Lov om webtilgængelighed

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr 692 af 08/06/2018)

Loven skal sikre, at flest mulige borgere kan bruge offentlige myndigheders websteder og apps. Det gælder ikke mindst borgere med handicap.

Baggrunden for loven er det såkaldte webdirektiv, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 – om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Lov om webtilgængelighed på retsinformation.dk

Vil du gerne vil læse loven, som den blev fremsat inklusiv bemærkninger?

Lov om webtilgængelighed, som den blev fremsat inklusiv bemærkninger 

Hvilke standarder gælder?

I forhold til webtilgængelighed, så henviser den fællesoffentlige aftale om åbne standarder (fra 2008), til standarden WCAG 2.0 - niveau A og AA.

Vi gør opmærksom på, at en nyere opdateret og revideret version - WCAG 2.1 - er offentliggjort i sommeren 2018.

Vi forventer, at det er denne opdaterede standard, der bliver indarbejdet i den europæiske standard (EN 301 549), som ligger til grund for EU-direktivet om webtilgængelighed (og dermed den danske lov). Vi anbefaler derfor allerede nu, at man følger WCAG 2.1 standarden ved udvikling og indkøb af nye webløsninger.

Det er Innovationsministeren, der fastsætter, hvilke standarder der rent juridisk gælder for loven om webtilgængelighed.

Vi forventer, at ministeren udsteder en bekendtgørelse, der henviser til gældende standard, i god tid før 23. september 2019, hvor loven finder anvendelse på de første websteder.