Hvad omfatter loven?

Loven om webtilgængelighed gælder alle websteder og mobilapplikationer hos alle de offentlige og offentligretlige organer, der er omfattet af loven.

Bliv klogere på hvem loven vedrører

Intranet og ekstranet

Både intra- og ekstranet skal betragtes som websteder og er derfor omfattet af loven og dens krav. Intra- og ekstranet er dog ikke omfattet fra det samme tidspunkt, som eksterne websteder (§ 1, stk. 4).

Intra- og ekstranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, er først omfattet af lovens krav fra det tidspunkt, hvor disse bliver revideret væsentligt (efter 23. september 2019). En væsentlig revidering kan for eksempel være et nyt design eller overgangen til et nyt CMS-system.

Undtaget indhold

Der findes indholdstyper, der er undtaget kravene om webtilgængelighed.

Undtagelserne skyldes typisk, at det er svært at gøre indholdet tilgængeligt med den nuværende teknologi. Det kan også skyldes, at indholdet er uden for myndighedens kontrol.

Læs mere om de forskellige typer undtaget indhold her under 'Undtaget indhold'