Infrastrukturen bag Mit Overblik

Mit Overblik er en samlet visning af data på tværs af den offentlige sektor og er et supplement til de eksisterende offentlige platforme.

Vi opbevarer ikke data

Mit Overblik opbevarer ikke data, men viser i stedet data direkte fra den enkelte myndighed - eller fra Digital Post.

Udviklingen af Mit Overblik indebærer dog stadig etablering af forskellige typer af tekniske integrationer. Integrationerne skal sørge for at vise data, når borgeren logger ind på borger.dk samt, at de forsvinder igen når borgeren logger ud. Det betyder også, at det stadig er den enkelte myndighed, der er ansvarlig for at de data, der bliver vist er opdaterede og korrekte.

Tre tekniske integrationsmuligheder

Der er forskellige tekniske muligheder for integration til Mit Overblik. Vi finder den bedste løsning finder i fællesskab med den enkelte myndighed. En mulighed er at myndigheden etablerer en direkte integration til borger.dk fra deres systemet, men intet er givet på forhånd.

Vi vil også udvikle en fællesoffentlig komponent til orkestrering af data, hvor data kan hentes fra systemerne og vises af Mit Overblik. Komponents rolle er, på en standardiseret måde, at indhente og orkestrere data fra underliggende datakilder og videreformidle dem til applikationer, der er ansvarlige for at vise data til brugeren.

Til sidst vil der også være mulighed for at vise data fra den nye generation af Digital Post, der gennem opmærkning af brevene kan vise relevant indhold til borgeren.