Netværk om webtilgængelighed

Vær med i vores netværk om webtilgængelighed. Det er for offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører.

Vi mødes øst og vest for Storebælt fire gange om året. Det er gratis at være med.

Kommende møder i netværket

De næste møder i netværket er ikke fastlagt endnu, men vi forventer, at vi kan melde en dato ud i nærmeste fremtid.

Formål med netværket

Formålet med netværksarbejdet er blandt andet gennem videns- og erfaringsudveksling at øge bevidstheden om og fordelene ved webtilgængelighed og at understøtte myndigheders arbejde med webtilgængelighed.

Det er gratis at være med i netværket.

Flere veje til viden

Tilmeld dig den åbne, digitale gruppe om webtilgængelighed på digitalisér.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Nyt om webtilgængelighed'