Tilgængelighedserklæringen

Alle offentlige myndigheder skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring på deres websted(er).

Ifølge loven om webtilgængelighed skal du som offentligt eller offentligretligt organ udfylde og offentliggøre en tilgængelighedserklæring på dit websted. Det skal du gøre fra det tidspunkt, hvor dit websted er omfattet af loven.

Erklæringen skal indeholde en række obligatoriske oplysninger, og den skal offentliggøres i et tilgængeligt format. Det er myndighedens eget ansvar, at den offentliggjorte tilgængelighedserklæring løbende holdes opdateret.

Når erklæringen er udfyldt og offentliggjort, skal Digitaliseringsstyrelsen føre tilsyn med, at erklæringen er detaljeret, udtømmende, klar og ajourført. Offentlige organer og Digitaliseringsstyrelsen har altså en fælles interesse i den pålagte forpligtelse omkring tilgængelighedserklæringen.

Vi laver et fælles værktøj

Digitaliseringsstyrelsen tager ansvar for at udvikle et fælles værktøj, og vi forventer, at det er et værktøj, du som offentlig myndighed bliver forpligtet til at bruge. Bag NemID login afgives de påkrævede oplysninger. Værktøjet genererer herefter en erklæring i et tilgængeligt format, som du så skal offentliggøre på dit websted.

Vi forventer desuden, at det bliver et krav, at hvert websted skal have sin egen tilgængelighedserklæring. Du må derfor ikke linke fra dit websted til ét centralt sted, som indeholder tilgængelighedserklæringer og feedbackmekanismer fra flere forskellige websites.

Vi sætter gang i udviklingen af værktøjet hurtigst muligt, og

Vi informerer løbende om udviklingen via nyhedsbrevet Nyt om webtilgængelighed.

Må jeg linke til en fælles tilgængelighedserklæring?

Hvert websted skal have sin egen tilgængelighedserklæring. Du må altså ikke indsætte et link på dit websted, der henviser til en fælles tilgængelighedserklæring og feedbackmekanisme, der er placeret på ét centralt sted.

Digitaliseringsstyrelsen planlægger at udvikle et fælles værktøj, hvor du bag log-in afgiver de oplysninger, som skal fremgå af webstedets tilgængelighedserklæring.

Værktøjet genererer tilgængelighedserklæringen i et tilgængeligt format, som du efterfølgende skal offentliggøre på dit websted.