Lov om webtilgængelighed

Lov om tilgængelighed af offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer gælder som udgangspunkt for alle offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

Den danske 'Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer' blev offentliggjort 8. juni 2018 med lov nr. 692.

Gå til Lov om webtilgængelighed

Gå til Lov om webtilgængelighed, som den blev fremsat inklusiv bemærkninger

Lov om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan anvende offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap.

Baggrunden for loven er EU-Direktivet om webtilgængelighed.

Gå til EU-Direktivet om webtilgængelighed 

Mere om lov om webtilgængelighed 

Læs om, hvad der er omfattet af loven på vores side med spørgsmål og svar

Hvad sker hvornår?

Lov om webtilgængelighed bliver implementeret i faser.

  • Nye websteder (offentliggjort efter den 23. september 2018) skal overholde lovens krav fra den 23. september 2019.
  • Ældre websteder (offentliggjort før den 23. september 2018) skal overholde lovens krav fra den 23. september 2020.
  • Mobilapplikationer (apps) skal overholde lovens krav fra den 23. juni 2021.
  • Intranet og ekstranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, indtil sådanne websteder undergår en væsentlig revision. 

Nye websteder er defineret som helt nyoprettede websteder. Det vil sige websteder, der er nydesignede, og som ikke eksisterede tidligere.

Allerede eksisterende websteder, der bliver nyudviklet eller undergår markante ændringer for hele webstedets design, interaktion, funktionalitet eller formål, bliver også anset for at være nye websteder.

Hvis et eksisterende websted får en enkeltstående ny funktionalitet - for eksempel en ny søgefunktion eller en ny mulighed for at tilvælge kontrast - bliver det derimod ikke anset for at være et nyt websted

Hvem vedrører loven?

Lov om webtilgængelighed gælder alle offentlige myndigheder og offentligretlige organer.

Den enkelte offentlige myndighed eller offentligretlige organ har ansvaret for, at egne websteder og mobilapplikationer overholder kravene i loven. Dette gælder også deres subsites, emnehjemmesider og lignende.

Et offentligretligt organ er et organ, der er oprettet specielt for at imødekomme almenhedens behov, og som ikke har industriel eller kommerciel karakter. Organet skal være en juridisk person, og driften af organet skal kontrolleres på én af tre måder:

  • Hovedparten af driften finansieres af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer. 
  • Driften er underlagt kontrol fra staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer.
  • Mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet bliver udpeget af staten, lokale myndigheder eller offentligretlige organer.

Public service-medietjenesteudbydere og NGO'er samt visse private skoler og privatinstitutioner er undtaget fra loven. Læs mere om hvilke institutioner og organer, der er undtaget, i lovens § 1 stk. 2-4.

Læs mere om hvilke institutioner og organer, der er undtaget, i lovens § 1 stk. 2-4 på retsinformation.dk.