Netværk om webtilgængelighed

Vær med i vores netværk om webtilgængelighed. Det er for offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører.

Det er gratis at være med i Netværk om webtilgængelighed. De næste møder i netværket er ikke fastlagt endnu.

Formålet med netværksarbejdet er blandt andet gennem videns- og erfaringsudveksling at øge bevidstheden om og fordelene ved webtilgængelighed og at understøtte myndigheders arbejde med webtilgængelighed.

Vil du vide mere?

Tilmeld dig den åbne, digitale gruppe om webtilgængelighed på digitalisér.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Nyt om webtilgængelighed'