Om Mit Overblik

I dag er digitalisering en afgørende forudsætning for borgernes daglige gøremål og kontakt med det offentlige. Derfor udvikler Digitaliseringsstyrelsen Mit Overblik i samarbejde med kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Hvad består Mit Overblik af?

Mit Overblik skal samle og vise de væsentligste data om hver enkelt borger - på tværs af den offentlige sektor.

I praksis kommer Mit Overblik til at indeholde de væsentligste oplysninger, som det offentlige har om den enkelte borger. For eksempel status på igangværende sager med det offentlige, overblik over tildelte ydelser, kommende betalinger og aktuelle aftaler og frister. Det bliver også muligt at tilgå Digital Post. Overblikket er personligt  derfor har ingen andre end den enkelte borger adgang til siden.

Mit Overblik skal ikke erstatte eksisterende hjemmesider eller selvbetjeningsløsninger, men være et supplement, som tilbyder et samlet digitalt overblik. Samtidig guider Mit Overblik borgeren nemt og sikkert videre til relevante selvbetjeningsløsninger eller myndigheders hjemmesider, hvis de vil vide mere.

God digital service

I dag er danskernes kontakt med det offentlige i vid udstrækning digital – både når det kommer til digital selvbetjening, informationssøgning og Digital Post. Men som borger kan det være vanskeligt at få et samlet overblik over, hvilke aktuelle aftaler, frister og igangværende sager, man skal være opmærksom på.

Det er ofte op til borgeren at orientere sig flere steder for at danne et overblik over status på igangværende sager hos forskellige myndigheder. Med en højere grad af gennemsigtighed og bedre datavisning på tværs af myndigheder, har vi mulighed for at vise borgerens mest relevante data ét sted. Derved gør vi det nemmere for den enkelte borger at få overblik over, hvilke oplysninger det offentlige har om ham eller hende.

God offentlig service handler i høj grad om at kende borgernes behov og tilpasse servicen derefter. Derfor skaber vi med Mit Overblik et personaliseret overblik for borgerne, hvor de kan se, hvornår de har en aftale med det offentlige, status på  sager og overblik over, hvilke ydelser de modtager. Det er det, borgerne efterspørger i vores undersøgelser - og det er god digital service.

Implementeringen sker i etaper

Det lyder enkelt. Det er også meningen, at det skal være enkelt for borgeren. Men for at Mit Overblik kan blive en realitet, kræver det, at systemerne i 98 kommuner, 5 regioner og 20 ministerier med underliggende styrelser kan levere data til overblikket – den infrastruktur tager tid at etablere. Derfor bliver Mit Overblik ikke etableret som en færdig løsning fra dag ét, men udvikles løbende de kommende år frem mod 2024.

Udvikling og implementering sker i etaper, hvor forskellige typer af data løbende finder vej til Mit Overblik, efterhånden som infrastrukturen og aftalerne med de enkelte myndigheder falder på plads.

Læs mere om tidsplanen for Mit Overblik

Mit Overblik app

I 2021 bliver det endnu lettere for borgeren at få et overblik, når der udvikles en app for Mit Overblik. Med appen vil borgeren altid have Mit Overblik og Digital Post lige ved hånden.

Rapporter

Hent rapport

Hent evalueringsrapport af Mit Overblik - etape 1

August 2021, Digitaliseringsstyrelsen

Resumé

Denne rapport indeholder resultatet af den første evaluering af Mit Overblik på borger.dk.

Mit Overblik udvikles løbende frem mod 2024. Udvikling og implementering sker i årlige etaper, hvor forskellige typer af data løbende finder vej til Mit Overblik. Hvert år frem til og med 2024 bliver der – efter afslutningen af en etape – foretaget en evaluering af Mit Overblik. Denne rapport indeholder evalueringen af etape 1. Resultaterne fra denne evaluering vil danne baseline for de fremtidige målinger af borgernes tilfredshed.

Evalueringen skal løbende følge op på, hvorvidt Mit Overblik indfrier de beskrevne målsætninger for projektet og sikrer den rette værdi for borgerne. Evalueringen skal desuden identificere udviklingspotentialer og opmærksomhedspunkter til videre analyse.

Evalueringen af etape 1 af Mit Overblik peger på, at løsningen overordnet er på vej mod at indfri de målsætninger, der er sat for projektet. Evalueringen viser således, at:

  1. Løsningen er med næsten 6 millioner besøg i 2020 velbesøgt
  2. Borgerne oplever, at Mit Overblik giver dem et godt overblik over egne oplysninger og synes, oplysningerne er relevante for dem
  3. Borgerne oplever, at Mit Overblik er overskueligt og brugervenligt
  4. Borgerne oplever Mit Overblik som et godt servicetilbud og kan se værdien i løsningen
  5. Borgerne er trygge ved løsningen
  6. Mit Overblik bidrager til et meget begrænset antal henvendelser til supportfunktioner som fx 1881.

Af opmærksomhedspunkter til videre udvikling og/eller analyse peger rapporten på, at

  • En del borgere finder ikke de oplysninger, de leder efter, dels på grund af en manglende søgefunktion og dels på grund af, at oplysningerne ikke er tilgængelige på Mit Overblik endnu
  • Der kan være behov for tydeligere forventningsafstemning for tydeligt at kommunikere, hvilket indhold borgere kan forvente at finde på siden
  • En del borgere savner en større grad af personalisering, således at det er nemmere for dem at finde undersider, hvor der er information om dem selv
  • En del borgere oplever at mangle specifikke oplysninger, herunder overblik over gæld og aftaler med det offentlige.

Opmærksomhedspunkterne vil blive videre i projektet som input til analyse og potentielt til videreudvikling af løsningen.