Lov om webtilgængelighed

Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr. 692 af 8. juni 2018) gælder som udgangspunkt for alle offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

Den danske 'Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer' blev offentliggjort 9. juni 2018.

Lov om webtilgængelighed på retsinformation.dk

Lov om webtilgængelighed, som den blev fremsat inklusiv bemærkninger 

Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap.

Baggrunden for loven er EU-Direktivet om webtilgængelighed

Hvilke krav og standarder gælder?

Det er kapitlerne 9, 10 og 11 i den harmoniserede standard EN 301 549, som definerer lovens krav til webtilgængelighed. Kapitlerne henviser direkte til standarden WCAG 2.1, som skal overholdes på niveauerne A og AA.

WCAG 2.1 er udarbejdet af den internationale organisation W3C. Den findes endnu ikke i en officiel dansk oversættelse.

Gå til WCAG 2.1 i den engelske udgave på W3Cs websted

Standarden for loven om webtilgængelighed er fastsat med en bekendtgørelse om standard.

Det var den daværende Innovationsminister, der fastsatte, hvilke standarder der rent juridisk skulle gælde for loven om webtilgængelighed. Det gjorde ministeren med virkning fra 1. marts 2019.

Der er desuden fastsat nogle regler for den lovpligtige tilgængelighedserklæring. Reglerne er fastsat med en bekendtgørelse om tilgængelighedserklæringen.

Læs mere om den lovpligtige tilgængelighedserklæring

Gå til bekendtgørelse om tilgængelighedserklæringen på retsinformation.dk