Interne sags- og fagsystemer

Som udgangspunkt er interne sags- eller fagsystemer ikke omfattet af loven.

Hvis dele af et internt sags- eller fagsystem imidlertid integrerer med et websted eller en mobilapplikation, som er omfattet af lovgivningen, så vil disse dele være at betragte som tredjepartsindhold. Og hvis tredjepartsindhold er finansieret, udviklet eller under kontrol af det pågældende offentlige organ, så er det omfattet af kravene i lov om webtilgængelighed.

Et eksempel på dette kunne være, at der i en myndighed er truffet beslutning om, at medarbejderne skal rapportere kørsel, sygdom, timeregistrering eller lignende via intranettet. Her vil de funktioner, det vil sige de dele af sags- eller fagsystemet, som udstilles via intranet og som brugeren skal benytte for at kunne udføre den digitale selvbetjening, skulle leve op til lovens krav om webtilgængeligheden.