Lov om webtilgængelighed

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr 692 af 08/06/2018)

Loven skal sikre, at flest mulige borgere kan bruge offentlige myndigheders websteder og apps. Det gælder ikke mindst borgere med handicap.

Baggrunden for loven er det såkaldte webdirektiv, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 – om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

EU-Direktivet om webtilgængelighed

Dansk lov

Den danske 'Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer' blev offentliggjort 9. juni 2018.

Lov om webtilgængelighed på retsinformation.dk

Lov om webtilgængelighed, som den blev fremsat inklusiv bemærkninger 

Hvilke standarder gælder?

Den harmoniserede standard EN 301 549, som ligger til grund for loven om webtilgængelighed, er 21. december 2018 blevet offentliggjort i en ny version V.2.1.2.

Det betyder, at det nu formelt er den nyeste version af WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – version 2.1 fra sommeren 2018 – der er en del af den harmoniserede EN standard.” 

Det er Innovationsministeren, der fastsætter, hvilke standarder der rent juridisk gælder for loven om webtilgængelighed.

Vi forventer, at ministeren udsteder en bekendtgørelse, der henviser til gældende standard, i god tid før 23. september 2019, hvor loven finder anvendelse på de første websteder.