Tilgængelighedserklæringen

Alle offentlige organer skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring på deres websted(er).

Loven om webtilgængelighed kræver, at du skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring på dit websted (jf § 4).

Bliv klogere på hvad du skal gøre fra det tidspunkt, hvor dit websted er omfattet af loven

Gå til loven om webtilgængelighed på retsinformation.dk

Baggrunden for loven er EU's direktiv om webtilgængelighed

Find EU-Direktivet om webtilgængelighed på www.eur-lex.europa.eu

Derudover er der fastsat regler for tilgængelighedserklæringen med en bekendtgørelse.

Find og læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk 

De vigtigste regler

Som offentligt organ, der er omfattet af loven om webtilgængelighed, skal du:

  • anvende den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, når du laver din tilgængelighedserklæring
  • offentliggøre én tilgængelighedserklæring per websted
  • offentliggøre erklæringen på en standardiseret URL (was.digst.dk/navnetpåditwebstedsdomæne-dk), som Digitaliseringsstyrelsen anviser i forbindelse med oprettelse af erklæringen
  • oprette en nemURL (www.navnetpåditwebstedsdomæne.dk/was), som linker til erklæringen på den standardiserede URL
  • hvis det er praktisk muligt, linke til den standardiserede URL fra sidefoden (footeren) på dit websted med linkteksten "Tilgængelighedserklæring"
  • ajourføre din tilgængelighedserklæring, når der sker ændringer, som har betydning for de oplysninger, som fremgår af erklæringen, eller når erklæringen ikke er ajourført inden for det seneste år.

Gå til WAS-Tool login siden

Læs mere om den digitale løsning, WAS-Tool

Når erklæringen er udfyldt og offentliggjort, skal Digitaliseringsstyrelsen føre tilsyn med, at erklæringen er detaljeret, udtømmende, klar og ajourført. Offentlige organer og Digitaliseringsstyrelsen har altså en fælles interesse i den pålagte forpligtelse omkring tilgængelighedserklæringen.

Læs de oftest stillede spørgsmål om tilgængelighedserklæringen på denne side under 'Tilgængelighedserklæringen'