Informations- og kommunikationsteknologi med tovejs-kommunikation

Tilgængelighedskrav i relation til webtilgængelighedsloven for kapitel 6 i EN 301 549 version 3.2.1

De relevante krav i relation til webtilgængelighedsloven findes i bilag A i EN 301 549 version 3.2.1. Bilag A består af to tabeller, som oplister klausuler, der er relevante for henholdsvis websteder (tabel A.1) og mobilapplikationer (tabel A.2).

Hver klausul indeholder et direkte udtræk fra EN 301 549 version 3.2.1 og et link dertil. Digitaliseringsstyrelsen indsætter løbende beskrivelser af hensigten bag hver enkelt klausul.