Netværk om webtilgængelighed

Vær med i vores netværk om webtilgængelighed. Det er for offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører.

Det er gratis at være med i Netværk om webtilgængelighed. 

Formålet med netværksarbejdet er blandt andet gennem videns- og erfaringsudveksling at øge bevidstheden om og fordelene ved webtilgængelighed og at understøtte myndigheders arbejde med webtilgængelighed.

Tilmeld dig "Netværk om webtilgængelighed"

Tilmeld dig "Netværksmødet om webtilgængelighed" d. 9. december 2021 kl. 9.30 - 11.00