Om tilgængelighedserklæring

Alle offentlige myndigheder og offentligretlige organer skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring for deres websted(er) og mobilapplikationer.

Lov om webtilgængelighed kræver, at offentlige myndigheder og offentligretlige organer skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring for deres respektive websteder og mobilapplikationer (jf. § 4).
Baggrunden for loven er EU's direktiv om webtilgængelighed.

Derudover er der fastsat regler for tilgængelighedserklæringen i en bekendtgørelse (nr. 904 af 22/08/2019).

Se bekendtgørelsen om tilgængelighedserklæringen på retsinformation.dk
Læs mere om WAS-Tool for websteder og mobilapplikationer 

De vigtigste regler

Som offentlig myndighed eller offentligretligt organ, der er omfattet af lov om webtilgængelighed, skal du være opmærksom på følgende: 

Skal du:

 • anvende den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, når du opretter din tilgængelighedserklæring
 • anføre både en telefonisk kontaktinformation og en skriftlig kontaktinformation
 • offentliggøre én tilgængelighedserklæring per websted
 • offentliggøre erklæringen på en standardiseret URL (was.digst.dk/navnetpåditwebstedsdomæne-dk), som Digitaliseringsstyrelsen anviser i forbindelse med oprettelse af erklæringen
 • oprette en nemURL (www.navnetpåditwebstedsdomæne.dk/was), som linker til erklæringen på den standardiserede URL
 • hvis det er praktisk muligt, linke til den standardiserede URL fra sidefoden (footeren) på dit websted, hvor Digitaliseringsstyrelsen anbefaler at navngive linket "Tilgængelighedserklæring"
 • ajourføre din tilgængelighedserklæring, når der sker ændringer, som har betydning for de oplysninger, som fremgår af erklæringen
 • ajourføre din tilgængelighedserklæring en gang årligt

Skal du:

 • anvende den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, når du opretter din tilgængelighedserklæring
 • anføre både en telefonisk kontaktinformation og en skriftlig kontaktinformation
 • offentliggøre én tilgængelighedserklæring per mobilapplikation på tværs af platform (iOS/Android). Her skal det fremgå, om en tilgængelighedsudfordring findes på enten iOS eller Android. 
 • offentliggøre erklæringen med den standardiserede URL (was.digst.dk/app-navnetpådinapp), som WAS-Tool genererer i forbindelse med oprettelse af erklæringen
 • linke til den standardiserede URL enten i applikationsbutikken eller på myndighedens websted om muligt i sidefoden (det er valgfrit, hvilken mulighed du vil benytte)
 • ajourføre din tilgængelighedserklæring, når der sker ændringer, som har betydning for de oplysninger, som fremgår af erklæringen
 • ajourføre din tilgængelighedserklæring en gang årligt
 • (valgfri) indsætte link til tilgængelighedserklæringen i selve mobilapplikationen, da denne placering er den mest tilgængelige for borgeren, og at linket navngives "Tilgængelighedserklæring" 

Når erklæringen er udfyldt og offentliggjort, skal Digitaliseringsstyrelsen føre tilsyn med, at erklæringen er detaljeret, udtømmende, klar og ajourført. Offentlige myndigheder, offentligretlige organer og Digitaliseringsstyrelsen har altså en fælles interesse i den pålagte forpligtelse omkring tilgængelighedserklæringen.