Om Mit Overblik

I dag er digitalisering en afgørende forudsætning for borgernes daglige gøremål og kontakt med det offentlige. Derfor udvikler Digitaliseringsstyrelsen Mit Overblik i samarbejde med kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Hvad består Mit Overblik af?

Mit Overblik skal samle og vise de væsentligste data om hver enkelt borger - på tværs af den offentlige sektor.

I praksis kommer Mit Overblik til at indeholde de væsentligste oplysninger, som det offentlige har om den enkelte borger. For eksempel status på igangværende sager med det offentlige, overblik over tildelte ydelser, kommende betalinger og aktuelle aftaler og frister. Det bliver også muligt at tilgå Digital Post. Overblikket er personligt  derfor har ingen andre end den enkelte borger adgang til siden.

Mit Overblik skal ikke erstatte eksisterende hjemmesider eller selvbetjeningsløsninger, men være et supplement, som tilbyder et samlet digitalt overblik. Samtidig guider Mit Overblik borgeren nemt og sikkert videre til relevante selvbetjeningsløsninger eller myndigheders hjemmesider, hvis de vil vide mere.

God digital service

I dag er danskernes kontakt med det offentlige i vid udstrækning digital – både når det kommer til digital selvbetjening, informationssøgning og Digital Post. Men som borger kan det være vanskeligt at få et samlet overblik over, hvilke aktuelle aftaler, frister og igangværende sager, man skal være opmærksom på.

Det er ofte op til borgeren at orientere sig flere steder for at danne et overblik over status på igangværende sager hos forskellige myndigheder. Med en højere grad af gennemsigtighed og bedre datavisning på tværs af myndigheder, har vi mulighed for at vise borgerens mest relevante data ét sted. Derved gør vi det nemmere for den enkelte borger at få overblik over, hvilke oplysninger det offentlige har om ham eller hende.

God offentlig service handler i høj grad om at kende borgernes behov og tilpasse servicen derefter. Derfor skaber vi med Mit Overblik et personaliseret overblik for borgerne, hvor de kan se, hvornår de har en aftale med det offentlige, status på  sager og overblik over, hvilke ydelser de modtager. Det er det, borgerne efterspørger i vores undersøgelser - og det er god digital service.

Implementeringen sker i etaper

Det lyder enkelt. Det er også meningen, at det skal være enkelt for borgeren. Men for at Mit Overblik kan blive en realitet, kræver det, at systemerne i 98 kommuner, 5 regioner og 20 ministerier med underliggende styrelser kan levere data til overblikket – den infrastruktur tager tid at etablere. Derfor bliver Mit Overblik ikke etableret som en færdig løsning fra dag ét, men udvikles løbende de kommende år frem mod 2024.

Udvikling og implementering sker i etaper, hvor forskellige typer af data løbende finder vej til Mit Overblik, efterhånden som infrastrukturen og aftalerne med de enkelte myndigheder falder på plads.

Læs mere om tidsplanen for Mit Overblik

Mit Overblik app

I 2021 bliver det endnu lettere for borgeren at få et overblik, når der udvikles en app for Mit Overblik. Med appen vil borgeren altid have Mit Overblik og Digital Post lige ved hånden.