Monitorering

Digitaliseringsstyrelsen er pålagt at gennemføre en række dybdegående og forenklede monitoreringer af websteder, og afrapportere resultaterne heraf til EU-Kommissionen.

Stikprøveudtag

De websteder, der monitoreres, skal dels udvælges repræsentativt og dels risikobaseret. Repræsentativitet sikres ved spredning på tværs af forvaltningsniveau (stat, kommune, region) og på forskellige serviceområder/tjenester (fx sundhed og transport) samt geografisk spredning.

For at sikre en risikobaseret udvælgelse indhenter Digitaliseringsstyrelsen feedback på udvælgelse og stikprøvesammensætning hos relevante interesseorganisationer. Digitaliseringsstyrelsen inddrager også konkrete tilsynshenvendelser, hvor borgere/brugere har anmeldt utilgængeligt indhold til Digitaliseringsstyrelsen. Læs mere om henvendelser på siden

Oplever du utilgængeligt indhold?

Forenklede monitoreringer

En forenklet monitorering er en overordnet automatisk gennemgang af webstedet. Monitoreringsleverandøren anvender værktøjet QualWeb, som er offentligt tilgængeligt. Værktøjet tester webstederne på baggrund af de Accessibility Conformance Testing rules (ACT), som er udviklet af W3C. Anvendelsen af værktøjet evalueres i 2021.

Læs mere om værktøjet QualWeb

Læs mere om Accessibility Conformance Testing (ACT)

Dybdegående monitoreringer

En dybdegående monitorering er en manuel gennemgang af webstedets indhold, herunder selvbetjeningsløsninger. Websteder udvælges til dybdegående monitoreringer på baggrund af resultaterne af den forenklede monitorering.

Såfremt en myndigheds websted udvælges til dybdegående monitorering, skal Digitaliseringsstyrelsens monitoreringsleverandør have adgang til webstedets selvbetjeningsløsninger. De vil henvende sig for adgang.

Varsling

De myndigheder, som udvælges til forenklede monitoreringer, modtager ikke varsel herom. Det skyldes, at monitoreringen udelukkende gennemgår offentligt tilgængeligt indhold.

Forud for den dybdegående monitorering modtager myndigheden 10 arbejdsdages varsel, inden den påbegyndes. Digitaliseringsstyrelsen anmoder i denne forbindelse også om adgang til eventuelle selvbetjeningsløsninger.