47,0 mio. kr. skal sikre, at udbredelsen får de bedst mulige vilkår

Statslig finansiering af blandt andet en række projekter skal sikre, at forudsætningerne for udbredelsen er på plads.

Som en del af udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er der afsat 47,0 mio. kr. på finansloven. Midlerne finansieres af Fonden for Velfærdsteknologi og skal blandt andet finansiere en række forudsætningsprojekter og et fællesoffentligt porteføljesekretariat.