Om Mit Overblik

I dag er digitalisering en afgørende forudsætning for borgernes daglige gøremål og kontakt med det offentlige. Derfor udvikler Digitaliseringsstyrelsen over de kommende år Mit Overblik i samarbejde med kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Hvad består Mit Overblik af?

Mit Overblik skal samle og vise de væsentligste data om den enkelte borger - på tværs af hele den offentlige sektor. I praksis giver Mit Overblik borgerne adgang til et samlet personaliseret overblik over de væsentligste oplysninger, som det offentlige har om borgeren selv. Det er således en privat og personlig adgang til borgerens egen information.

Mit Overblik eksisterer allerede i dag og kan tilgås via borger.dk. På nuværende tidspunkt indeholder Mit Overblik information om borgerens igangværende sager, gæld, økonomiske ydelser samt personlige oplysninger. For eksempel er det muligt at se en status over senest udbetalte ydelser for områder som sygedagpenge og kontanthjælp. Derudover er det også muligt at tilgå Digital Post fra Mit Overblik.

Mit Overblik vil løbende blive udbygget og vil dermed over tid indeholde flere væsentlige oplysninger om den enkelte borger. Eksempelvis vil det på sigt være muligt at se kommende frister og aftaler med det offentlige samt hvilke beviser, attester og tilladelser, som borgeren har.

Mit Overblik skal ikke erstatte eksisterende hjemmesider eller selvbetjeningsløsninger, men skal være et servicesupplement, som tilbyder borgeren et samlet og ensartet digitalt overblik på tværs af stat, kommuner og regioner. Samtidig guider Mit Overblik borgeren nemt og sikkert videre til relevante selvbetjeningsløsninger eller myndigheders hjemmesider, hvis borgeren enten ønsker at udføre en relevant handling eller få yderligere information. Mit Overblik skaber ikke ny og mere data, men samler og viser allerede eksisterende data fra det offentlige.

God digital service

I dag er danskernes kontakt med det offentlige i vid udstrækning digital – både når det kommer til digital selvbetjening, informationssøgning og Digital Post. Men som borger kan det være vanskeligt at få et samlet overblik over, hvilke aktuelle aftaler, frister og igangværende sager, man har med det offentlige.

Det er ofte op til borgeren selv at orientere sig flere steder for at danne et overblik over status på igangværende sager hos forskellige myndigheder. Med en højere grad af gennemsigtighed og bedre datavisning på tværs af myndigheder har vi mulighed for at vise borgerens mest relevante data samlet ét sted. Derved gør vi det nemmere for den enkelte borger at få overblik over, hvilke oplysninger det offentlige har om den pågældende.

God offentlig service handler i høj grad om at kende borgernes behov og tilpasse servicen derefter. Derfor skaber vi med Mit Overblik et personaliseret overblik for borgerne, hvor de for eksempel kan se, hvornår de har en aftale med det offentlige, status på sager og overblik over, hvilke ydelser de modtager. Det er det, borgerne efterspørger i vores undersøgelser - og det er god digital service.

Implementeringen sker i etaper

Det lyder enkelt. Det er også meningen, at det skal være enkelt for borgeren. Men for, at Mit Overblik kan blive en realitet, kræver det, at systemerne i 98 kommuner, fem regioner og 20 ministerier med underliggende styrelser kan levere data til overblikket – den infrastruktur tager tid at etablere. Derfor bliver Mit Overblik ikke etableret som en færdig løsning fra dag ét, men udvikles trinvist de kommende år frem mod 2024, hvor der løbende tilkobles mere data fra myndighederne til overblikket, så borgerne kan få en samlet indgang til mødet med det offentlige.

Udvikling og implementering sker i etaper, hvor forskellige typer af data løbende finder vej til Mit Overblik, efterhånden som infrastrukturen og aftalerne med de enkelte myndigheder falder på plads.

Læs mere om tidsplanen for Mit Overblik

Rapporter

Hent rapport

Hent evalueringsrapport af Mit Overblik - etape 1

August 2021, Digitaliseringsstyrelsen

Resumé

Denne rapport indeholder resultatet af den første evaluering af Mit Overblik på borger.dk.

Mit Overblik udvikles løbende frem mod 2024. Udvikling og implementering sker i årlige etaper, hvor forskellige typer af data løbende finder vej til Mit Overblik. Hvert år frem til og med 2024 bliver der – efter afslutningen af en etape – foretaget en evaluering af Mit Overblik. Denne rapport indeholder evalueringen af etape 1. Resultaterne fra denne evaluering vil danne baseline for de fremtidige målinger af borgernes tilfredshed.

Evalueringen skal løbende følge op på, hvorvidt Mit Overblik indfrier de beskrevne målsætninger for projektet og sikrer den rette værdi for borgerne. Evalueringen skal desuden identificere udviklingspotentialer og opmærksomhedspunkter til videre analyse.

Evalueringen af etape 1 af Mit Overblik peger på, at løsningen overordnet er på vej mod at indfri de målsætninger, der er sat for projektet. Evalueringen viser således, at:

  1. Løsningen er med næsten 6 millioner besøg i 2020 velbesøgt
  2. Borgerne oplever, at Mit Overblik giver dem et godt overblik over egne oplysninger og synes, oplysningerne er relevante for dem
  3. Borgerne oplever, at Mit Overblik er overskueligt og brugervenligt
  4. Borgerne oplever Mit Overblik som et godt servicetilbud og kan se værdien i løsningen
  5. Borgerne er trygge ved løsningen
  6. Mit Overblik bidrager til et meget begrænset antal henvendelser til supportfunktioner som fx 1881.

Af opmærksomhedspunkter til videre udvikling og/eller analyse peger rapporten på, at

  • En del borgere finder ikke de oplysninger, de leder efter, dels på grund af en manglende søgefunktion og dels på grund af, at oplysningerne ikke er tilgængelige på Mit Overblik endnu
  • Der kan være behov for tydeligere forventningsafstemning for tydeligt at kommunikere, hvilket indhold borgere kan forvente at finde på siden
  • En del borgere savner en større grad af personalisering, således at det er nemmere for dem at finde undersider, hvor der er information om dem selv
  • En del borgere oplever at mangle specifikke oplysninger, herunder overblik over gæld og aftaler med det offentlige.

Opmærksomhedspunkterne vil blive videre i projektet som input til analyse og potentielt til videreudvikling af løsningen.