Undtaget indhold

Der findes indholdstyper, der er undtaget kravene om webtilgængelighed.

Undtagelserne skyldes typisk, at det er svært at gøre indholdet tilgængeligt med den nuværende teknologi. Det kan også skyldes, at indholdet er uden for myndighedens kontrol.

Se undtagelserne for indhold i §1, stk. 5, som de er formuleret i loven