47,0 mio. kr. skal sikre, at udbredelsen får de bedst mulige vilkår

Statslig finansiering af blandt andet en række projekter skal sikre, at forudsætningerne for udbredelsen er på plads.

Som en del af udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er der afsat 47,0 mio. kr. på finansloven. Midlerne finansieres af Fonden for Velfærdsteknologi og skal blandt andet finansiere en række forudsætningsprojekter og et fællesoffentligt porteføljesekretariat.

Projekter som finansieres

 1. Beregning af business case 1,0 mio. kr.
  Ansvarlig myndighed: Digitaliseringsstyrelsen

 2. Projekt vedr. sundhedsfaglige retningslinjer 80.000 kr.
  Ansvarlig myndighed: Sundhedsstyrelsen

 3. Projekt vedr. modning af infrastruktur i alt 23,3 mio. kr.

  Modning af NSP
  Ansvarlig myndighed: Sundhedsdatastyrelsen

  Modning af KIH-databasen
  Ansvarlig myndighed: Medcom

  Integration KIH til EOJ, LPS og Sundhed.dk
  Ansvarlig myndighed: Medcom

  Reserve til integration til EPJ
  Ansvarlig myndighed: Medcom

  Modning af OpenTele
  Ansvarlig myndighed: Region Midtjylland

 4. Projekt vedr. service- og logistikfunktioner 2,7 mio. kr.
  Ansvarlig myndighed: KL og Danske Regioner

 5. Fælles udbud af telemedicin 5,3 mio. kr.
  Ansvarlig myndighed: Region Midtjylland

 6. Fællesoffentligt porteføljesekretariat 2,7 mio. kr. årligt.
  Ansvarlig myndighed: Digitaliseringsstyrelsen

 7. Eksterne reviews 1,0 mio. kr. årligt fra 2017-2019.
  Ansvarlig myndighed: Fællesoffentlig porteføljestyregruppe