Infrastrukturen bag Mit Overblik

Mit Overblik er en samlet visning af data på tværs af den offentlige sektor og er et supplement til de eksisterende offentlige platforme.

Vi opbevarer ikke data

Mit Overblik opbevarer ikke data, men viser i stedet data direkte fra den enkelte myndighed.

Udviklingen af Mit Overblik indebærer dog stadig, at der bliver etableret forskellige typer af tekniske integrationer. Integrationerne skal sørge for at vise data, når borgeren logger ind på borger.dk samt sørge for, at data forsvinder igen, når borgeren logger ud. Det betyder også, at det stadig er den enkelte myndighed, der er ansvarlig for, at de data, der bliver vist, er opdaterede og korrekte.

Forskellige tekniske integrationsmuligheder

Der er forskellige tekniske muligheder for integration til Mit Overblik. Den bedste løsning til udstilling af data på Mit Overblik findes i fællesskab med den enkelte myndighed.

Én mulighed for integration til Mit Overblik er gennem Orkestreringskomponenten, som er en fællesoffentlig komponent udviklet til orkestrering af data. Orkestreringskomponentens rolle er, på en standardiseret måde, at indhente og sammenstille data fra forskellige myndighedsområder på tværs af stat, kommuner og regioner. Derefter kan data hentes fra komponenten og udstilles på Mit Overblik på en ensartet og brugervenlig måde.

En anden mulighed for integration er gennem Stagingkomponenten, hvor myndighedens data indhentes fra en stagingfunktionalitet og viderebringes gennem Orkestreringskomponenten til Mit Overblik.

En sidste mulighed er, at myndigheden etablerer en direkte integration til borger.dk fra deres system. Denne løsning vil være relevant, når data kun findes i én datakilde og kun skal vises i overblik på borger.dk.

Rapporter

Hent rapport

Hent kortlægning og analyse af data til visning af aftaler, betalinger og frister på Mit Overblik

Marts 2020, Leverandør: Peak Consulting Group

Resumé

I denne rapport er der fokus på udarbejdelsen af en implementeringsramme for et overblik over aftaler, betalinger og frister (ABF’er) vist på Mit Overblik.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af Digitaliseringspagten fra marts 2019. Her blev det konkret aftalt, at det skulle afdækkes, hvordan et overblik over aftaler, betalinger og frister kunne etableres, samt hvorfra data på disse mest hensigtsmæssigt kunne hentes til indgåelse i Mit Overblik.

Følgende er en samlet liste over rapportens formål:

  1. At afdække hvilke aftaler, betalinger og frister (ABF’er), der findes.
  2. At vurdere, hvilken værdi de forskellige ABF’er vil give ved at indgå i Mit Overblik.
  3. At vurdere, hvordan data på ABF’er hentes mest hensigtsmæssigt til Mit Overblik.
  4. At udarbejde et forslag til en implementeringsramme for overblikket (faser for implementering) på baggrund af de ovenstående vurderinger.

På baggrund af de kommunale, regionale og fællesoffentlige infrastrukturer og initiativer opstilles en målarkitektur, som beskriver, hvorledes en visning af data til Mit Overblik kan implementeres. I rapporten anbefales det, at målarkitekturen primært baserer sig på KOMBITs indekser, og at hovedparten af de kommunale ABF’er hentes herfra. Som en foreslået transitionsarkitektur peges der i rapporten dels på brug af eksisterende API’er samt etablering af nye API’er og direkte integration.

Til udvælgelse af ABF’er, der anbefales medtaget i implementeringsrammen, benyttes parametrene: borger- og myndighedsværdi, implementeringskompleksitet samt volumen af transaktion. Ved hjælp af disse parametre peger analysen på en metode til at udvælge de ABF’er, der giver værdi at vise på Mit Overblik og endvidere hvilken løsning, der anbefales til at vise disse ABF’er.

Det ovenfornævnte danner tilsammen udgangspunkt for den foreslåede implementeringsramme.

Denne er delt op i 4 faser, fase 0-3, som angiver en anbefalet rækkefølge for implementeringen af ABF’er i Mit Overblik:

  • Fase 0 indeholder aftaler, som allerede kan hentes fra eksisterende systemer.
  • Fase 1 indeholder ABF’er, der er vurderet højt i værdiscoringen, og hvor der typisk foreligger eksisterende integrationsmuligheder, som forventes anvendelige.
  • Fase 2 indeholder ABF’er, som er karakteriseret ved lav værdi kombineret med en middel implementeringskompleksitet.
  • Fase 3 indeholder ABF’er, som er karakteriseret ved lav eller middel værdi, lav volumen og en udfordrende implementeringskompleksitet.

Den i rapporten opstillede implementeringsramme peger på en mulig implementeringsrækkefølge af ABF’er på Mit Overblik. Dog anbefales det også, at den endelige implementeringsramme først besluttes efter en mere dybdegående analyse af omkostninger og arkitektur samt yderligere brugertest af værdi.