Hvem vedrører loven?

Loven om webtilgængelighed gælder alle offentlige myndigheder, herunder offentligretlige organer.

Den enkelte offentlige myndighed har ansvaret for, at egne websteder og apps overholder kravene i loven. 

Hvad er et offentligretligt organ?

Et offentligretligt organ er et organ, der er oprettet specielt for at imødekomme almenhedens behov, der ikke har industriel eller kommerciel karakter. Organet skal være en juridisk person, og driften af organet skal kontrolleres på én af tre måder:

  • Hovedparten af driften finansieres af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer
  • Driften er underlagt kontrol fra staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer
  • Mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet udpeges af staten, lokale myndigheder eller offentligretlige organer.

Hvem er undtaget fra loven?

Public service-medietjenesteudbydere og NGO’er samt visse private skoler og privatinstitutioner er undtaget fra loven. Læs mere om hvilke institutioner og organer, der er undtaget, i lovens § 1 stk. 2-4.