Netværk om webtilgængelighed

Vær med i vores netværk om webtilgængelighed. Det er for offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører.

Vi har samlet et netværk af offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører, så vi sammen kan blive klogere på udfordringerne – hos borgerne, myndighederne og leverandørerne. Vi holder netværksmøder øst og vest for Storebælt fire gange om året.

Du er også meget velkommen i det digitale netværk - i gruppen "Netværk om webtilgængelighed" på digitalisér.dk

Et af formålene med Netværk om webtilgængelighed er gennem videns- og erfaringsudveksling at understøtte myndigheders arbejde med tilgængelighed.

Det er gratis at være med i netværket.

 med navn og kontaktoplysninger, hvis du vil være med.

De næste netværksmøder

Tid og sted

Aarhus, tirsdag 4. juni fra kl. 10-15 i DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus.

København, mandag 3. juni og  tirsdag 11. juni fra kl. 10-15 i Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.

De tre møder har samme dagsorden, og det er gratis at deltage.