfremt det vurderes nødvendigt, kan der fastsættes yderligere milepæle. Deadlines for milepælene fastsættes lokalt og varierer blandt landsdelsprogrammerne.