Tidsplan for Mit Overblik

Mit Overblik bliver udviklet løbende frem mod 2024 som en etapeplan, hvor flere områder kobles på med tiden og sætter rammerne for de kommende års målrettede indsats for øget transparens og overblik i den digitale service.

Det er ambitionen, at borgere løbende frem mod 2024 skal have et mere logisk og overskueligt overblik på de områder, som har størst relevans for borgeren.

Alle relevante myndigheder skal bidrage - og data bliver besluttet løbende

Alle statslige, regionale og kommunale myndigheder skal, så vidt muligt, bidrage til Mit Overblik.

De konkrete dataområder, der skal udstilles på Mit Overblik, er ikke besluttet på forhånd. Derfor kører der forud for hver etape en række workshops mellem Digitaliseringsstyrelsen og den enkelte myndighed, som skal tilvejebringe data. Her afdækkes det i samarbejde med myndigheden, hvilke data, der vil skabe værdi for både borger og myndighed at udstille på Mit Overblik,

Kvalificeringen af dataområderne tager udgangspunkt i borgerens behov, og udstillingen af hvert enkelt dataområde bliver brugertestet inden udstillingen på Mit Overblik. I kvalificeringen tages hensyn til for eksempel områdernes volumen, datamodenhed og tekniske snitflader samt muligheder for at tænke nyudvikling ind i allerede planlagt systemvedligeholdelse og -udskiftning.

Implementeringen sker i etaper

Det lyder enkelt. Det er også meningen, at det skal være enkelt for borgeren. Men for at Mit Overblik kan blive en realitet, kræver det, at systemerne i 98 kommuner, 5 regioner og 20 ministerier med underliggende styrelser kan levere data til overblikket – den infrastruktur tager tid at etablere. Derfor bliver Mit Overblik ikke etableret som en færdig løsning fra dag ét, men udvikles løbende de kommende år frem mod 2024.

Udvikling og implementering sker i etaper, hvor forskellige typer af data løbende finder vej til Mit Overblik, efterhånden som infrastrukturen og aftalerne med de enkelte myndigheder falder på plads.

 Billedet viser etapeplanen for Mit Overblik fra 2020 til 2023

Se etapeplan i større format