Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, man skal følge, når man udvikler websteder, mobilapplikationer og andre tekniske løsninger, så de kan bruges af alle, herunder brugere med handicap.

Der er fire overordnede principper i loven om webtilgængelighed:

  1. Opfattelig
  2. Anvendelig
  3. Forståelig
  4. Robust

De kommer fra standarden WCAG 2.1, og de dækker blandt andet over:

  • at billeder gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer ved at tekstliggøre billederne
  • at webstedet er anvendeligt for brugere, der bruger tastatur og ikke mus
  • at en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde fejlforslag og instruktioner ved indtastning af fejl
  • at webstedet er robust ved at benytte kodning korrekt, så brugerens værktøjer kan fortolke dem ensartet

Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap.