Lov om webtilgængelighed

Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (lov nr. 692 af 8. juni 2018) gælder som udgangspunkt for alle offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

Den danske 'Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer' blev offentliggjort 9. juni 2018.

Gå til Lov om webtilgængelighed på retsinformation.dk

Gå til Lov om webtilgængelighed på retsinformation.dk, som den blev fremsat inklusiv bemærkninger 

Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap.

Baggrunden for loven er EU-Direktivet om webtilgængelighed.

Find EU-Direktivet om webtilgængelighed på www.eur-lex.europa.eu

Hvilke krav og standarder gælder?

Det er kapitlerne 9, 10 og 11 i den harmoniserede standard EN 301 549, som definerer lovens krav til webtilgængelighed. 

Gå til den harmoniserede standard EN 301 549 på www.etsi.org

Kapitlerne henviser direkte til standarden WCAG 2.1, som består af tre tilgængelighedsniveauer: A, AA og AAA. Danske hjemmesider skal overholde standarden på niveauerne A og AA.

Læs mere om WCAG 2.1 standarden

Der er desuden fastsat nogle regler for den lovpligtige tilgængelighedserklæring. Reglerne er fastsat med en bekendtgørelse om tilgængelighedserklæringen.

Læs mere om den lovpligtige tilgængelighedserklæring

Gå til bekendtgørelse om tilgængelighedserklæringen på retsinformation.dk