Netværk om webtilgængelighed

Vær med i vores netværk om webtilgængelighed. Det er for offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører.

Vi har samlet et netværk af offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører, så vi sammen kan blive klogere på udfordringerne – hos borgerne, myndighederne og leverandørerne. Vi holder netværksmøder øst og vest for Storebælt fire gange om året.

Du er også meget velkommen i det digitale netværk - i gruppen "Netværk om webtilgængelighed"på digitalisér.dk

Et af formålene med Netværk om webtilgængelighed er gennem videns- og erfaringsudveksling at understøtte myndigheders arbejde med tilgængelighed.

Det er gratis at være med i netværket.

 med navn og kontaktoplysninger, hvis du vil være med.