Fællesoffentlig porteføljestyregruppe samler trådene

En fællesoffentlig porteføljestyregruppe med deltagere fra hele landet samler trådene i den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.

Kommuner og regioner i spidsen

Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe kaldes i daglig tale porteføljestyregruppen, og formandskabet har både regionalt og kommunalt islæt. Direktør for Patientforløb i Region Nordjylland, Eva Sejersdal Knudsen, sidder for bordenden som formand, og han har Dorrit Guttman, sundhedschef i Vordingborg Kommune, ved sin side som næstformand.

Ud over formandskabet bemandes porteføljestyregruppen med en kommunal og en regional repræsentant fra hvert af de fem landsdelsprogrammer, med repræsentanter fra Danske Regioner og KL samt med statslige repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen.

Find kontaktoplysninger til styregruppens medlemmer

Skal holde snor i best practice

Porteføljestyregruppen skal fx holde snor i, at viden og best practice deles på tværs af landsdelsprogrammerne. Det er også en del af styregruppens opgave at drøfte og anbefale mulige løsninger, hvis der opstår problemer i de fem landsdelsprogrammer.

Derudover skal porteføljestyregruppen beslutte, om der behov for nye fælles indsatser eller projekter på tværs af landsdelsprogrammerne. Porteføljestyregruppen skal også igangsætte og drøfte årlige eksterne reviews af arbejdet i landsdelene. På den måde følger porteføljestyregruppen løbende op på de strategiske målsætninger med projektet.

Porteføljestyregruppens betjenes af et fællesoffentligt porteføljesekretariat med medarbejdere fra Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Sekretariatet er fysisk placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

Fællesoffentligt porteføljesekretariat

I forbindelse med udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL er der etableret et fællesoffentligt porteføljesekretariat, der sekretariatsbetjener og understøtter porteføljestyregruppens arbejde.

Ud over at drøfte dagsordener og materiale med formandskabet forud for møder understøtter sekretariatet løbende opfølgningen på fremdrift.

Porteføljesekretariatet udarbejder statusrapporteringer og beslutningsoplæg på grundlag af faste afrapporteringer og løbende dialog med landsdelsprogrammer og kommunale, regionale og statslige parter.

Find kontaktoplysninger til sekretariatets medlemmer