Tidsplan for Mit Overblik

Mit Overblik bliver gennemført trinvist frem mod 2024 som en etapeplan, hvor flere områder kobles på med tiden og sætter rammerne for de kommende års målrettede indsats for øget transparens og overblik i den digitale service.

Det er ambitionen, at borgere løbende frem mod 2024 skal have et mere logisk og overskueligt overblik på de områder, som har størst relevans for borgeren.

Alle relevante myndigheder skal bidrage - og data bliver besluttet løbende

Alle statslige, regionale og kommunale myndigheder skal, så vidt muligt, bidrage til Mit Overblik. De konkrete forretningsobjekter og data, der skal på Mit Overblik, er ikke besluttet på forhånd. Derfor kører der forud for hver etape en række workshops mellem Digitaliseringsstyrelsen og den enkelte myndighed, hvor vi kommer tættere på en løsning, der både skaber værdi for borgerne og myndigheden.

Kvalificeringen tager udgangspunkt i borgerens behov. Vi inddrager også hensyn til fx områdernes volumen, datamodenhed og tekniske snitflader samt muligheder for at tænke nyudvikling ind i allerede planlagt systemvedligeholdelse og -udskiftning.

Implementeringen sker i etaper

Det lyder enkelt. Det er også meningen, at det skal være enkelt for borgeren. Men for at Mit Overblik kan blive en realitet, kræver det, at systemerne i 98 kommuner, 5 regioner og 20 ministerier med underliggende styrelser kan levere data til overblikket – den infrastruktur tager tid at etablere. Derfor bliver Mit Overblik ikke etableret som en færdig løsning fra dag ét, men udvikles løbende de kommende år frem mod 2024.

Udvikling og implementering sker i etaper, hvor forskellige typer af data løbende finder vej til Mit Overblik, efterhånden som infrastrukturen og aftalerne med de enkelte myndigheder falder på plads.

Figuren viser de fire etaper frem mod 2023. Første etape i 2020 har områderne person- og kontaktoplysninger, beskæftigelse og økonomiske ydelser. Etapen for 2021 har områderne sundhed, uddannelse, bolig og energi, ophold i Danmark, økonomi og skat. Etapen for 2022 har områderne familieforhold samt kultur og kirke og sidst har etapen for 2024 områderne byggeri, transport samt fiskeri, jagt og natur. Kommunale og regionale områder aftales løbende i ØA.

Se etapeplanen i større format