Netværk om webtilgængelighed

Vær med i vores netværk om webtilgængelighed. Det er for offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører.

Netværk om webtilgængelighed er for offentlige myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører. Vi mødes øst og vest for Storebælt fire gange om året. Det er gratis at være med.

Kommende møder i netværket

Aarhus, tirsdag 4. juni fra kl. 10-15 i DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus.

København, mandag 3. juni og tirsdag 11. juni fra kl. 10-15 i Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.

Tjek programmet for næste møde

Formål med netværket

Formålet med netværksarbejdet er blandt andet gennem videns- og erfaringsudveksling at øge bevidstheden om og fordelene ved webtilgængelighed og at understøtte myndigheders arbejde med webtilgængelighed.

Det er gratis at være med i netværket.

Flere veje til viden

Tilmeld dig den åbne, digitale gruppe om webtilgængelighed på digitalisér.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Nyt om webtilgængelighed'