Hvad omfatter loven?

Loven om webtilgængelighed gælder alle websteder og mobilapplikationer hos alle de offentlige og offentligretlige organer, der er omfattet af loven.

Læs mere under 'Hvem vedrører loven?'

Intranet og ekstranet

Både intra- og ekstranet skal betragtes som websteder og er derfor omfattet af loven og dens krav. Intra- og ekstranet er dog ikke omfattet fra det samme tidspunkt, som eksterne websteder (§ 1, stk. 4).

Intra- og ekstranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, er først omfattet af lovens krav fra det tidspunkt, hvor disse bliver revideret væsentligt (efter 23. september 2019). En væsentlig revidering kan for eksempel være et nyt design eller overgangen til et nyt CMS-system.