Lov om webtilgængelighed

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr 692 af 08/06/2018)

Loven gælder som udgangspunkt for alle offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer. Den skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og apps. Det gælder ikke mindst brugere med handicap.

Baggrunden for loven er det såkaldte webdirektiv, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 – om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

EU-Direktivet om webtilgængelighed

Dansk lov

Den danske 'Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer' blev offentliggjort 9. juni 2018.

Lov om webtilgængelighed på retsinformation.dk

Lov om webtilgængelighed, som den blev fremsat inklusiv bemærkninger 

Hvilke standarder gælder?

Det er kapitlerne 9, 10 og 11 i den harmoniserede standard EN 301 549, som definerer de krav til webtilgængelighed, som skal overholdes med loven om webtilgængelighed.

Det er Innovationsministeren, der fastsætter, hvilke standarder der rent juridisk gælder for loven om webtilgængelighed.

Det har ministeren gjort med virkning fra 1. marts 2019 via bekendtgørelse om fastsættelse af standard for tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Kapitlerne 9, 10 0g 11 i EN 301 549 henviser direkte til standarden WCAG 2.1, som skal overholdes på niveauerne A og AA.

WCAG 2.1 er udarbejdet af den internationale organisation W3C. Den findes endnu ikke i en officiel dansk oversættelse.

Gå til WCAG 2.1 i den engelske udgave på W3Cs websted.