Materiale fra porteføljestyregruppemøder

Find dagsordener og referater fra møderne i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe.

For at facilitere vidensdeling og lette arbejdet for landsdelsprogrammerne vil denne side løbende blive opdateret med materiale relevant for udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL.

Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe mødes cirka hver anden måned og følger op på fremdriften i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL. 

Forud for møderne i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe bliver der udarbejdet fremdriftsmonitorering for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Har du spørgsmål eller ønsker at få udleveret tidligere dagsordener, referater og fremdriftsmonitoreringer, er du velkommen til at kontakte kontorchef, Mick Bundgaard Dige, på .

Dagsordener og referater

Styregruppemøde 23. september 2019

Hent dagsorden fra 23. september 2019

Hent referat fra 23. september 2019

Styregruppemøde 12. april 2019

Hent dagsorden fra 12. april 2019

Hent referat fra 12. april 2019

Styregruppemøde 14. december 2018 

Hent dagsorden fra 14. december 2018

Hent referat fra 14. december 2018 

Styregruppemøde 20. juni 2018 

Hent dagsorden fra 20. juni 2018