Hvad omfatter loven?

Hvilke websteder og apps og hvilket indhold er omfattet af loven om webtilgængelighed?

Loven om webtilgængelighed gælder alle websteder og apps hos alle de offentlige organer, der er omfattet af loven.

Læs mere under 'Hvem vedrører loven?'

Hvis der ligger indhold fra tredjepart på din myndigheds websted, som ikke er finansieret, udviklet eller under kontrol af ”dig selv”, har myndigheden ikke ansvar for tilgængeligheden.

Hvad er undtaget kravene?

Der findes indholdstyper, der er undtaget kravene om webtilgængelighed. 

Se undtagelserne for indhold i §1, stk. 5 i loven

Undtagelserne skyldes typisk, at det er svært at gøre indholdet tilgængeligt med den nuværende teknologi. Det kan også skyldes, at indholdet er uden for myndighedens kontrol.

Undtagelserne er:

  • Dokumenter (typisk i PDF- eller Word format) som er offentliggjort før 23. september 2018 og som ikke er nødvendige for aktive administrative processer (læs mere under punktet PDF-filer og andre dokumenter)
  • Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020
  • Live video og audio. Hvis medierne bliver bevaret på webstedet efter live-fremstillingen, skal de efterfølgende gøres tilgængelige
  • Kort og korttjenester. Er kortet til navigationsbrug, skal væsentlige oplysninger gives på en tilgængelig måde, for eksempel myndighedens adresse.
  • Tredjepartsindhold, der ikke er finansieret, udviklet eller på anden måde er under kontrol af myndigheden
  • Reproduktioner af genstande fra kulturhistoriske samlinger
  • Indhold på intra- og ekstranet, som er offentliggjort før 23. september 2019, indtil disse revideres væsentligt
  • Indhold på websteder og i mobilapplikationer, der fungerer som arkiver, som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019.

Er intranet omfattet af loven?

Både intra- og ekstranet skal betragtes som websteder og er derfor omfattet af loven og dens krav. Intra- og ekstranet er dog ikke omfattet fra det samme tidspunkt, som eksterne websteder (§ 1, stk. 4).

Intra- og ekstranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, er først omfattet af lovens krav fra det tidspunkt, hvor disse bliver revideret væsentligt (efter 23. september 2019). En væsentlig revidering kan for eksempel være et nyt design eller overgangen til et nyt CMS-system.