Dybdegående monitorering af boerneportalen.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har som tilsynsmyndighed foretaget en dybdegående monitorering af webstedet boerneportalen.dk, tilhørende Børnerådet, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Tilsynet er baseret på en dybdegående monitorering, hvor der indledende er foretaget en forenklet monitorering med automatiske testværktøjer og derefter en manuel evaluering af samtlige krav til tilgængeligheden på webstedet på et udvalg af sider og dokumenter.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at webstedet boerneportalen.dk delvist overholder kravet om, at offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer skal være ”opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste”, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1.

Afgørelsen er truffet på baggrund af den dybdegående monitorering, der resulterer i en tilgængelighedsscore på 413 ud af 500.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Børnerådet udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den dybdegående monitorering.

Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Børnerådet skal sikre, at følgende krav efterleves senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget:

  • Tilgængelighedserklæringen er opdateret inden for det seneste år.

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Børnerådet opdaterer tilgængelighedserklæringen til at efterleve følgende krav, som for nuværende ikke er overholdt:

  • Punktet ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven” er tilstrækkeligt udtømmende, idet de deklarerede tilgængelighedsproblemer for webstedets html-sider afspejler monitoreringens fund
  • Punktet ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven” er tilstrækkeligt udtømmende, idet de deklarerede tilgængelighedsproblemer for webstedets PDF-dokumenter afspejler monitoreringens fund.