Materiale fra porteføljestyregruppemøder

Find dagsordener og referater fra møderne i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe.

For at facilitere vidensdeling og lette arbejdet for landsdelsprogrammerne vil denne side løbende blive opdateret med materiale relevant for udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL.

Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe mødes cirka hver anden måned og følger op på fremdriften i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL. 

Forud for møderne i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe bliver der udarbejdet fremdriftsmonitorering for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.