Opdatering af den danske WCAG oversættelse

Her kan du læse de ændringsforslag, som har ført til opdatering af den danske oversættelse af WCAG 2.1.

20. juni 2022

  • Engelsk navn for Digitaliseringsstyrelsen ændret fra "Danish Agency for Digitisation" til "Agency for Digital Government".
  • Opdatering af link til indmelding af rettelser til den danske oversættelse af WCAG 2.1: https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/forstaa-den-tekniske-standard/.
  • Fejlrettelse af definitionen for et websted fra "En indlejret ressource [...]" til "En ikke-indlejret ressource [...]".
  • Omdøbning af succeskriteriet 2.2.1 fra "Justerbar tastehastighed" til "Justerbar Tidsbegrænsning (Timing)".