WAS-Tool

Offentlige organer skal bruge den digitale løsning WAS-Tool til at lave de lovpligtige tilgængelighedserklæringer for websteder og mobilapplikationer.

Log ind i WAS-Tool

Læs mere om tilgængelighedserklæringen

Vigtigt at vide

Som offentligt organ, der er omfattet af loven om webtilgængelighed, skal du:

  • anvende den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, når du laver din tilgængelighedserklæring
  • offentliggøre én tilgængelighedserklæring per websted
  • offentliggøre erklæringen på en standardiseret URL, som Digitaliseringsstyrelsen anviser 
  • hvis det er praktisk muligt, linke til den standardiserede URL fra sidefoden (footeren) på dit websted
  • ajourføre din tilgængelighedserklæring. Det skal du, når der sker ændringer, som har betydning for de oplysninger, som fremgår af erklæringen, eller når erklæringen ikke er ajourført inden for det seneste år.

Læs mere om reglerne

Læs bekendtgørelsen om tilgængelighedserklæringen på retsinformation.dk

Læs EU's gennemførelsesafgørelse vedrørende standardtilgængelighedserklæringen på eur-lex.europa.eu