Oplever du utilgængeligt indhold?

Hvis et websted ikke er tilgængeligt, kan du rette henvendelse til den offentlige myndighed herom. Læs mere om henvendelsesproceduren nedenfor.

Henvendelse til en myndighed eller et offentligretligt organ

Oplever du, at en offentlig myndigheds eller et offentligretligt organs websted ikke lever op til lov om webtilgængelighed, kan du rette henvendelse til myndigheden eller det offentligretlige organ.

Myndigheden vil kunne stille dig opfølgende spørgsmål, rette eventuelle fejl eller anvise dig et tilgængeligt alternativ.

Du kan finde kontaktoplysninger i myndighedens tilgængelighedserklæring. Den finder du i webstedets footer eller ved at indtaste webstedets url med ”/was”, for eksempel ”digst.dk/was”.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Hvis du ikke oplever, du får et tilfredsstillende svar på din henvendelse til myndigheden eller det offentligretlige organ, kan du rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen. Du skal altid tage kontakt til myndigheden eller det offentligretlige organ, før du henvender dig til Digitaliseringsstyrelsen. 

Du kan også rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen, hvis du ikke inden for 10 arbejdsdage har fået svar på din henvendelse fra myndigheden eller det offentligretlige organ.

Dertil kan du rette henvendelse  til Digitaliseringsstyrelsen, hvis myndigheden eller det offentligretlige organ ikke har en tilgængelighedserklæring.

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen gennem vores henvendelsesformular på www.digst.dk/henvendelsesformular.

Digitaliseringsstyrelsen behandler ikke din henvendelse direkte, men den vil indgå i vores tilsyn med myndigheders og offentligretlige organers websteder. 

Finder vi, at din henvendelse er velbegrundet, kan vi rejse en tilsynssag, medmindre myndigheden i mellemtiden har rettet forholdet, som din henvendelse drejer sig om.

Digitaliseringsstyrelsen tager løbende kontakt til offentlige myndigheder og offentligretlige organer med henblik på overholdelse af lov om webtilgængelighed.