Netværk om webtilgængelighed

Vær med i vores netværk om webtilgængelighed. Det er for offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører.

Det er gratis at være med i Netværk om webtilgængelighed. 

Formålet med netværksarbejdet er blandt andet gennem videns- og erfaringsudveksling at øge bevidstheden om og fordelene ved webtilgængelighed og at understøtte myndigheders arbejde med webtilgængelighed.

Tilmeld dig Netværk om webtilgængelighed

Tilmeld dig netværksmøde