Hvordan fører vi tilsyn med lov om webtilgængelighed?

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Her kan du læse mere om den konkrete tilsynsproces.

Digitaliseringsstyrelsen er pålagt at gennemføre en række dybdegående og forenklede monitoreringer og afrapportere resultaterne til EU-Kommissionen. Inden udgangen af 2021 bliver der udført:

  • 192 forenklede monitoreringer
  • 20 dybdegående monitoreringer
  • 4 monitoreringer af mobilapplikationer

Samme antal monitoreringer bliver udført i 2022, dog med undtagelse af mobilapplikationer, hvor der bliver udført 12 monitoreringer i 2022.

Fra og med 2023 og fremadrettet bliver der årligt udført:

  • 250 forenklede monitoreringer
  • 23 dybdegående monitoreringer
  • 12 monitoreringer af mobilapplikationer

Digitaliseringsstyrelsen indgik i august 2020 kontrakt med et leverandørkonsortium bestående af virksomhederne Special Minds ApS og Inklusio m.fl., som skal bistå den praktiske udførelse af monitoreringsopgaven. Aftalen med leverandøren løber to år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Læs mere om monitoreringsindsatsen

Læs mere om resultater og sanktioner